Categorii

Botezul Domnului Anul A – Lectio divina

botezul-domnului-a-lectio-divinaPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino, Duhule, Avocat,

Lumină a inimilor

şi Tată al săracilor,

Iubire a lui Dumnezeu şi Sfinţitor al Bisericii.

Dă-mi să beau din apa darurilor tale.

Sufletul meu este pământ uscat

care nu mai produce decât spini şi mărăcini.

Izvor de apă vie,

inundă-mă cu belşugul tău.

Nu permite ca să merg

să beau ape contaminate.

Irigă inima mea în timp de secetă.

Fie ca plictiseala să nu sufoce,

nici să nu ucidă viaţa pe care o reverşi în mine.

Vino, Duhule Sfânt, şi umple-mă.

TEXTUL BIBLIC: Matei 3,13-17

În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i:

– Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?

15 Răspunzând, Isus i-a zis:

– Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!

Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea: «Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!».

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

De unde a venit Isus la râul Iordan? Pentru ce spune Isus că trebuie să fie botezat de Ioan? Ce a apărut când Isus a ieşit din apă şi a fost botezat?

Pr. Gabriel Mestre

Câteva piste pentru a înţelege textul

În liturgia din această celebrare îl contemplăm pe Isus care este botezat în Iordan. De la început poate să ne fie un pic frapant că Domnul este botezat cu un „botez de purificare” ca acela pe care-l dădea Ioan. Este frapant, însă este complet real. Încă o dată, pentru a încheia ciclul Crăciunului, în această duminică se percepe solidaritatea lui Dumnezeu cu omul, cu omenirea păcătoasă până acolo încât Isus, care este Dumnezeu şi nu are păcat, se pune în locul păcătoşilor, în „rândul păcătoşilor”, pentru a ne semnala încă o dată cât de aproape este de noi şi ce angajare asumă faţă de noi şi faţă de istoria noastră.

„Botezul lui Isus” este o relatare de triplă tradiţie, adică este relatat în cele trei evanghelii sinoptice: Mt 3,13-17; Mc 1,9-11 şi Lc 3,21-22. Evanghelia pe care o medităm anul acesta este cea a lui Matei.

La ce gen literar aparţine această relatare?

Este vorba despre o teofanie (teo = Dumnezeu; fania = a manifesta): este o clară „manifestare” a lui Isus ca Dumnezeu, ca Fiul iubit şi preaiubit al Tatălui. Cerurile care se deschid, porumbelul, glasul care vine din cer, toate sunt semne că relatarea este o teofanie, o manifestare a puterii şi centralităţii lui Dumnezeu.

Isus nu are nevoie de o purificare baptismală pentru că este cu adevărat Dumnezeu şi nu are păcat. Totuşi, ca o consecinţă în plus a misterului Întrupării, se supune şi acestui botez unde ceea ce se întâmplă, cum spun şi amintesc mulţi autori de spiritualitate, nu „apele” îl sfinţesc pe Isus ci invers, Isus sfinţeşte „apele” care curg peste El.

Astfel reiese clar diferenţa dintre simplul botez de purificare (numai ritual exterior) şi Botezul creştin (adevărat şi autentic sacrament de mântuire). În sacrament primim însăşi viaţa trinitară în inima noastră în acelaşi timp în care se şterge în noi păcatul strămoşesc (dacă este un bebeluş sau un prunc mic) şi orice păcat actual dacă este un copil mai mare, un tânăr sau un adult.

Este important de amintit că acest cuvânt „botez” fine dintr-o rădăcină greacă şi înseamnă „scufundare” sau „cufundare”. Botezul creştin este o cufundare în Cristos şi în harul său ca spaţiu total de mântuire.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Cu sărbătoarea Botezului Domnului se încheie timpul Crăciunului. Asta nu vrea să însemne că s-a terminat bucuria şi speranţa trăită în ultimele luni, dimpotrivă, înseamnă că trebuie să continuăm cu emoţia de a fi experimentat naşterea lui Isus în viaţa noastră. Ceea ce implică faptul de a fi depăşit perspectiva comercială din lume şi de a ne fi maturizat în credinţa Cuvântului lui Dumnezeu făcut trup. Acum începem timpul vieţii obişnuite în care Cristos continuă să fie centrul celebrării noastre, în prima etapă care ajunge până la Postul Mare vom avea oportunitatea de a reînnoi vocaţia noastră ca discipoli misionari ai lui Isus.

Papa Benedict al XVI-lea ne împărtăşeşte următoarea reflecţie pentru această sărbătoare: „Iată, iubiţi fraţi, misterul Botezului: Dumnezeu a voit să ne mântuiască mergând el însuşi până în adâncul abisului morţii, pentru ca fiecare om, chiar şi cel care a căzut atât de jos încât nu mai vede cerul, să poată găsi mâna lui Dumnezeu de care să se prindă şi să urce din întuneric ca să revadă lumina pentru care el este făcut. Toţi simţim, toţi percepem în interior că existenţa noastră este o dorinţă de viaţă care invocă o plinătate, o mântuire. Această plinătate de viaţă ne este dată la Botez.

Am auzit puţin mai înainte relatarea botezului lui Isus în Iordan. A fost un botez diferit de cel pe care aceşti copii urmează să-l primească, dar nu lipsit de un raport profund cu el. În fond, tot misterul lui Cristos în lume se poate rezuma cu acest cuvânt, «botez», care în greacă înseamnă «scufundare». Fiul lui Dumnezeu, care împărtăşeşte din veşnicie cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt plinătatea vieţii, a fost «scufundat» în realitatea noastră de păcătoşi, pentru a ne face părtaşi de însăşi viaţa sa: s-a întrupat, s-a născut ca şi noi, a crescut ca şi noi şi, ajuns la vârsta adultă, a manifestat misiunea sa începând tocmai cu «botezul de convertire» dat de Ioan Botezătorul. Primul său act public, aşa cum am ascultat puţin mai înainte, a fost să coboare în Iordan, amestecat printre păcătoşii penitenţi, pentru a primi acel botez. Ioan desigur nu voia, dar Isus a insistat, pentru că aceea era voinţa Tatălui (cf. Mt 3,13-15)”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Cum am trăit Crăciunul? Îmi amintesc data botezului meu? Ce simt când vorbesc despre botezul meu? Ce întâlnesc important în acest sacrament? Sunt conştient de vocaţia mea ca botezat?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Tată iubit, care l-ai proclamat solemn pe Cristos ca Fiul tău iubit,

când era botezat în Iordan şi cobora Duhul Sfânt asupra lui,

dăruieşte fiilor tăi adoptivi harul ca, renăscuţi din apă şi Duh Sfânt,

să rămână mereu în iubirea ta.

Prin Cristos Domnul nostru.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Tu eşti Fiul meu cel iubit în care mi-am găsit plăcerea”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

Mă apropii de preot sau de liderul grupului de tineri şi întreb care sunt semnele de care trebuie să-mi amintesc despre Botezul meu.

„Prin sacramentul botezului te-ai transformat în templul Duhului Sfânt: nu-l alunga pe un oaspete aşa de ales cu acţiuni păcătoase, nu te încredinţa încă o dată ca sclav diavolului, de vreme ce ai costat Sângele lui Cristos, care te-a răscumpărat după milostivirea sa şi te va judeca după adevăr”

Sfântul Leon cel Mare

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.