Categorii

Vizita pastorală la Cesena și la Bologna IV

VIZITA PASTORALĂ A SFÂNTULUI PĂRINTE FRANCISC

LA CESENA ÎN AL TREILEA CENTENAR AL NAŞTERII PAPEI PIUS AL VI-LEA ŞI LA BOLOGNA PENTRU ÎNCHEIEREA CONGRESULUI EUHARISTIC DIECEZAN

(1 octombrie 2017)

Întâlnire cu lumea muncii, şomerii, reprezentanţii de la Unindustria, sindicatele, Confcooperativele şi Legacoop, în Piazza Maggiore

Piazza Maggiore (Bologna)

Duminică, 1 octombrie 2017

Iubiţi fraţi şi surori, duminică frumoasă!

Vă salut pe voi toţi care aparţineţi lumii muncii, în varietatea exprimărilor sale. Între acestea este din păcate şi cea negativă, adică situaţia dificilă, uneori chinuitoare, a lipsei locului de muncă. Mulţumesc pentru primirea voastră!

Voi reprezentaţi părţi sociale diferite, adesea în discuţie chiar aspră între ele, dar aţi învăţat că numai împreună se poate ieşi din criză şi se poate construi viitorul. Numai dialogul, în competenţele reciproce, poate permite să se găsească răspunsuri eficace şi inovatoare pentru toţi, şi cu privire la calitatea muncii, îndeosebi indispensabil welfare. Este ceea ce unii numesc „sistemul Emilia”. Încercaţi să-l duceţi înainte. Este nevoie de soluţii stabile şi capabil de a ajuta să se privească spre viitor pentru a răspunde la necesităţile persoanelor şi ale familiilor.

În teritoriul vostru de mult timp s-a dezvoltat experienţa cooperativă, care se naşte din valoarea fundamentală a solidarităţii. Astăzi ea mai are mult de oferit, şi pentru a-i ajuta pe atâţia care sunt în dificultate şi au nevoie de acel „ascensor social” care după unii ar fi complet uzat. Să nu aplecăm niciodată solidaritatea în faţa logicii profitului financiar, şi pentru că astfel o luăm – aş putea spune o furăm – de la cei mai slabi care au atâta nevoie de ea. A căuta o societate mai dreaptă nu este un vis din trecut ci o angajare, o lucrare, care are nevoie de toţi astăzi.

Situaţia şomajului în rândul tinerilor şi cea a atâtora care au pierdut locul de muncă şi nu reuşesc să se reinsereze sunt realităţi cu care nu ne putem obişnui, tratându-le ca şi cum ar fi numai nişte statistici. Şi aceasta este ispita.

Primirea şi lupta împotriva sărăciei trec în mare parte prin locul de muncă. Nu se oferă ajutor adevărat săracilor fără ca să se poată găsi loc de muncă şi demnitate. Aceasta este provocarea pasionantă, ca în anii reconstrucţiei de după război, care a lăsat atâta sărăcie. Recentul „Pact pentru muncă”, ce a fost semnat de toate părţile sociale, şi de Biserică, într-o angajare comună pentru a se ajuta în căutarea de răspunsuri stabile, nu de pomeni, este o metodă importantă care doresc să poată aduce roadele sperate.

Criza economică are o dimensiune europeană şi globală; şi, aşa cum ştim, ea este şi criză etică, spirituală şi umană. La rădăcină este o trădare a binelui comun, din partea fie a individului fie a grupurilor de putere. Deci este necesar să se elimine centralitatea acordată legii şi a o acorda persoanei şi binelui comun. Dar pentru ca această centralitate să fie reală, efectivă şi nu numai proclamată în cuvinte, trebuie mărite oportunităţile de muncă demnă. Aceasta este o misiune care aparţine întregii societăţi: în această fază în mod deosebit, tot corpul social, în diferitele sale componente, este chemat să facă orice efort pentru ca munca, factor primar de demnitate, să fie o preocupare centrală.

Aici ne aflăm în faţa sfântului Petroniu, amintit ca Pater et Protector şi reprezentat mereu cu oraşul pe mâinile sale. De aici vedem fizic trei aspecte constitutive ale oraşului vostru: Biserica, Primăria şi Universitatea. Când ele dialoghează şi colaborează între ele, se întăreşte umanismul preţios pe care ele le exprimă şi oraşul – ca să spunem aşa – „respiră”, are un orizont, şi nu-i este frică să înfrunte provocările care se prezintă. Vă încurajez să valorizaţi acest umanism ai cărui depozitari sunteţi pentru a căuta soluţii înţelepte şi clarvăzătoare la problemele complexe din timpul nostru, văzându-le ce-i drept ca dificultăţi, dar şi ca oportunităţi de creştere şi de îmbunătăţire. Şi asta ce spun este valabil pentru Italia în ansamblul său şi pentru întreaga Europă.

Dragi prieteni, vă spun deosebit de aproape, punând în mâinile Domnului şi al Sfintei Fecioare Maria a sfântului Luca toate neliniştile şi preocupările voastre. Ei, aşa de venerată de toţi bolognezii, ne adresăm acum cu rugăciunea Angelus.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.