Categorii

Actualitatea Mesajului de la Fatima

mesaj-fatima„A avea credinţă, a se converti, a se ruga pentru pace şi a alimenta speranţa, sunt mesajele pe care Maria le-a încredinţat celor trei păstoraşi în apariţiile care au avut loc în 1917 la Fatima”. Asta e ceea ce susţine cardinalul José Saraiva Martins, portughez, fost rector al Universităţii Pontificale Urbaniana, fost secretar al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică, prefect (acum emerit) al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor.

Intervievat de Zenit, cardinalul a explicat că „ceea ce s-a întâmplat la Fatima a avut repercusiuni foarte importante în Biserică şi în lume.

Şi pentru necredincioşi apariţiile de la Fatima sunt o istorie foarte concretă, nu sunt îndoieli cu privire la realitatea a ceea ce s-a întâmplat. Maria a apărut celor trei copii şi ceea ce Sfânta Fecioară Maria a spus celor trei păstoraşi este de actualitate foarte mare”. „Mesajul Mariei – a continuat Saraiva Martins – este compus din patru apeluri care îi interesează pe toţi.

Primul este apelul la credinţă, Sfânta Fecioară Maria cere să aibă credinţă pentru că omul tinde să decadă în timp ce Dumnezeu nu trădează. Oamenii din acel timp se îndepărtau de credinţă, un fenomen pe care-l vedem şi astăzi. A pierde credinţa înseamnă şi a pierde umanitate. Sfânta Fecioară Maria a făcut un apel pentru a avea o credinţă neabstractă, o credinţă concretă, trăită, care umple existenţa”.

Cardinalul a continuat susţinând că „al doilea apel este invitaţia la convertire a inimilor şi convertirea la Dumnezeu. Desigur convertirea la Dumnezeu comportă în mod necesar şi apropierea tot mai mult de fraţi şi de surori.

Nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu ne apropiem de fraţi, nu putem să-l iubim pe Dumnezeu dacă nu-i iubim pe ceilalţi. Acesta este aspectul central al convertirii, recunoaşterea Milostivirii lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este bun şi milostiv.

Expresia concretă şi trăită a iubirii faţă de Dumnezeu comportă în mod necesar iubirea faţă de fraţi, independent de originea lor, de istoria lor, de religia lor, pentru că toţi suntem fraţi fii ai unui singur Dumnezeu creator”.

Al treilea apel este invitaţia la rugăciunea pentru pace. „Sfânta Fecioară Maria – a precizat cardinalul – a spus în 1917 să se roage pentru pace. A subliniat că dacă omul se converteşte, se roagă şi face pocăinţă, războiul se va termina, altminteri va fi un alt război. Şi a repetat copiilor să se roage pentru pace”.

Mesajul de la Fatima este un mesaj de pace – a subliniat Saraiva Martins – şi a explicat că originea locului în care au avut loc apariţiile, Cova da Iria, derivă de la cuvântul grec irene care înseamnă pace. Deci este foarte semnificativ că mesajul de pace este dat într-un loc al cărui nume derivă de la cuvântul grec pace”.

Al patrulea apel este acela de a alimenta speranţa. „Astăzi omenirii – a afirmat cardinalul – pare că-i lipseşte speranţa, Dumnezeu este negat şi realitatea s-a restrâns, tinerii par plictisiţi, nu există un scop mare pentru care să se bată, visuri dezamăgite, există tristeţe.

În acest context Fatima este un mesaj de speranţă. Omul are nevoie de credinţă, să se convertească la Dumnezeu şi la fraţi, are nevoie de pace şi are nevoie de speranţă. Acestea sunt cele patru capitole fundamentale ale mesajului de la Fatima şi pentru acesta este de cea mai mare actualitate”.

La întrebarea cu privire la mesajul de la Fatima care vorbeşte despre apelul Mariei care cere să se consacre Rusia la Inima sa Neprihănită, Saraiva Martins a afirmat că în cursul ultimului Congres Mariologic Internaţional care s-a desfăşurat la Fatima de la 6 la 11 septembrie, unul dintre participanţi chiar a întrebat de ce Biserica n-a răspuns niciodată la apelul Mariei de a consacra Rusia la Inima Neprihănită a Mariei.

Cardinalul a povestit că împreună cu profesorul Vincenzo Battaglia, preşedinte al Academiei Pontificale Mariane Internaţionale (PAMI) a explicat că „Rusia a fost consacrată Inimii Mariei, pentru că Pontifii au consacrat lumea Inimii Mariei, iar Rusia face parte din lume”.

„În concret – a adăugat Saraiva – decizia Bisericii de a consacra lumea Inimii Neprihănite a Mariei a fost foarte înţeleaptă şi prudentă. Dacă ar fi consacrat numai Rusia Inimii Mariei, în contextul politic al războiului rece ar fi fost consecinţe politice dificile de ţinut sub control”.

„În fapte – a continuat el – astăzi cultul Mariei în Rusia este foarte răspândit”. Apoi l-am întrebat pe Saraiva Martins despre al treilea secret de la Fatima şi dacă Papa indicat în mesaj este Ioan Paul al II-lea.

După ceea ce a fost publicat oficial, vizionarii au spus: „Şi am văzut («ceva asemănător cu modul în care se văd persoanele într-o oglindă când trec prin faţa ei»), într-o lumină imensă care este Dumnezeu, un episcop îmbrăcat în alb («am avut presentimentul că era Sfântul Părinte»), alţi episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe urcând un munte abrupt, în vârful căruia era o mare Cruce din trunchiuri strâmbe, ca şi cum era din coajă de stejar; Sfântul Părinte, înainte de a ajunge acolo, a străbătut un oraş mare pe jumătate în ruină şi pe jumătate tremurând, cu pas şovăitor, chinuit de durere şi de suferinţă, se ruga pentru sufletele cadavrelor pe care le întâlnea pe drumul său; ajuns în vârful muntelui, prosternat în genunchi la picioarele marii Cruci, a fost ucis de un grup de soldaţi care au tras asupra lui mai multe focuri de armă şi săgeţi, şi în acelaşi mod au murit unii după alţii episcopii, preoţii, călugării, călugăriţele şi diferite persoane seculare, bărbaţi şi femei de diferite clase şi poziţii. Sub cele două braţe ale Crucii erau doi îngeri, fiecare cu o stropitoare de cristal în mână, în care adunau sângele martirilor şi cu el irigau sufletele care se apropiau de Dumnezeu”.

Ioan Paul al II-lea nu citise înainte secretul de la Fatima, dar la spital imediat după atentat a cerut să citească ceea ce a fost scris de sora Lucia, vizionara portugheză, şi s-a convins că Papa despre care se vorbea în profeţie era el şi că Maria l-a salvat. Ioan Paul al II-lea era aşa de convins de intervenţia Mariei încât glonţul care i-a străbătut trupul fără a-i leza părţi vitale este acum în coroana Sfintei Fecioare Maria de la Fatima.

La întrebarea dacă Ioan Paul al II-lea este Papa de Fatima, Saraiva Martins care l-a însoţit pe Papa Wojtyła la Fatima a răspuns: „Da, profeţia despre care se vorbeşte la Fatima s-a adeverit cu Ioan Paul al II-lea cu o variaţie, adică Sfânta Fecioară Maria l-a salvat. Profeţia este interpretată în sensul că acţiunea violentă împotriva Papei n-a dus la moartea sa graţie intervenţiei Sfintei Fecioare Maria”.

De Antonio Gaspari

(După Zenit, 30 septembrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.