Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Myanmar şi Bangladesh (26 noiembrie – 2 decembrie 2017) – Statistici

 

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Myanmar şi Bangladesh la 31 decembrie 2015:

 

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

                                                            Myanmar                   Bangladesh

Suprafaţa (km2)                                   676.578                       143.998

Populaţia                                             51.790.000                  158.998.000

Densitatea (locuitori/ km2)                  77                                1.104

Catolici                                                659.000                       375.000

Catolici la 100 de locuitori                  1,27                             0,24

Circumscripţii ecleziastice                   16                                8

Parohii                                                 384                              106

Alte centre pastorale                           43                                374

Catolici la un centru pastoral              1.544                           781

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

                                                            Myanmar                   Bangladesh

Episcopi (Situaţie la 31.10.2017)   22                                12

Preoţi diecezani                                777                             189

Preoţi călugări                                  111                             183

Total preoţi                                       888                             372

Diaconi permanenţi                         2                                  –

Călugări care nu sunt preoţi           128                             111

Călugăriţe cu voturi                         1.961                          1.269

Membri din Institute Seculare        1                                  1

Misionari laici                                  601                             1.210

Cateheţi                                             3.056                          1.427

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

                                                            Myanmar                   Bangladesh

Catolici la un preot                          742                             1.007

Catolici la un lucrător pastoral      99                                85

Preoţi la un centru pastoral            2,1                               0,78

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat    13,7                            8,7

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

                                                                        Myanmar                   Bangladesh

Seminarişti în Seminarul Mic                     698                             671

Seminarişti în Seminarul Mare                  394                             122

Seminarişti la 100.000 de locuitori           0,76                            0,1

Seminarişti la 100.000 de catolici             59,79                          32,5

Seminarişti la 100 de preoţi                                   44,37                          32,8

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

                                                            Myanmar                   Bangladesh

Şcoli:

– materne şi primare                         369                             647

– medii şi inferioare                         4                                  84

– superioare şi universităţi              2                                  14

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                         13.327                        74.224

– medii şi inferioare                         386                 49.720

– institute superioare şi universităţi   128             12.014

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

                                                            Myanmar                   Bangladesh

Spitale                                                6                                  10

Ambulatorii                                       65                                74

Leprozerii                                          3                                  9

Case pentru bătrâni şi invalizi       13                                14

Orfelinate şi creşe                            390                             89

Consultanţi familiali                        2                                  25

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      70                                8

Alte instituţii                                     19                                124

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.