Categorii

Video-mesaj al Sfântului Părinte pentru încheierea celui de-al 51-lea Congres Euharistic Internaţional (Cebu, Filipine, 24-31 ianuarie 2016)

Congres-euharistic-2016Cu Sfânta Liturghie prezidată de delegatul pontifical cardinalul Charles Maung Bo, S.D.B., arhiepiscop de Yangon, s-a încheiat astăzi la Cebu, în Filipine, al 51-lea Congres Euharistic Internaţional despre tema „Euharistia: izvor şi culme a misiunii Bisericii”. La sfârşitul celebrării euharistice a fost transmis video-mesajul Papei Francis. Prezentăm în continuare transcrierea:

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut pe voi toţi care sunteţi adunaţi la Cebu pentru al cincizeci şi unulea Congres Euharistic Internaţional. Îi mulţumesc cardinalului Bo, care este reprezentantul meu în mijlocul vostru, şi adresez un salut special cardinalului Vidal, arhiepiscopului Palma şi episcopilor, preoţilor şi credincioşilor de la Cebu. Îl salut şi pe cardinalul Tagle şi pe toţi catolicii din Filipine. Sunt deosebit de fericit că acest congres a adunat atâtea persoane din vastul continent asiatic şi din toată lumea.

Am vizitat Filipine abia un an în urmă, puţin după taifunul Yolanda. Am putut constata personal credinţa profundă şi capacitatea de revenire a populaţiei. Sub ocrotirea lui Santo Niño, poporul filipinez a primit Evanghelia lui Isus Cristos în urmă cu circa cinci sute de ani. De atunci, a dat mereu lumii un exemplu de fidelitate şi de profundă evlavie faţă de Domnul şi faţă de Biserica sa. A fost şi un popor de misionari, răspândind lumina Evangheliei în Asia şi până la marginile pământului.

Tema congresului euharistic – Cristos în voi, speranţa noastră de glorie – este foarte oportună. Ne aminteşte că Isus înviat este mereu viu şi prezent în Biserica sa, mai ales în Euharistie, sacramentul trupului şi sângelui său. Prezenţa lui Cristos în mijlocul nostru nu este numai o mângâiere, ci şi o promisiune şi o invitaţie. Este o promisiune că într-o zi bucuria şi pacea veşnică ne vor aparţine în plinătatea împărăţiei sale. Dar este şi o invitaţie de a ieşi, ca misionari, pentru a duce mesajul duioşiei Tatălui, al iertării sale şi al milostivirii sale la orice bărbat, femeie şi copil.

Cât de mult are nevoie de acest mesaj lumea noastră! Dacă ne gândim la toate conflictele, nedreptăţile, crizele umanitare urgente care marchează timpul nostru, ne dăm seama cât de important este pentru fiecare creştin să fie un adevărat discipol misionar, ducând vestea ce bună a iubirii răscumpărătoare a lui Cristos la o lume care atâta nevoie de reconciliere, dreptate şi pace.

Deci este oportun că acest congres a fost celebrat în Anul Milostivirii, în care întreaga Biserică este invitată să se concentreze asupra inimii Evangheliei: milostivirea. Suntem chemaţi să ducem balsamul iubirii milostive a lui Dumnezeu întregii familii umane, pansând răni, ducând speranţă acolo unde disperarea pare că atât de des predomină.

În timp ce acum, la sfârşitul acestui congres euharistic, vă pregătiţi să „ieşiţi”, există două gesturi ale lui Isus la ultima cină asupra cărora vă cer să reflectaţi. Ambele au de-a face cu dimensiunea misionară a Euharistiei. Este vorba despre convivialitate şi despre spălarea picioarelor.

Ştim cât de important era pentru Isus să împărtăşească mesele cu discipolii săi, dar, în special, şi cu păcătoşi şi cei marginalizaţi. Şezând la masă, Isus putea să-i asculte pe ceilalţi, să audă istoriile lor, să le aprecieze speranţele şi aspiraţiile şi să le vorbească despre iubirea Tatălui. La fiecare Euharistie, masa cinei Domnului, trebuie să fim inspiraţi să urmăm exemplul său, mergând în întâmpinarea celorlalţi, în spirit de respect şi deschidere, pentru a împărtăşi cu ei darul pe care noi înşine l-am primit.

În Asia, unde Biserica este angajată într-un dialog respectuos cu adepţii altor religii, această mărturie profetică are loc foarte adesea, aşa cum ştim, prin dialogul de viaţă. Mărturia de vieţi transformate de iubirea lui Dumnezeu este pentru noi cel mai bun mod de a proclama promisiunea împărăţiei reconcilierii, a dreptăţii şi a unităţii pentru familia umană. Exemplul nostru poate să deschidă inimile la harul Duhului Sfânt, care le conduce la Cristos Mântuitorul.

Cealaltă imagine pe care ne-o oferă Domnul la ultima cină este spălarea picioarelor. În seara dinaintea pătimirii sale, Isus a spălat picioarele discipolilor în semn de slujire umilă, de iubire necondiţionată cu care şi-a dat viaţa pe cruce pentru mântuirea lumii. Euharistia este o şcoală de slujire umilă. Ne învaţă să fim gata să existăm pentru ceilalţi. Şi acest lucru este în centrul uceniciei misionare.

Mă gândesc aici la consecinţele taifunului. A adus o imensă devastare în Filipine, dar a provocat şi o imensă revărsare de solidaritate, generozitate şi bunătate. Persoanele s-au implicat să reconstruiască nu numai casele, ci şi vieţile. Euharistia ne vorbeşte despre această forţă care provine din cruce şi care aduce încontinuu viaţă nouă. Schimbă inimile. Ne permite să fim grijulii, să-l ocrotim pe cel care este sărac şi vulnerabil şi să fim sensibili la strigătul fraţilor noştri şi al surorilor noastre aflaţi în nevoie. Ne învaţă să acţionăm cu integritate şi să refuzăm nedreptatea şi corupţia care otrăvesc rădăcinile societăţii.

Dragi prieteni, fie ca acest congres euharistică să vă întărească în iubirea voastră faţă de Cristos prezent în Euharistie. Să vă facă apţi, ca discipoli misionari, ca să duceţi această mare experienţă de comuniune eclezială şi angajare misionară la familiile, parohiile şi comunităţile voastre şi la Bisericile voastre locale. Să fie ferment de reconciliere şi de pace pentru lumea întreagă.

Acum, la sfârşitul congresului, sunt bucuros să anunţ că următorul Congres Euharistic Internaţional se va desfăşura în 2020 la Budapesta, în Ungaria. Vă cer vouă tuturor să vă uniţi cu mine în rugăciune pentru rodnicia sa spirituală şi pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra tuturor celor care sunt angajaţi în pregătiri. În timp ce vă întoarceţi la casele voastre reînnoiţi în credinţă, împart cu plăcere binecuvântarea mea apostolică vouă şi familiilor voastre, ca garanţie de bucurie şi de pace durabilă în Domnul.

Să vă binecuvânteze Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.