Categorii

Bagdad, patriarhii din Orient: Uniţi împotriva persecuţiilor, extremismului şi migraţiei

A întări unitatea între creştinii din Orient, pentru a răspunde la multele provocări care ameninţă supravieţuirea înseşi a comunităţilor în diferitele ţări din regiune, între care persecuţiile, extremismul şi migraţia. Cu acest obiectiv s-a deschis ieri a 26-a Conferinţă a Patriarhilor din Orient, programată (pentru prima dată în istorie) la Bagdad, în Irak, până la 30 noiembrie. La eveniment sunt prezenţi cei mai importanţi lideri ai Bisericilor orientale: patriarhul maronit cardinal Beshara Raï, greco-catolicul Youssef Absi, siro-catolicul Ignace Joseph al III-lea Younan, reprezentantul patriarhiei latine de Ierusalim mons. Shomali şi stăpânul casei, patriarhul caldeean cardinalul Louis Raphael Sako care a ţinut discursul de deschidere. Iată, în continuare, pasajele mai importante din discursul introductiv al patriarhului caldeean, trimis spre cunoştinţă la agenţia AsiaNews:

Convocarea celei de-a 26-a Conferinţe a Patriarhilor Catolici din Orient, care se ţine pentru prima dată în Irak, are un impact semnificativ asupra prezenţei noastre, drept creştini, în circumstanţe aşa de dificile şi în faţa unor provocări care prin însemnătatea lor n-au fost înfruntate niciodată.

Prezenţa voastră aici, astăzi, ca lideri şi părinţi ai Bisericilor antice este cu adevărat o puternică manifestare de solidaritate, o mărturisire că sunteţi uniţi cu noi în tot ceea ce am înfruntat: persecuţii, evacuare, abandonare, migraţii forţate… Această adunare care se ţine în Irak, într-un moment aşa de special, ne umple de speranţă şi încurajează familiile să se întoarcă şi să rămână în ţara lor de origine menţinând tare credinţa noastră, identitatea noastră, etica, tradiţiile şi limba.

La deschiderea Sinodului Episcopilor care s-a ţinut la Roma (3-28 octombrie 2018) despre tema „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional”, Sanctitatea Sa papa Francisc a amintit importanţa sinodului în optica de „trezire a inimilor noastre” pentru a fi „extrem de rodnic în vederea generării speranţei”. Pe baza aceasta, permiteţi-mi să urez ca această întâlnire a noastră să fie un moment de cotitură într-o optică de „har şi binecuvântare” pentru creştinii şi pentru concetăţenii noştri în acest Orient „agitat”, cu speranţa ca să fie aici un viitor mai bun de pace, de stabilitate şi o societate prosperă.

Astăzi suntem chemaţi să creăm o viziune unitară a creştinismului în Orient care să aibă un plan strategic cu scopul de a susţine existenţa noastră şi rolul nostru în această parte a lumii. Şi pentru a face asta este nevoie: să fim mai puternici decât „diviziunile”; să înlăturăm barierele psihologice şi istorice; în afară de asta, să respectăm diferitele idei şi opinii, care sunt un fapt cu totul natural. Să înţelegem că această unitate a Bisericilor noastre este „necesară” şi crucială […] în faţa provocărilor „presante” pe care trebuie să le înfruntăm, cum sunt emigraţia şi „extremismul religios” care este cea mai gravă problemă.

Aşadar, această colaborare a tuturor Bisericilor din regiune este chemată să „sublinieze” necesităţile teologice şi spirituale ale celor evacuaţi şi ale migranţilor; teologia întoarcerii şi celebrarea unei reconstruiri şi a unei reînnoiri. În afară de asta, noi toţi – uniţi – trebuie să lucrăm pentru asta, deoarece reprezintă „reflexia” speranţei creştine pe care trebuie s-o creştem şi s-o răspândim.

Această conferinţă este un mesaj „vital” pentru toţi irakienii, pentru cetăţenii din Orientul Mijlociu pentru ca să lupte pentru a elimina intoleranţa, să ia asupra lor nevoia de dialog, să răspândească valorile păcii şi cetăţeniei, să consolideze principiile coexistenţei prin recunoaştere, acceptarea şi respectarea lui privacy, care este aproape complet „dispărută” din societatea noastră.

În spiritul unui ambient aşa de binecuvântat, de adevărată reînnoire pentru un viitor mai bun, nutrim speranţa ca nouă guvern irakian – format recent – să dea prioritate unui plan „serios” care să aibă ca scop reconcilierea între comunităţi; o strategie bazată pe cetăţenie, pe lege, egalitatea şi garanţia de servicii pentru toţi irakienii pentru ca să poată trăi în libertate, demnitate şi dreptate socială deplină.

(După AsiaNews, 27 noiembrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.