Categorii

Ziua copilăriei: marile religii din lume şi drepturile copiilor

Există „un rol nedocumentat vreodată, deşi semnificativ, pe care comunitățile de credinţă l-au desfășurat în pregătirea, adoptarea, ratificarea şi punerea în practică a Convenției Universale pentru Drepturile Copilăriei în ultimele trei decenii şi care continuă şi astăzi”. Şi acest rol relatează acum „Credinţa şi drepturile copiilor: studiu multi-religios despre Convenția Drepturilor Copiilor” (Faith and Children’s Rights: A Multi-religious Study on the Convention Rights of the Child), o cercetare făcută explorând contribuția celor şapte mari religii din lume (Bahá’í, budism, creștinism, hinduism, islam, ebraism şi sikh) la ocrotirea celor mici. Îngrijit de Arigatou International cu contribuția unei serii de realităţi, între care UNICEF, Consiliul Mondial al Bisericilor , Religions for peace, textul a fost prezentat ieri – în ajunul Zilei Copilăriei care cade pe 20 noiembrie la a 30-a aniversare a Convenției ONU pentru Drepturile Copiilor – într-un seminar la sediul Națiunilor Unite de la Geneva; elementele adunate în cele 252 de pagini ale sale sunt rodul întâlnirilor interreligioase în diferite colțuri ale lumii şi al contribuțiilor experților, oamenilor de credinţă, activiștilor şi copiilor.

Sacralitatea vieţii umane. Studiul începe cu analizarea „motivelor indispensabile” pentru care comunitățile de credinţă sunt în sintonie profundă cu principiile Convenției (şi ale celor trei protocoale ale sale), a modului în care ele au contribuit la redactarea sa şi a modului în care, prin numeroase inițiative şi declarații publice, comunitățile de credinţă sunt alături de drepturile copiilor. Apoi textul reparcurge istoria şi conținuturile esențiale ale Convenției (capitolul II), pentru a evidenția după aceea (capitolul III) „complementaritatea dintre drepturile copiilor şi învăţăturile religiilor”: punct de contact este „sacralitatea vieţii umane”, „la inima tuturor religiilor şi stabilită de corpul de instrumente internaționale despre drepturile umane”. De la acest element de bază derivă apoi credinţa în demnitatea copiilor; considerarea familiei ca ambientul cel mai bun pentru creșterea lor; conştiinţa că societatea are drepturi şi obligații faţă de ei şi, în sfârşit, o înțelegere holistică a nevoilor copiilor. Şi pentru fiecare din aceste elemente studiul găsește modul în care este ancorat în învățătura celor şapte religii.

Experiențe concrete. Apoi se ilustrează (capitolul IV), la nivel de experiențe concrete, cum religiile sunt alături de copii, pentru a-i proteja (de sărăcie, de exploatare de muncă, de analfabetism, de violență sexuală…). Apoi se încearcă să se dea răspunsuri la „întrebările frecvente” pe care Convenția le poate ridica sau la rezervele care au fost manifestate faţă de document de către unele grupuri religioase: drepturile copiilor nu contrastează cu drepturile adulților? Libertatea de credinţă a unui copil implică faptul că nu i se poate impune o formă de rugăciune specifică? Problema gender-ului, şi aşa mai departe.

Noile urgențe. Textul se completează cu o serie de „recomandări pentru acțiune” (capitolul VI) pentru a realiza aspirațiile Convenției şi a ajunge la Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă până în 2030: liderii religioși, statele şi instituţiile lor, comunitățile religioase locale, în afară de părinții şi chiar copiii înșiși sunt destinatarii unei serii de indicații concrete. A sensibiliza, a denunța, a forma, a explica, unele din angajările încredințate liderilor religioși. O țintă va trebui să fie şi crearea unei sinergii mai mari între „inițiativele religioase şi bazate pe credinţă şi inițiativele pentru drepturile copiilor” care până acum adesea au „acţionat separat”, limitând astfel potențialul lor. Şi privind la viitor există noi apeluri pe care astăzi copiii le adresează decidenților, inclusiv liderii religioși: primul dintre toate cel referitor la „urgenţa climatică”, ce „definește drepturile lor umane şi care va marca viaţa lor pe multe planuri”.

De Sarah Numico

(După agenția SIR, 20 noiembrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.