Categorii

Alegerea drumului corect: Întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi la Bucureşti

Tineri-ortodocşi-BucurestiVa fi momentul culminant al evenimentelor pe care patriarhia din România le-a organizat în 2016 în contextul Anului solemn al instruirii religioase a tineretului creştin ortodox: două mii cinci sute de persoane între 16 şi 35 de ani, care provin din toate episcopiile patriarhiei din România, împreună cu reprezentanţi ai altor Biserici ortodoxe, vor participa de la 1 la 4 septembrie la Bucureşti la Întâlnirea internaţională a tineretului ortodox. Obiectivul întâlnirii este să ofere o experienţă de formare tinerilor în domeniul educativ, spiritual, cultural şi artistic, în aşa fel încât ei să poată la rândul lor să formeze alţi indivizi în comunităţile de apartenenţă.

În viaţa fiecărei naţiuni – se citeşte într-un comunicat difuzat de situl Orthodoxie – tineretul joacă un rol crucial în salvgardarea patrimoniului său cel mai preţios: credinţa, tradiţiile, cultura. Valorile pe care noile generaţii învaţă să le promoveze, precum şi respectivele atitudini şi comportamente, pot întări societatea (prin angajarea lor, sprijinul reciproc, „consumul” cultural) sau să irosească ceea ce a fost creat de predecesorii lor (datorită lipsei de interes, de participare civilă în comunitate). Pentru ca tinerii să aleagă primul drum şi nu al doilea, este necesar de un efort comun pentru a creşte conştiinţa propriei responsabilităţi în faţa lui Dumnezeu şi a istoriei umane. De aici nevoia de a fi implicaţi în întâlniri caracterizate de efervescenţă spirituală şi culturală, în activităţi de formare şi informare, în dialoguri destinate să întărească fie spiritul lor fie inima lor. Întâlniri în care vor simţi că „motivaţia şi satisfacţia se nasc dintr-o viaţă interioară bogată care aduce după aceea roade în viaţa familială şi profesională a fiecăruia”.

În acest sens, Întâlnirea internaţională a tineretului ortodox, ajunsă la a treia ediţie, oferă oportunitatea de a stabili un raport privilegiat cu spiritualitatea trăită în comunităţile ortodoxe din Bucureşti, cu tradiţia şi cultura oraşului, cu lumea voluntariatului, cu promovarea valorilor creştine legate de familie şi de apărarea vieţii. Fiecare grup va avea un coordonator. Toţi participanţii la întâlnire au fost selecţionaţi din fiecare episcopie în funcţie de activităţile din parohii şi din mişcările de tineret şi de studiul din facultăţile de teologie şi din seminarii. În afară de tineri din România, vor veni tineri din episcopiile ortodoxe din străinătate (Ucraina) sau situate în teritoriile de la graniţă (Basarabia, Bucovina). Programul prevede două seminarii ţinute în zece şcoli din Bucureşti care vor da posibilitatea de a răspunde la întrebarea „Care sunt locul, rolul şi importanţa tineretului în Biserică?”. Vor fi şi concerte, conferinţe spirituale, activităţi recreative. Duminică, 4 septembrie, patriarhul din România, Daniel, va celebra dumnezeiasca liturghie în faţa catedralei „Mântuirea Neamului”. Patriarhia, întinzând mâna către noile generaţii, vrea să fie „adevăratul lor prieten” pe drumul reînnoirii spirituale şi morale a ţării. Pe deplin conştient de complexitatea acestui drum, Daniel îi invită pe tineri să se îndrepte spre Cristos şi să caute „înainte de toate împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea sa” (Mt 6,33) şi toate celelalte – succesele universitare, bucuria de a crea o familie, obiectivele profesionale – vor veni ca rezultat al acestei întâlniri cu Cristos.

Anul viitor adunarea tineretului ortodox se va desfăşura în arhiepiscopia de Iaşi.

(După L’Osservatore Romano, 30 august 2016)

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.