Categorii

Video-mesaj în vederea călătoriei în Armenia (24-26 iunie 2016)

Papa-Videomesaj-ArmeniaIubiţi fraţi şi surori,

Peste câteva zile voi avea bucuria de a fi printre voi, în Armenia. Deja de acum vă invit să vă rugaţi pentru această călătorie apostolică.

Cu ajutorul lui Dumnezeu vin între voi pentru a face, aşa cum spune motoul călătoriei, o „vizită în prima ţară creştină”. Vin ca pelerin, în acest An Jubiliar, pentru a lua din înţelepciunea antică a poporului vostru şi a mă adăpa din izvoarele credinţei voastre, stâncoasă aşa cum sunt vestitele voastre cruci sculptate în piatră.

Vin spre înălţimile mistice din Armenia ca frate al vostru, însufleţit de dorinţa de a vedea feţele voastre, de a mă ruga împreună cu voi şi de a împărtăşi darul prieteniei. Istoria voastră şi evenimentele iubitului vostru popor trezesc în mine admiraţie şi durere: admiraţie, pentru că aţi găsit în crucea lui Isus şi în geniul vostru forţa de a vă ridica mereu, şi din suferinţe care sunt dintre cele mai teribile pe care omenirea le aminteşte; durere, pentru tragediile pe care părinţii voştri le-au trăit în carnea lor.

Să nu permitem amintirilor dureroase să pună stăpânire pe inima noastră; şi în faţa repetatelor asalturi ale răului să nu capitulăm. Mai degrabă să facem ca Noe, care după potop n-a încetat să privească spre cer şi să elibereze de mai multe ori porumbelul, până când odată el s-a întors la Noe, purtând o frunză fragedă de măslin (Gen 8,11): era semnul că viaţa putea să se reia şi speranţa trebuia să învie.

Ca slujitor al Evangheliei şi mesager al păcii doresc să vin printre voi, pentru a susţine orice efort pe calea păcii şi a împărtăşi paşii noştri pe cărarea reconcilierii, care generează speranţă.

Marii sfinţi ai poporului vostru, în special învăţătorul Bisericii Grigore de Narek, să binecuvânteze întâlnirile noastre, pe care le aştept cu dorinţă vie. În mod deosebit aştept să-l îmbrăţişez din nou pe fratele meu Karekin şi, împreună cu el, să dau elan reînnoit drumului nostru spre unitatea deplină.

Anul trecut, din diferite ţări, aţi venit la Roma, şi la mormântul sfântului Petru ne-am rugat cu toţii împreună. Acum vin în ţara voastră binecuvântată pentru a întări comuniunea noastră, a înainta pe calea reconcilierii şi a ne lăsa însufleţiţi de speranţă.

Mulţumesc şi pe curând! Tsdesutiun! [la grabnică vedere]

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.