Categorii

Video-mesaj al Papei Francisc adresat participanţilor la Congresul Euharistic Naţional din India (Mumbai, 12-15 noiembrie 2015)

Papa-videomesaj-congres-euharisticA început în această dimineaţă la Mumbai, în India, Congresul Euharistic Naţional, care va ţine lucrările sale până la 15 noiembrie. La eveniment participă cardinalul Albert Malcolm Ranjit Patabendige Don, trimis special al Sfântului Părinte, patru cardinali indieni, 71 de episcopi şi 665 de delegaţi din toată India. Publicăm în continuare traducerea video-mesajului înregistrat de Sfântul Părinte şi transmis astăzi Congresului Euharistic.

Dragă frate, Preafericirea Sa cardinal Thottunkal Baselios Cleemis, preşedinte al Conferinţei Episcopale,

Dragă frate cardinal Oswald Gracias, preşedinte al Comitetului de Organizare a Congresului Euharistic Naţional,

Iubiţi fraţi episcopi din Conferinţa Episcopală din India,

Iubiţi fraţi preoţi, călugări şi călugăriţe, credincioşi în Isus Cristos şi toate persoanele de bunăvoinţă din India,

Cu mare bucurie vă salut în timp ce vă reuniţi pentru Congresul Euharistic Naţional. Congresul Euharistic este de mare importanţă, pentru că marchează aniversarea jubileului de aur al Congresului Euharistic Internaţional, care s-a ţinut la Mumbai în 1964 şi a fost primul Congres Euharistic Internaţional prezidat de un Papă. Congresul Euharistic Internaţional dobândeşte un ulterior gust special datorită faptului că se desfăşoară în iminenţa deschiderii Jubileului extraordinar al milostivirii, pe care am dorit atât de mult să-l celebrez. Tema aleasă pentru Congresul Euharistic, Hrăniţi de Euharistie pentru a-i hrăni pe alţii, este desigur importantă şi inspiratoare.

Congresul Euharistic este un dar al lui Dumnezeu nu numai pentru creştinii din India, ci şi pentru întreaga populaţie a unei ţări aşa de diferite din punct de vedere cultural şi totuşi atât de bogată din punct de vedere spiritual. Timp de mii de ani India a fost impregnată de dorinţa de adevăr, de căutarea divinului, de angajarea pentru bunătate şi gentileţe. În timp ce celebraţi acest mare eveniment, revin în minte cuvintele Papei Paul al VI-lea în discursul său adresat membrilor religiilor necreştine la 3 decembrie 1964: „Euharistia este comemorarea lui Isus Cristos şi a iubirii sale faţă de Dumnezeu, Tatăl din ceruri, şi faţă de toţi oamenii, o iubire până la moarte. Această iubire a lui Isus nu este o chestiune din trecut; este menită să rămână prezentă şi să trăiască în fiecare inimă umană. Cristos este îndrăgit de această ţară, nu numai de cei care sunt creştini – ei sunt o minoritate – ci de milioanele de persoane care au învăţat să-l cunoască şi să-l iubească drept o inspiraţie de iubire şi de jertfire de sine”.

Euharistia, aşa cum pe bună dreptate evidenţiază tema aleasă, ne hrăneşte. Aşa cum am subliniat în omilia de la Corpus Domini, „Euharistia actualizează alianţa care ne sfinţeşte, ne purifică şi ne uneşte în comuniune minunată cu Dumnezeu. Astfel învăţăm că Euharistia nu este o răsplată pentru cei buni, ci este forţa pentru cei slabi, pentru cei păcătoşi. Este iertarea, este viaticul care ne ajută să plecăm, să mergem” (4 iunie 2015).

Fiinţele umane din toată lumea au nevoie astăzi de hrană. Şi această hrană nu foloseşte numai la satisfacerea foamei fizice. Există alte tipuri de foame: de iubire, de nemurire, de viaţă, de afect, de îngrijiri, de iertare, de milostivire. Această foame poate să fie săturată numai cu pâinea care vine de sus. Isus însuşi este pâinea vie care dă viaţă lumii (cf. In 6,51). Trupul său oferit pentru noi pe cruce, sângele său vărsat pentru iertarea păcatelor omenirii, ne este făcut disponibil în pâinea şi în sângele din Euharistie, transformat cu consacrarea.

Însă Euharistia nu se termină cu participarea la trupul şi la sângele Domnului. Ne duce la solidaritatea cu ceilalţi. Împărtăşirea cu Domnul este în mod necesar o împărtăşire cu fraţii noştri şi surorile noastre. Şi pentru aceasta, cel care este alimentat şi hrănit cu însuşi trupul şi sângele lui Cristos nu poate să rămână indiferent atunci când îi vede pe fraţii săi care îndură nevoia şi foamea. Cei care sunt hrăniţi de Euharistie sunt chemaţi să ducă bucuria Evangheliei celor care n-au primit-o. Întăriţi de Pâinea vie, suntem chemaţi să ducem speranţă celor care trăiesc în întuneric şi în disperare. „Şi în Euharistie, Domnul ne face să parcurgem drumul său, drumul slujirii, al împărtăşirii, al darului, şi acel puţin pe care-l avem, acel puţin care suntem, dacă este împărtăşit, devine bogăţie, pentru că puterea lui Dumnezeu, care este aceea a iubirii, coboară în sărăcia noastră pentru a o transforma” (Omilie la solemnitatea Corpus Domini, 2013).

Fie ca acest Congres Euharistic să fie un izvor de lumină pentru toţi oamenii din India, să fie aducător de mare bucurie şi fericire, să fie pentru fraţii mei şi surorile mele indieni o ocazie pentru a se reuni în unitate şi iubire. Fie ca toţi cei care participă la acest Congres Euharistic să meargă alături de Maria Mama noastră cântând Magnificat pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi.

Vă binecuvântez pe voi toţi, iubiţi fraţi şi iubite surori din India. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre voi şi cu marea voastră ţară.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.