Categorii

Botezul Domnului – Anul C – lectio divina

PREGĂTIREA SPIRITUALĂ

„Doamne, ajută-ne să deschidem inima la glasul tău viu în Biblie.

Revarsă în noi prezenţa Duhului tău.

 

Deschide înţelegerea noastră, schimbă punctele noastre de vedere,

scapă-ne de siguranţele noastre false.

Învaţă-ne să ne încredem numai în Tine şi în Cuvântul tău.

 

Fă-ne umili, măreşte capacitatea

noastră de ascultare, menţine-ne atenţi

la reflecţiile fraţilor noştri.

Ajută-ne să te descoperim în ceilalţi”.

(Marcelo A. Murúa)

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,15-16.21-22

Deoarece poporul în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: «Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.

În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a venit din cer:

  • Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

De ce poporul era în aşteptare? Ioan este Mesia? Ce s-a întâmplat extraordinar când a fost botezat Isus?

Câteva consideraţii pentru o lectură atentă…

Relatarea botezului lui Isus este altă teofanie, adică Dumnezeu care continuă să se manifeste. De data aceasta apare în scenă toată Treimea: Tatăl care vorbeşte, Fiul care primeşte recunoaşterea şi harul Duhului şi Duhul care coboară din cer, de lângă Tatăl, se aşează în Fiul şi-l umple cu harul său. Să vedem participarea lor în scenă.

Ştim că Tatăl este Tată pentru că-l recunoaşte pe Isus ca Fiu al său şi Isus îl recunoaşte ca Tată. În evanghelia de astăzi, Tatăl vorbeşte, ca în alte situaţii în Vechiul Testament, sub forma care caracterizează vorbirea lui Dumnezeu: un glas care vine din mijlocul norilor de pe cer. Presupunem că este un glas puternic, care răsună, impunător. De data aceasta vorbeşte pentru a ne face cunoscut ceea ce Isus, Fiul său, reprezintă pentru el: nu este numai Fiul său, ci îl iubeşte şi are o predilecţie faţă de el. Îi dă toată aprobarea sa, de vreme ce aşa începe misiunea pe care El însuşi i-a încredinţat-o.

Figura Fiului se află în centrul scenei, în apă şi coborând asupra lui Duhul Sfânt. Misiunea sa este receptivă, de vreme ce aici nu îndeplineşte nici o acţiune, însă se primeşte Cuvântul Tatălui şi acţiunea Duhului. Însă se merge la Ioan Botezătorul pentru a fi botezaţi de el cu apă, botez pe care Ioan poate să-l ofere, şi astfel Duhul poate completa botezul în Duhul Sfânt coborându-se asupra lui.

Şi despre Duhul Sfânt ni se spune că a coborât sub formă de porumbel, de vreme ce porumbelul este simbolul poporului lui Israel, a ceea ce reprezintă iudaismul, pentru că Isus este un iudeu care vine să instaureze împărăţia Tatălui său între oameni, între toate popoarele, începând de la iudeii care vor să-l accepte şi să aparţină acestei împărăţii. Astfel iudaismul face loc noii misiuni a lui Isus care nu vine să desfiinţeze legea, ci s-o ducă la împlinire. De asemenea, porumbelul în contextul biblic apare pentru prima dată în arca lui Noe, este cel care aduce speranţa că începe ceva nou şi mai bun; de aici rezultă că în această relatare reprezintă că Isus începe noua creaţie, noul om eliberat de păcat pornind de la ritualul botezului.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Începem meditaţia noastră cu cuvintele Papei Benedict al XVI-lea adresate tinerilor la Ziua Mondială a Tineretului 2012:

„Dragi prieteni, învăţaţi să vedeţi cum Dumnezeu acţionează în vieţile voastre, descoperiţi-l ascuns în inima evenimentelor din cotidianul vostru. Să credeţi că El este mereu fidel faţă de alianţa pe care a încheiat-o cu voi în ziua Botezului vostru. Să ştiţi că nu vă va părăsi niciodată. Să îndreptaţi adesea privirea voastră spre El. Pe cruce, şi-a dăruit viaţa sa pentru că vă iubeşte. Contemplarea unei iubiri aşa de mari aduce în inimile noastre o speranţă şi o bucurie pe care nimic nu o poate doborî. Un creştin nu poate să fie niciodată trist pentru că l-a întâlnit pe Cristos, care şi-a dat viaţa pentru el”[1]

Ce semnificaţie dai botezului tău? Trăieşti viaţa ta creştină conform cu botezul tău? Care sunt principalele haruri pe care le-ai primit de la Duhul Sfânt pe parcursul vieţii tale creştine? Care crezi că este misiunea pe care Dumnezeu ţi-a încredinţat-o în viaţa ta de creştin?

 

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care-mi vorbeşte în text?

Mărire ţie, o, Duhule Sfinte, Domn şi Dătător de viaţă!

Prin puterea ta Biserica este botezată,

coborând cu Cristos în moarte

şi înviind împreună cu el la viaţă nouă.

 

Prin puterea ta, suntem eliberaţi de păcat

pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu,

gloriosul Trup al lui Cristos.

 

Prin puterea ta, orice frică este învinsă,

şi este predicată Evanghelia iubirii

în toate colţurile pământului,

pentru gloria lui Dumnezeu,

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

(Ioan Paul al II-lea)[2]

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Cuvintele Tatălui adresate lui Isus la botez nu răsună numai în acel moment. La fel trebuie să răsune în adâncul inimilor noastre. Simte-te fiu al lui Dumnezeu în Cristos prin botez, simte bucuria de a avea un Tată care te iubeşte profund şi te-a ales înainte de a te naşte.

„Doamne, vreau să fiu fiul tău iubit în Cristos, pe care l-ai ales”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a demonstra schimbarea?

Acum după ce ai ascultat şi ai meditat Evanghelia, după ce l-ai auzit pe însuşi Dumnezeu care-ţi vorbeşte…

Cum poţi da mărturie despre forţa botezului în viaţa ta? Persoanele din jurul tău se simt fii ai lui Dumnezeu? Cum poţi, în situaţia ta actuală, să trăieşti ca fiu al lui Dumnezeu?

„Medităm pentru a culege iubirea lui Dumnezeu

ca atunci când albinele au cules mierea

şi o lucrează pentru plăcerea pe care o găsesc în dulceaţa sa” 

Sfântul Francisc de Sales

[1] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20120315_youth_sp.html

[2] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/documents/hf_jp-ii_spe_20000321_wadi-al-kharrar_sp.html

 

 

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.