Categorii

Sinodul Amazonia: în centru evanghelizarea şi îngrijirea „casei comune”

„Evanghelizarea şi necesitatea de a ne îngriji de casa comună”, care înseamnă „a apăra toată viaţa fiinţelor umane şi a ne îngriji de biodiversitate”, vor fi în centrul Adunării speciale a Sinodului Episcopilor pentru regiunea Panamazoniană, care se va desfăşura în Vatican de la 6 la 27 octombrie despre tema: Amazonia: noi drumuri pentru Biserică şi pentru o ecologie integrală. Asta a susţinut cardinalul Claudio Hummes, O.F.M., preşedinte al Reţelei Ecleziale Panamazoniene (REPAM) şi raportor general al Adunării, la conferinţa de presă de prezentare a întâlnirii ecleziale iminente, desfăşurată astăzi în Vatican.

Cardinalul, care este arhiepiscop emerit de São Paulo, a spus şi că printre temele care vor fi tratate va fi „urgenţa ambientală, indigenii şi pădurea”. „O adevărată abordare ecologică – a explicat el – devine mereu o abordare socială, care trebuie să integreze dreptatea în discursul cu privire la ambient pentru a ascultă atât strigătul pământului cât şi pe cel al săracilor”. Săraci care, în Amazonia, „sunt mai ales indigenii, micii agricultori şi cei care trăiesc în periferiile oraşelor”. Şi din moment ce „nu există două crize, una ecologică şi una socială, ci o singură criză socio-ambientală”, „soluţiile cer o abordare integrală, pentru a combate sărăcia, a restitui demnitatea celor excluşi şi a ne îngriji de creaţie, pentru că totul este conectat”.

La Adunare vor lua parte 184 de părinţi sinodali. Sunt toţi episcopii din regiunea care se extinde în cadrul a 9 state (Guyana franceză, Republica Cooperatistă Guyana, Surinam, Venezuela, Columbia, Ecuador, Brazilia, Bolivia, Peru), episcopi care provin din alte Biserici particulare şi organisme ecleziale regionale sau continentale şi conducătorii dicasterelor din Curia Romană care au o oarecare competenţă cu privire la temă. Numai câteva din datele furnizate de cardinalul Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului Episcopilor, care a subliniat că Adunarea specială este „o tipologie de Sinod convocată pentru «a trata materii care se referă mai mult la una sau mai multe zone geografice determinate» (Constituţia apostolică Episcopalis communio, art. 1, 3º). Însă chiar dacă se focalizează atenţia asupra unui teritoriu specific, fiecare Sinod se referă mereu şi oricum la Biserica universală”.

Participă la Sinod 6 delegaţi fraterni, reprezentând alte Biserici şi comunităţi ecleziale prezente în teritoriul amazonian. De importanţă deosebit este şi prezenţa a 12 invitaţi speciali, „numărul cel mai ridicat până acum printre participanţii la o Adunare specială. Au fost aleşi datorită înaltei lor competenţe ştiinţifice sau pentru că sunt membri ai realităţilor care în cele mai variate moduri desfăşoară activităţi de natură umanitară sau tind la salvgardarea ambientului. Integrează numărul participanţilor 25 de experţi, desemnaţi din cauza competenţelor ştiinţifice în diferite domenii”.

Auditorii şi auditoarele sunt 55. Printre ei figurează specialişti şi lucrători din pastoraţie, a căror majoritate provine din regiunea panamazoniană, chiar şi din locurile cele mai interne. În acest grup sunt 10 călugăriţe prezentate de Uniunea Internaţională a Superioarelor Generale (UISG). „Numărul în ansamblu al călugăriţelor este mai mare decât la celelalte Sinoade, ca mărturie a relevanţei pastorale şi misionare pe care o exercită”.

„Printre participaţii la Sinod cu titlu diferit, se evidenţiază şi prezenţa a 17 reprezentanţi ai diferitelor popoare originare şi etnii indigene, între care 9 femei. Ei aduc glasul şi mărturia vie a tradiţiilor, a culturii şi a credinţei oamenilor lor şi contribuie la schiţarea unei cunoaşteri a situaţiei din regiunea panamazoniene care să răspundă cât mai mult posibil la realitatea locală”.

Numărul total al femeilor care participă la lucrările sinodale este de 35: 2 sunt invitate speciale, 4 experte (din care 2 sunt surori) şi 29 de auditoare (18 sunt surori).

„Ţinând cont că una din axele tematice ale Sinodului se învârte în jurul problematicii ecologice, secretariatul general a promovat câteva iniţiative cu scopul de a limita poluarea şi de a favoriza sustenabilitatea ambientală, în măsură să contribuie, pe cât posibil, la salvgardarea casei comune”. Printre acestea: înscrierile numai online; paharele ca vor fi utilizate vor fi din material biodegradabil; geanta cu materialul de lucru pentru documentele care vor fi distribuite are cel mai mare număr de certificate de provenienţă şi de filieră de lucrare.

(După AsiaNews.it, 3 octombrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.