Categorii

Vizita apostolica in Myanmar si Bangladesh VIII

SFÂNTA LITURGHIE ŞI HIROTONIRE PREZBITERALĂ

Suhrawardy Udyan Park (Dhaka), Vineri, 1 decembrie 2017

[Omilie luată din Ritualul pentru hirotonirea preoţilor]

Fraţilor preaiubiţi, aceşti fii ai noştri au fost chemaţi la ordinul prezbiteratului. Să reflectăm la ce slujire vor fi ridicaţi în Biserică.

Aşa cum ştiţi bine, fraţilor, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El şi întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toţi discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcţia sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învăţător, preot şi păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot aşa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli şi apoi pe episcopi şi pe succesorii lor, cărora în sfârşit i-au fost daţi drept colaboratori preoţii, care, uniţi cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemaţi în slujba poporului lui Dumnezeu.

După reflecţie matură şi rugăciune, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe aceşti fraţi ai noştri, pentru ca în slujba lui Cristos Învăţător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica, în popor al lui Dumnezeu şi templu sfânt al Duhului Sfânt.

Cât vă priveşte pe voi, fraţi şi fii preaiubiţi, care urmează să fiţi promovaţi la ordinul prezbiteratului, luaţi în considerare că exercitând slujirea învăţăturii sacre veţi fi părtaşi de misiunea lui Cristos, unic Învăţător. Împărţiţi tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înşivă l-aţi primit cu bucurie, de când eraţi copii. Citiţi şi meditaţi cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce aţi citit, a învăţa ceea ce v-aţi însuşit în credinţă, a trăi ceea ce aţi învăţat. Aşadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învăţătura voastră, bucurie şi sprijin pentru credincioşi şi parfumul vieţii voastre, pentru ca prin cuvânt şi exemplu să edificaţi casa lui Dumnezeu, care este Biserica.

Voi veţi continua opera sfinţitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră jertfa spirituală a credincioşilor este făcută desăvârşită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre în numele întregii Biserici este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine.

Aşadar, recunoaşteţi ceea ce faceţi. Imitaţi ceea ce celebraţi, pentru ca participând la misterul morţii şi învierii Domnului, să purtaţi moartea lui Cristos în mădularele voastre şi să umblaţi cu El în noutatea vieţii.

Prin Botez veţi agrega noi credincioşi la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinţei veţi ierta păcatele în numele lui Cristos şi al Bisericii; cu Untdelemnul sfânt veţi da alinare bolnavilor; celebrând sfintele rituri şi înălţând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă şi de implorare, veţi deveni glasul poporului lui Dumnezeu şi al întregii omeniri.

Conştienţi că aţi fost aleşi dintre oameni şi constituiţi în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitaţi în veselie şi în caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos, tinzând numai să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi nu vouă înşivă.

În sfârşit, participând la misiunea lui Cristos, cap şi păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajaţi-vă să-i uniţi pe credincioşi într-o unică familie, pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Să aveţi mereu în faţa ochilor exemplul bun al Bunului Păstor, care n-a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji şi pentru a căuta şi a mântui ceea ce era pierdut.

Acum vreau să mă adresez vouă, iubiţi fraţi şi surori care aţi venit la această sărbătoare, la această mare sărbătoare a lui Dumnezeu la hirotonirea acestor fraţi preoţi. Ştiu că mulţi dintre voi aţi venit de departe, cu o călătorie de peste două zile… Mulţumesc pentru generozitatea voastră! Asta indică iubirea pe care voi o aveţi faţă de Biserică, asta indică iubirea pe care voi o aveţi faţă de Isus Cristos. Multe mulţumiri! Multe mulţumiri pentru generozitatea voastră, multe mulţumiri pentru fidelitatea voastră. Mergeţi înainte, cu spiritul Fericirilor. Şi vă rog, astăzi, vă rog, rugaţi-vă mereu pentru preoţii voştri, în special pentru aceştia care astăzi vor primi sacramentul Preoţiei sacre. Poporul lui Dumnezeu îi susţine pe preoţi cu rugăciunea. Este responsabilitatea voastră să-i susţineţi pe preoţi. Cineva dintre voi va putea să mă întrebe: „Dar, părinte, cum poate fi susţinut un preot?”. Încredeţi-vă în generozitatea voastră. Inima generoasă pe care voi o aveţi vă va spune cum să-i susţineţi pe preoţi. Dar primul sprijin al preotului este rugăciunea. Poporul lui Dumnezeu – adică toţi, toţi – îl susţine pe preot cu rugăciunea. Nu încetaţi niciodată să vă rugaţi pentru preoţii voştri. Eu ştiu că veţi face asta. Multe mulţumiri! Şi acum să continuăm ritualul hirotonirii acestor diaconi care vor fi preoţii voştri. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.