Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Lituania, Letonia şi Estonia (22-25 septembrie 2018) – Statistici

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Lituania, Letonia şi Estonia la 31 decembrie 2016:

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Suprafaţa (km2)                                  65.200             64.600             45.100

Populaţia                                            3.243.000        1.980.000        1.316.000

Densitatea (locuitori/ km2)                50                    31                    29

Catolici                                               2.590.000        413.000           6.000

Catolici la 100 de locuitori                79,9                 20,9                 0,5

Circumscripţii ecleziastice                 8                      4                      1

Parohii                                                712                  263                  9

Alte centre pastorale                          227                  22                    6

Catolici la un centru pastoral             2.758               1.449               400

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Episcopi (Situaţie la 31.07.2018) 17                   8                      1

Preoţi diecezani                               708                 138                 15

Preoţi călugări                                 101                 28                   2

Total preoţi                                      809                 2.180              350

Diaconi permanenţi                        3                     1                      –

Călugări care nu sunt preoţi           20                   –                      –

Călugăriţe cu voturi                        557                 99                   30

Membri din Institute Seculare       11                   12                   –

Misionari laici                                 –                      64                   12

Cateheţi                                            930                 270                 5

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Catolici la un preot                         3.202              2.488              353

Catolici la un lucrător pastoral      1.104              666                 92

Preoţi la un centru pastoral            0,86                0,58                1,13

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 35,2                28,1                27,7

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Seminarişti în Seminarul Mic                    2                      –                      –

Seminarişti în Seminarul Mare                  44                   12                   7

Seminarişti la 100.000 de locuitori          1,36                0,61                0,53

Seminarişti la 100.000 de catolici             1,70                7,23                116,7

Seminarişti la 100 de preoţi                                   5,44                7,23                41,18

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Şcoli:

– materne şi primare                        135                 6                      3

– medii şi inferioare                        331                 3                      –

– superioare şi universităţi             9                     1                      –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        21.570                       532                 517

– medii şi inferioare                        84.321                       96                   –

– institute superioare şi universităţi   8.807         53                   –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Lituania         Letonia           Estonia

 

Spitale                                               3                     –                      –

Ambulatorii                                      –                      –                      –

Leprozerii                                         –                      –                      –

Case pentru bătrâni şi invalizi       26                   1                      –

Orfelinate şi creşe                           29                   –                      –

Consultanţi familiali                                   48                   2                     –

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      4                     2                      –

Alte instituţii                                    88                   –                      –

 

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.