Categorii

Botezul Domnului – Anul B – lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ 

Vino, Duhule Sfânt, luminează mintea mea,

deschide inima mea, ia mâinile mele,

pentru ca să înţeleg mesajul Cuvântului,

pentru ca să simt profunzimea iubirii divine,

pentru ca să merg deschizând mâinile mele

spre cei care au nevoie de milostivire şi iubire.

Amin. 

 

TEXTUL BIBLIC: Marcu 1,7-11

În acel timp, Ioan predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. 11 Şi din cer a fost un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

1 – LECTURA: Ce spune textul? 

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce spunea Isus în predica sa? Cu ce i-a botezat? Cu ce vor fi botezaţi? Cine a ieşit din Nazaret? Cine l-a botezat pe Isus în Iordan? Ce s-a întâmplat când ieşea din apă? Cine plutea ca un porumbel? Ce a spus glasul din cer?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Pr. Gabriel Mestre

În liturgia de la această celebrare îl contemplăm pe Isus care este botezat în Iordan. La început poate să ne pară un pic bătător la ochi faptul că Domnul este botezat cu un botez de purificare, aşa cum îl administra Ioan. Este bătători la ochi, dar este complet real. Încă o dată, pentru a încheia ciclul Crăciunului, în duminica aceasta se percepe solidaritatea lui Dumnezeu cu omul, cu omenirea păcătoasă până acolo încât Isus, care este Dumnezeu şi nu are păcat, se pune în locul păcătoşilor, în „rând cu păcătoşii”, pentru a ne semnala încă o dată cât de aproape de noi este şi ca angajare îşi asumă faţă de noi şi faţă de istoria noastră.

„Botezul lui Isus” este o relatare de triplă tradiţie, adică este relatată în cele trei evanghelii sinoptice: Mt 3,13-17; Mc 1,9-11 şi Lc 3,21-22 (cel pe care-l medităm anul acesta este din Marcu, având adăugate versetele 6b, 7 şi 8).

Asta este ceea ce cunoaştem ca o teofanie (teo = Dumnezeu; fanía = a manifesta): există o manifestare clară a lui Isus ca Dumnezeu, ca Fiul iubit şi predilect al Tatălui. Cerurile care se deschid, porumbelul, glasul care vine din cer… toate sunt semne că relatarea este o teofanie, o manifestare a puterii şi centralităţii lui Dumnezeu. Aşa trebuie văzută şi abordată…

Isus nu are nevoie de o purificare baptismală pentru este cu adevărat Dumnezeu şi nu are păcat. Totuşi, ca o consecinţă în plus a misterului Întrupării, se supune şi acestui botez unde ceea ce se întâmplă, aşa cum spun şi amintesc mulţi autori de spiritualitate, nu „apele” îl sfinţesc pe Isus ci invers, Isus sfinţeşte „apele” care curg deasupra Lui.

Aşa apare clar diferenţa dintre simplul botez de purificare (numai ritual) şi botezul creştin (adevărat şi autentic sacrament de mântuire). În sacrament primim însăşi viaţa trinitară în inima noastră în acelaşi timp se şterge în noi păcatul strămoşesc (dacă este un prunc sau un copil mic), de asemenea orice păcat actual dacă este un copil mai mare, un tânăr sau un adult.

Este important de amintit că termenul botez vine dintr-o rădăcină greacă ce înseamnă „scufundare”. Botezul creştin este o scufundare în Cristos şi în harul său ca spaţiu de mântuire.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune? Ce ne spune? 

În sărbătoarea de astăzi se termină timpul Crăciunului cu celebrarea Botezului Domnului şi, în multe cazuri, se termină şi timpul vacanţelor.

Din această săptămână, totul începe să reia normalitatea, studiul, munca, etc., însă ştim că după Crăciun nu putem să fim aceiaşi. Să ne întrebăm: care este importanţa sărbătorii de astăzi şi ce are de-a face cu noi?

Este un mare cadou care ni se oferă şi în acelaşi timp o misiune specială. Suntem invitaţi astăzi să reînnoim botezul nostru. Prin acest botez asumăm aceeaşi misiune a lui Isus. Pentru acest motiv cerul se deschide la fel şi Dumnezeu ne numeşte „fiii săi preaiubiţi” şi ni-l trimite pe Duhul Sfânt pentru a ne arăta că nu suntem singuri, pentru a reînnoi consacrarea noastră în Cristos, pentru a ne da putere, discernământ şi multe din instrumentele care ne vor ajuta să împlinim misiunea care ni se încredinţează în acest nou an 2015.

Locul nostru de misiune este familia, studiul, munca, acolo unde trebuie să vestim că Isus s-a născut în mine, că este viu, că a venit pentru a mă mântui şi că trebuie să-l urmez.

Aşa concretizăm obiectivele noastre pentru acest an care începe, ţinând cont că, prin botez, am fost invitaţi să fim discipoli şi misionari ai lui Isus şi să începem să lucrăm. 

Acum să ne întrebăm:

Ţin cont că prin botez sunt o creatură nouă în Cristos? Ce loc ocupă Duhul Sfânt în viaţa mea spirituală? Îmi este clară misiunea la care am fost chemat? Cum pot să încep această misiune de a fi ca Isus?

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i spun? Ce-i spunem?

Dumnezeule Tată,

Tu, care la botezul lui Isus

ai voit să ne arăţi că El este fiul tău iubit,

trimiţându-i-l pe Duhul tău Sfânt,

îţi cerem ca să putem rămâne fideli

faţă de iubirea ta, de bunătatea şi caritatea ta,

pentru a ajunge să fim ca El.

Amin.

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Doamne, mulţumesc pentru că te arăţi lumii întregi, vreau să accept invitaţia de a fi ca Tine.  

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez? La ce ne angajăm? 

Îmi voi aminti data botezului meu şi mă voi angaja s-o celebrez într-o manieră specială. Voi determina care sunt obiectivele mele spirituale pentru acest an nou, ţinând cont de invitaţia care mi-a fost adresată de a fi ca Isus şi având preferinţă faţă de cei mai nevoiaşi.

„Botezul este sacramentul pe care se întemeiază credinţa noastră,

care ne face membre vii

în Cristos şi în Biserica sa”

Papa Francisc

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.