Categorii

Angelus (1.1.2020)

Iubiți frați și surori, bună ziua! An bun tuturor!

Aseară a încheiat anul 2019 mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darul timpului şi pentru toate binefacerile sale. Astăzi începem anul 2020 cu aceeași atitudine de recunoștință şi de laudă. Nu este sigur că planeta noastră a început o nouă rotire în jurul soarelui şi că noi fiinţele umane continuăm să locuim în ea. Nu este sigur, ba chiar este mereu o „minune” de care să ne uimim şi să mulțumim.

În prima zi a anului liturgia o celebrează pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Maria, Fecioara din Nazaret care l-a născut pe Isus, Mântuitorul. Acel Prunc este Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare bărbat şi femeie, pentru marea familie umană şi pentru întreaga lume. Isus n-a eliminat răul din lume dar l-a înfrânt la rădăcină. Mântuirea sa nu este magică, ci este o mântuire „răbdătoare”, adică ea comportă răbdarea iubirii, care ia asupra sa fărădelegile şi le ia puterea. Răbdarea iubirii: iubirea ne face răbdători. De atâtea opri ne pierdem răbdarea; şi eu, şi cer scuze pentru exemplul rău de ieri [probabil că se referă la reacția faţă de o persoană care, în piață, l-a îmbrâncit]. Pentru aceasta, contemplând ieslea noi vede, cu ochii credinţei, lumea reînnoită, eliberată de dominația răului şi pusă sub stăpânirea regală a lui Cristos, Pruncul care zace în iesle.

Pentru aceasta astăzi Născătoarea de Dumnezeu ne binecuvântează. Şi cum ne binecuvântează, Sfânta Fecioară Maria? Arătându-ni-l pe Fiul. Îl ia în brațe şi ni-l arată şi astfel ne binecuvântează. Binecuvântează toată Biserica, binecuvântează toată lumea. Isus, aşa cum au cântat îngerii la Betleem, este „bucurie pentru tot poporul”, este gloria lui Dumnezeu şi pacea pentru oameni (cf. Lc 2,14). Şi acesta este motivul pentru care sfântul papă Paul al VI-lea a voit să dedice păcii prima zi a anului – este Ziua Păcii –, rugăciunii, conştientizării şi responsabilizării faţă de pace. Pentru acest an 2020 Mesajul este astfel: pacea este un drum de speranţă, un drum pe care se înaintează prin dialog, reconciliere şi convertire ecologică.

Așadar, să ne îndreptăm privirea spre Mamă şi spre Fiul pe care ea ni-l arată. La începutul anului, să ne lăsăm binecuvântați! Să ne lăsăm binecuvântați de Sfânta Fecioară Maria cu Fiul său.

Isus este binecuvântarea pentru cei care sunt asupriți de jugul sclaviilor, sclavii morale şi sclavii materiale. El eliberează cu iubire. Celui care a pierdut stima de sine rămânând prizonier al cercurilor vicioase, Isus îi spune: Tatăl te iubește, nu te abandonează, aşteaptă cu răbdare neclintită întoarcerea ta (cf. Lc 15,20). Celui care este victimă a nedreptăților şi exploatării şi nu vede cale de ieșire, Isus îi deschide ușa fraternității, unde să găsească fețe, inimi şi mâini primitoare, unde să împărtăşească amărăciunea şi disperarea şi să recupereze un pic de demnitate. De cel care este grav bolnav şi se simte abandonat şi descurajat, Isus se apropie, atinge rănile cu duioșie, varsă untdelemnul mângâierii şi transformă slăbiciunea în forță de bine pentru a desface nodurile cele mai încâlcite. Celui care este încarcerat şi este tentat să se închidă în el însuși, Isus redeschide un orizont de speranţă, pornind de la o mică breșă de lumină.

Iubiți fraţi şi surori, să coborâm de pe piedestalele orgoliului nostru – toţi avem ispita orgoliului – şi să cerem binecuvântarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, umila Născătoare de Dumnezeu. Ea ni-l arată pe Isus: să ne lăsăm binecuvântați, să deschidem inima la bunătatea sa. Astfel anul care începe va fi un drum de speranţă şi de pace, nu în cuvinte, ci prin gesturi zilnice de dialog, de reconciliere şi de îngrijire a creației.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Vouă tuturor, prezenți aici în Piața „Sfântul Petru” şi conectați prin media, adresez urările mele de pace şi de bine pentru noul an.

Mulţumesc președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, pentru gândul pe care mi l-a adresat în mesajul său de sfârşit de an şi îi răspund invocând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra înaltei sale misiuni.

Salut cu afect pe participanții la manifestația „Pace în toate ținuturile”. Această manifestație este organizată de Comunitatea „Sfântul Egidiu” la Roma şi în numeroase oraşe din lume. Ei au şi o școală pentru pace. Mergeți înainte! Salut pelerinii din Statele Unite ale Americii, din Noua Zeelandă şi din Spania; tinerii italieni, albanezi şi maltezi împreună cu Surorile Carității; prietenii şi voluntarii de la „Fraterna Domus”.

Extind salutul meu şi încurajarea mea la toate inițiativele pentru pace pe care Bisericile particulare, asociațiile şi mișcările ecleziale le-au promovat în această Zi a Păcii: întâlniri de rugăciune şi de fraternitate însoțite de solidaritatea cu cei săraci. Îndeosebi amintesc marșul care s-a desfășurat ieri după-amiază la Ravenna.

Gândul meu se îndreaptă şi spre atâția voluntari care, în locurile unde pacea şi dreptatea sunt amenințate, aleg cu curaj să fie prezenți în formă nonviolentă şi dezarmată; precum şi spre militarii care acţionează în misiunile de pace în multe zone de conflict. Multe mulțumiri lor!

Tuturor, celor care cred şi celor care nu cred, pentru că toţi suntem fraţi, urez să nu înceteze niciodată să spere într-o lume de pace, care trebuie construită împreună zi de zi. Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.