Categorii

Video-mesaj al Sfântului Părinte Francisc adresat Adunării Generale a Conferinţei Episcopilor Catolici din Statele Unite (15.11.2016)

papa-videomesajIubiţi fraţi episcopi,

Mă bucur că am această oportunitate pentru a mă putea adresa dumneavoastră. În urmă cu un an am fost cu dumneavoastră în vizita mea pastorală în Statele Unite. Acolo, am rămas impresionat de vitalitatea şi diversitatea comunităţii catolice. De-a lungul istoriei sale, Biserica din ţara voastră a primit şi a integrat noi fluxuri de imigranţi. Cu varietatea bogată a limbilor şi tradiţiilor lor culturale, au dat formă feţei Bisericii nord-americane în continuă transformare.

În acest context, aş dori să mă refer la apropiata a Cincea Întâlnire Naţională a Pastoraţiei Hispane. Celebrarea acestei a cincea întâlniri va începe în diecezele voastre în luna ianuarie şi se va încheia cu o celebrare naţională în septembrie 2018.

În continuitate cu anterioarele, această întâlnire încearcă să recunoască şi să valorizeze darurile specifice pe care catolici hispanici le-au oferit şi continuă să le ofere Bisericii din ţara voastră. Însă este mult mai mult decât atât. Este parte dintr-un proces mai mare de reînnoire şi de impuls misionar, la care sunt chemate toate Bisericile locale.

Marea noastră provocare este de a crea o cultură a întâlnirii, care să stimuleze fiecare persoană şi fiecare grup să împărtăşească bogăţia tradiţiilor şi experienţelor sale, să dărâme zidurile şi să construiască punţi. Biserica din Statele Unite, ca în alte părţi ale lumii, este chemată să „iasă” din comoditatea sa şi să se transforme în ferment de comuniune. Comuniune între noi înşine, cu fraţii noştri creştini şi cu toţi cei care caută un viitor de speranţă.

Trebuie să fim tot mai deplin o comunitate de discipoli misionari, plini de iubire faţă de Domnul Isus şi de entuziasm pentru răspândirea Evangheliei. Comunitatea creştină trebuie să fie un semn şi o vestire profetică a planului lui Dumnezeu pentru toată familia umană. Suntem chemaţi să fim purtătorii veştilor bune pentru o societate supusă la descumpănitoare schimbări sociale, culturale şi spirituale, şi la o polarizare crescândă.

Aştept ca Biserica din ţara voastră, în toate locurile sale, să însoţească această Întâlnire cu propria reflecţie şi discernământ pastoral. În mod deosebit, vă cer să luaţi în considerare în ce manieră Bisericile voastre locale pot să răspundă mai bine la prezenţa crescândă, la darurile şi la potenţialul comunităţii hispanice. Conştienţi de aportul pe care comunitatea hispanică îl oferă vieţii naţiunii, mă rog pentru ca Întâlnirea să contribuie la reînnoirea societăţii şi la apostolatul Bisericii din Statele Unite ale Americii.

Cu recunoştinţă faţă de toţi cei care participă la pregătirea celei de-a Cincea Întâlniri, vă asigur de rugăciunile mele pentru această importantă iniţiativă a Conferinţei Episcopale. Pe voi toţi, precum şi clerul, călugării şi credincioşii laici din Bisericile voastre locale, vă încredinţez mijlocirii Neprihănitei Fecioare Maria şi vă împart din inimă Binecuvântarea Apostolică, drept garanţie de har şi pace în Domnul.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.