Categorii

Vizita la Munyonyo şi salutul adresat cateheţilor şi profesorilor, Kampala (Uganda), Vineri, 27 noiembrie 2015

Papa-Uganda-catehetiDragi cateheţi şi profesori,

Dragi prieteni,

Vă salut pe voi toţi cu afect în numele lui Isus Cristos, Domnul şi Învăţătorul nostru.

„Învăţătorul!”. Ce titlu frumos este acesta! Isus este primul şi cel mai mare învăţător al nostru. Sfântul Paul ne spune că Isus a dat Bisericii sale nu numai apostoli şi păstori, ci şi învăţători, pentru a edifica întregul Trup în credinţă şi în iubire. Împreună cu episcopii, cu preoţii şi cu diaconii, care au fost hirotoniţi pentru a predica Evanghelia şi a se îngriji de turma Domnului, voi, drept cateheţi, aveţi o parte importantă în ducerea Veştii Bune la orice sat şi cătun din ţara voastră. Voi aţi fost aleşi pentru a avea slujirea catehezei.

Aş vrea înainte de toate să vă mulţumesc pentru jertfele pe care voi şi familiile voastre le faceţi şi pentru zelul şi devoţiunea cu care desfăşuraţi misiunea voastră importantă. Voi învăţaţi ceea ce Isus a învăţat, îi instruiţi pe adulţi şi îi ajutaţi pe părinţi să-şi crească copiii în credinţă şi le duceţi tuturor bucuria şi speranţa vieţii veşnice. Mulţumesc, mulţumesc pentru dăruirea voastră, pentru exemplul pe care-l oferiţi, pentru apropierea de poporul lui Dumnezeu în viaţa zilnică şi pentru multele moduri cu care plantaţi şi cultivaţi seminţele credinţei în tot acest ţinut vast! Mulţumesc în special pentru faptul că îi învăţaţi pe copii şi pe tineri cum să se roage. Pentru că este foarte important, este o muncă mare aceea de a-i învăţa pe copii să se roage.

Ştiu că munca voastră, deşi gratificatoare, nu este uşoară. De aceea vă încurajez să perseveraţi şi cer episcopilor şi preoţilor voştri să vă ajute cu o formare doctrinală, spirituală şi pastorală în măsură să vă facă tot mai eficienţi în acţiunea voastră. Şi atunci când misiunea apare anevoioasă, resursele sunt prea puţine şi piedicile prea mari, vă va face bine să vă amintiţi că munca voastră este o muncă sfântă. Şi vreau să subliniez asta: munca voastră este o muncă sfântă. Duhul Sfânt este prezent acolo unde numele lui Cristos este proclamat. El este în mijlocul nostru ori de câte ori înălţăm inimile şi minţile către Dumnezeu în rugăciunea. El vă va da lumina şi forţa de care aveţi nevoie! Mesajul pe care-l duceţi se va înrădăcina cu atât mai adânc în inimile persoanelor cu cât voi veţi fi mai mult nu numai învăţători, ci şi martori. Şi acesta este un alt lucru important: voi trebuie să fiţi învăţători, dar asta nu foloseşte dacă voi nu sunteţi martori. Fie ca exemplul vostru să le arate tuturor frumuseţea rugăciunii, puterea milostivirii şi a iertării, bucuria de a împărtăşi Euharistia cu toţi fraţii şi surorile.

Comunitatea creştină din Uganda a crescut mult graţie mărturiei martirilor. Ei au dat mărturie adevărului care ne face liberi; au fost dispuşi să-şi verse sângele pentru a rămâne fideli faţă de ceea c e ştiu că este bun, frumos şi adevărat. Astăzi suntem aici în Munyonyo, în locul în care regle Mwanga a decis să-i elimine pe adepţii lui Cristos. El n-a reuşit în această intenţie, aşa cum regele Irod n-a reuşit să-l ucidă pe Isus. Lumina a strălucit în întuneric şi întunericul n-a izbândit (cf. In 1,5). După ce au văzut mărturia curajoasă a sfinţilor Andrei Kaggwa şi a însoţitorilor săi, creştinii din Uganda au devenit şi mai convinşi de promisiunile lui Cristos.

Fie ca sfântul Andrei, patronul vostru, şi fie ca toţi cateheţii ugandezi martiri să dobândească pentru voi harul de a fi învăţători înţelepţi, bărbaţi şi femei ale căror cuvinte să fie pline de har, de o mărturie convingătoare despre strălucirea adevărului lui Dumnezeu şi despre bucuria Evangheliei! Martori ai sfinţeniei. Mergeţi fără frică în fiecare oraş şi sat din această ţară, fără frică, pentru a răspândi sămânţa bună a Cuvântului lui Dumnezeu, şi aveţi încredere în promisiunea sa că vă veţi întoarce cu bucurie, cu snopi plini de o recoltă îmbelşugată. Vă cer vouă tuturor, cateheţilor, să vă rugaţi pentru mine şi să-i faceţi pe copii să se roage pentru mine.

Omukama Abawe Omukisa! (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.