Categorii

Video-mesaj adresat tinerilor canadieni participanţi la „Canadian National Youth Forum”

Dragi tineri prieteni canadieni!

Sunt bucuros să fiu un pic cu voi, participând la dialogul vostru care vă vede protagonişti de la Atlantic la Pacific. Sunt minunăţiile tehnologiei care, dacă sunt exploatate pozitiv, oferă ocazie de întâlnire de schimb inimaginabil până cu puţin timp în urmă.

Asta ne confirmă că atunci când persoanele lucrează împreună căutând binele unii pentru alţii, lumea se revelează în toată frumuseţea sa. Aşadar vă cer să n-o lăsaţi să fie ruinată de cel care se gândeşte numai la exploatarea ei şi la distrugerea ei, fără scrupule. Vă invit să inundaţi locurile în care trăiţi cu bucuria şi entuziasmul tipice vârstei voastre, să irigaţi lumea şi istoria cu bucuria care vine din Evanghelie, din faptul de a fi întâlnit o Persoană: pe Isus, care v-a fascinat şi v-a atras să fiţi cu El.

Nu lăsaţi să vi se fure tinereţea voastră. Nu permiteţi nimănui să frâneze şi să întunece lumina pe care Cristos o pune pe chip şi în inimă. Fiţi realizatori de relaţii impregnate de încredere, de împărtăşire, de deschidere până la marginile lumii. Nu înălţaţi ziduri de diviziune, nu înălţaţi ziduri de diviziune! Construiţi punţi, ca acesta extraordinar pe care în mod ideal îl străbateţi şi care pune în comunicare malurile a două oceane. Trăiţi un moment de pregătire intensă pentru apropiatul Sinod – Sinodul Episcopilor – care vă priveşte în mod deosebit, aşa cum implică şi comunitatea creştină. De fapt, tema este: „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional”.

„Doresc să vă amintesc şi cuvintele pe care Isus le-a spus într-o zi discipolilor care îl întrebau: «Rabbi […], unde locuieşti?». El a răspuns: «Veniţi şi veţi vedea» (In 1,38-39). Şi spre voi Isus îşi îndreaptă privirea şi vă invită să mergeţi la El. Preaiubiţi tineri, aţi întâlnit această privire? Aţi auzit acest glas? Aţi simţit acest impuls de a porni la drum? Sunt sigur că, deşi zgomotul şi buimăceala par să domnească în lume, această chemare continuă să răsune în sufletul vostru pentru a-l deschide la bucuria deplină. Acest lucru va fi posibil în măsura în care, şi prin însoţirea făcută de călăuze experte, veţi şti să întreprindeţi un itinerar de discernământ pentru a descoperi proiectul lui Dumnezeu cu privire la viaţa voastră, la a ta, a ta, a ta…, la viaţa fiecăruia dintre voi. Şi atunci când drumul vostru este marcat de precaritate şi de cădere, Dumnezeu bogat în milostivire întinde mâna sa pentru a vă ridica”.

Aceste cuvinte le scriam în scrisoarea pe care am trimis-o tuturor tinerilor din lume la 13 ianuarie din acest an, tocmai pentru a prezenta tema Sinodului. Lumea, Biserica au nevoie de tineri curajoşi, care să nu se înspăimânte în faţa dificultăţilor, care să înfrunte încercările, să aibă ochii şi inima bine deschise asupra realităţii, pentru ca nimeni să nu fie refuzat, nimeni să nu fie victimă a nedreptăţilor, a violenţelor, nimeni să nu fie privat de demnitatea de persoană umană.

Sunt sigur că inima voastră tânără nu va rămâne închisă la strigătul de ajutor al atâtor tineri de vârsta voastră care caută libertate, loc de muncă, studiu, posibilitate de a da un sens propriei vieţi. Mă bazez pe disponibilitatea voastră, pe angajarea voastră, pe capacitatea voastră de a înfrunta provocări importante şi de a îndrăzni viitorul, pentru a face paşi decisivi pe calea schimbării.

Tineri, lăsaţi-l pe Cristos să ajungă la voi. Lăsaţi să vă vorbească, să vă îmbrăţişeze, să vă mângâie, să vindece rănile voastre, să risipească îndoielile şi fricile voastre şi veţi fi pregătiţi pentru aventura fascinantă a vieţii, dar preţios şi de neplătit pe care Dumnezeu îl pune în mâinile voastre în fiecare zi. Mergeţi în întâmpinarea lui Isus, staţi cu El în rugăciune, încredeţi-vă în El, încredinţaţi toată existenţa voastră iubirii sale milostive şi credinţei voastre, şi această credinţă a voastră va fi mărturie luminoasă de generozitate şi bucurie de a-l urma, oriunde vă va conduce.

Dragi tineri din Canada, vă urez să trăiţi o întâlnire ca aceea a primilor discipoli, pentru ca să se deschidă larg în faţa voastră frumuseţea unei vieţi realizate în urmarea Domnului. Pentru aceasta „Vă încredinţez Mariei din Nazaret, o tânără ca voi spre care Dumnezeu şi-a îndreptat privirea sa iubitoare, pentru ca să vă ia de mână şi să vă conducă la bucuria unui «Iată-mă» deplin şi generos” (Scrisoarea către tineri, 13 ianuarie 2017). Isus te priveşte şi aşteaptă de la tine un „Iată-mă”.

Vă binecuvântez, vă îmbrăţişez şi vă salut cu afect în timp ce vă cer, cu rugăminte, să vă rugaţi pentru mine, pentru ca eu să fiu un colaborator fidel al bucuriei voastre (cf. 2Cor 1,24). Mulţumesc.

[Din Vatican, 22 octombrie 2017]

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.