Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Maroc (30-31 martie 2019) – Statistici

Statistici ale Bisericii catolice din Maroc la 31 decembrie 2017 (îngrijite de Oficiul Central de Statistică a Bisericii)

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

Suprafaţa (km2)                                  446.550

Populaţia                                            34.852.000

Densitatea (locuitori/ km2)                78

Catolici                                               23.000

Catolici la 100 de locuitori                0,07

Circumscripţii ecleziastice                 2

Parohii                                                35

Alte centre pastorale                          –

Catolici la un centru pastoral             657

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

Episcopi (Situaţie la 31.12.2018) 4

Preoţi diecezani                               15

Preoţi călugări                                 31

Total preoţi                                      46

Diaconi permanenţi                        –

Călugări care nu sunt preoţi           10

Călugăriţe cu voturi                        178

Membri din Institute Seculare       6

Misionari laici                                 3

Cateheţi                                            2

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

Catolici la un preot                         500

Catolici la un lucrător pastoral      92

Preoţi la un centru pastoral            1,31

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 20,0

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Seminarişti în Seminarul Mic        –

Seminarişti în Seminarul Mare      14

Seminarişti la 100 mii de locuitori           0,04

Seminarişti la 100 mii de catolici 61

Seminarişti la 100 de preoţi                       30,4

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Şcoli:

– materne şi primare                        26

– medii şi inferioare                        8

– superioare şi universităţi             –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        10.220

– medii şi inferioare                        1.671

– institute superioare şi universităţi   –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Spitale                                               1

Ambulatorii                                      7

Leprozerii                                         –

Case pentru bătrâni şi invalizi       2

Orfelinate şi creşe                           10

Consultanţi familiali                                   –

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      –

Alte centre                                        5

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.