Categorii

Zile de formare pentru preoţi la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

   Un grup de aproximativ 80 de preoţi din Arhidieceza de Bucureşti şi din Dieceza de Iaşi s-a reunit la Institutul Teologic Roman-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi în perioada 8-11 septembrie 2015 pentru o perioadă de formare. Tema acestor zile a fost „Cincizeci de ani de la Conciliul Vatican II”.

   În conformitate cu hotărârile Conciliului Vatican II, în Dieceza de Iaşi se organizează la doi ani cursuri de formare pentru preoţi. Scopul acestor întâlniri este comuniunea dintre preoţi şi o împrospătare a cunoştinţelor teologice.

   Preoţii participanţi la acest curs au început să sosească la Seminarul mare marţi, 8 septembrie, de la ora 16.00, unde, începând cu ora 20.30, PS Aurel Percă a deschis în mod oficial zilele de formare.

   Miercuri, 9 septembrie, a fost prima zi de cursuri şi a cuprins două conferinţe. Mai întâi, în cursul dimineţii pr. Ştefan Lupu a ţinut conferinţa „Dieceza şi spiritualitatea sa din perspectiva constituţiei dogmatice despre Biserică Lumen gentium” în care a vorbit despre dimensiunea comunională a Bisericii. După ce a prezentat ecleziologia şi spiritualitatea de comuniune ca formă a acţiunii pastorale, părintele a subliniat implicările ei la nivel de dieceză. După expunere au urmat momente de discuţii între preoţii prezenţi în amfiteatrul seminarului. Cei prezenţi i-au adresat conferenţiarului întrebări referitoare la probleme de dogmatică.

   În după-amiaza aceleiaşi zile a urmat conferinţa pr. Felician Tiba, care a prezentat tema „Vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în lume: o analiză a problemelor actuale ale familiei în lumina Sinodului episcopilor din anul 2015”. Punctele atinse au fost: familia voită de Dumnezeu, documentele Bisericii care vorbesc despre familie, contribuţia sfântului Ioan Paul al II-lea în favoarea familiei şi sinodul extraordinar de anul trecut, precum şi cel ordinar de anul acesta. În cadrul dezbaterilor PS Petru Gherghel a subliniat dimensiunea sacrificală care pare să fie uitată de familia de astăzi.

   Cea de-a doua zi i-a avut conferenţiari pe pr. Lucian Farcaş şi pr. Corneliu Berea. Tema pr. Lucian a fost „Gaudium et spes punct de sosire (dar) şi de plecare pentru magisteriul social al Bisericii. Lumini şi umbre în perspectivă moral-socială”. Au urmat apoi dezbateri pe marginea temei prezentate.

   Pr. Corneliu Berea a vorbit despre „Cinci cuvinte cheie ale prezenţei vieţii consacrate în Biserica locală: o perspectivă în lumina Conciliului Vatican II”. Părintele a atins puncte precum „Viaţa consacrată şi sfinţenia”, „Valoarea vieţii consacrate” şi „Importanţa carismelor şi a calităţilor relaţiilor reciproce”. După încheierea conferinţei au urmat dezbaterile obişnuite.

   Vineri, 11 septembrie, ultima zi de formare, i-a avut în prim plan pe pr. Iulian Faraoanu şi pe pr. Daniel Iacobuţ.

   Pr. Faraoanu a prezentat tema „Sfânta Scriptură, izvor vital şi suflu nou în viaţa Bisericii (Dei Verbum)”. Prezentarea părintelui a cuprins două părţi. Mai întâi a vorbit despre „Cuvântul divin şi revelaţia” şi apoi despre „Adevăr şi interpretare”. În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre importanţa citirii Sfintei Scripturi de către toţi credincioşii în mod particular şi despre importanţa pregătirii, în prealabil, a celor care proclamă cuvântul lui Dumnezeu în cadrul sfintei Liturghii.

   După-amiază, pr. Daniel Iacobuţ le-a prezentat celor prezenţi tema: „Nobilă frumuseţe: slujirea liturgică a artei în Sacrosanctum Concilium„. Părintele Daniel a atins puncte precum „Căutarea frumuseţii gesturilor lui Cristos”, „Principiile slujirii liturgice a artei în Sacrosanctum Concilium” şi „Frumuseţea nobilă a artei sacre şi regulile realizării sale”. În cadrul dezbaterilor părintele a răspuns la întrebări referitoare la evangheliar, baptisteriu şi cinstea cuvenită altarului.

   Trebuie menţionat faptul că în fiecare seară începând cu ora 20.30 cei prezenţi au avut posibilitatea de a viziona filme despre Conciliul Vatican II.

   Vineri, 11 septembrie, a fost ultima zi de formare. La ora 20.30 a avut loc o conferinţa de încheiere a zilelor de formare. PS Aurel Percă a făcut o scurtă prezentare a oficiilor Diecezei de Iaşi şi a vorbit despre implicarea lor la nivel de dieceză.

   Conferinţa s-a încheiat cu intervenţia PS Petru Gherghel care i-a felicitat pe cei care au organizat aceste zile de formare. De asemenea, Preasfinţitul şi-a manifestat bucuria faţă de prezenţa preoţilor din Arhidieceza de Bucureşti şi din Dieceza de Iaşi.

   Prima serie de formare s-a încheiat, dar pentru noi, preoţii care am participat la aceste cursuri, abia acum începe o perioadă de aprofundare şi de punere în practică a bogăţiilor pe care le-am acumulat în aceste zile. Spune un proverb că „Omul, cât trăieşte, învaţă”. Nu are nimeni pretenţia că le ştie pe toate, de aceea aceste cursuri sunt un bonus adus vieţii de pastoraţie, care sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să aducă rod în comunităţile noastre. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

   Cursurile de formare pentru preoţi vor continua, în total fiind şase serii. Vor mai fi două în luna septembrie şi trei în luna octombrie. Următoarele cursuri de formare se vor desfăşura la Centrul „Gaudium et spres” din Traian, jud. Neamţ.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.