Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Mozambic, Madagascar şi Mauritius (4-10 septembrie 2019) – Statistici

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Mozambic, Madagascar şi Insulele Mauritius la 31 decembrie 2017:

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

                                                             Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Suprafaţa (km2)                                   801.590           587.041           2.040

Populaţia                                             27.129.000      23.652.000      1.311.000

Densitatea (locuitori/ km2)                 34                    40                    643

Catolici                                                7.621.000        8.233.000        368.000

Catolici la 100 de locuitori                 28,1                 34,8                 28,1

Circumscripţii ecleziastice                  12                    22                    2

Parohii                                                 343                  438                  44

Alte centre pastorale                           1.335               9.010               –

Catolici la un centru pastoral              4.542               872                  8.364

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

                                                   Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Episcopi (Situaţie la 31.07.2019)  23                    25                    2

Preoţi diecezani                                297                 892                 47

Preoţi călugări                                  362                 855                 48

Total preoţi                                       659                 1.747              95

Diaconi permanenţi                         2                      –                       –

Călugări care nu sunt preoţi            89                    735                 17

Călugăriţe cu voturi                         1.207              5.006              186

Membri din Institute Seculare        17                    133                 10

Misionari laici                                  97                    1.703              –

Cateheţi                                             56.871            14.395            1.335

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

                                             Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Catolici la un preot                          11.564            4.713              3.874

Catolici la un lucrător pastoral       129                 347                 224

Preoţi la un centru pastoral             0,39                0,18                2,16

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat  1,16                7,46                5,90

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

                                                   Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Seminarişti în Seminarul Mic         597                 930                 –

Seminarişti în Seminarul Mare       599                 1.977              7

Seminarişti la 100 de locuitori       2,21                8,36                0,53

Seminarişti la 100 de catolici         7,86                24,01              1,90

Seminarişti la 100 de preoţi            90,90              113,17            7,37

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                               Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Şcoli:

– materne şi primare                         176                 5.367              53

– medii şi inferioare                         64                    1.024              21

– superioare şi universităţi              14                    62                    –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                         50.022             479.421          18.654

– medii şi inferioare                         57.086             202.144          13.989

– institute superioare şi universităţi   19.024        16.479            –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                                 Mozambic      Madagascar   Mauritius

 

Spitale                                                24                    20                    1

Ambulatorii                                       21                    217                 –

Leprozerii                                          7                      24                    –

Case pentru bătrâni şi invalizi        9                      26                    7

Orfelinate şi creşe                            74                    154                 13

Consultanţi familiali                        2                      31                    8

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                       2                      7                      4

Alte instituţii                                     37                    32                    48

 

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.