Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Mexic (12-18 februarie 2016) – Statistici

Statistica-MexicPrezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Mexic la 31 decembrie 2014:

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

Suprafaţa (km2)                                  1.958.201

Populaţia                                            119.713.000

Densitatea (locuitori/ km2)                 61

Catolici                                              110.007.000

Catolici la 100 de locuitori                91,9

Circumscripţii ecleziastice                 95

Parohii                                                7.165

Alte centre pastorale                          5.786

Catolici la un centru pastoral             8.494

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

Episcopi (Situaţie la 31.10.2015)            176

Preoţi diecezani                              12.931

Preoţi călugări                                 3.965

Total preoţi                                      16.896

Diaconi permanenţi                        908

Călugări care nu sunt preoţi          1.706

Călugăriţe cu voturi                                   27.031

Membri din Institute Seculare      515

Misionari laici                                 45.090

Cateheţi                                            305.569

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

Catolici la un preot                         6.511

Catolici la un lucrător pastoral     276

Preoţi la un centru pastoral                       1,30

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat           4,29

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

Seminarişti în Seminarul Mic       4.517

Seminarişti în Seminarul Mare     6.538

Seminarişti la 100 mii de locuitori          5,46

Seminarişti la 100 mii de catolici 5,94

Seminarişti la 100 de preoţi                      38,70

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

Şcoli:

– materne şi primare                                   5.609

– medii şi inferioare                        2.328

– superioare şi universităţi            382

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                                   709.632

– medii şi inferioare                        411.666

– institute superioare şi universităţi   219.680

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

Spitale                                               197

Ambulatorii                                     1.471

Leprozerii                                        5

Case pentru bătrâni şi invalizi      311

Orfelinate şi creşe                           383

Consultanţi familiali                                  1.998

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                     312

Alte instituţii                                               1.920

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.