Categorii

Simpozionul național „Catolicii din Moldova și Centenarul Unirii de la 1918”

În perioada 21-23 martie 2018, sub patronajul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași și al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif din Iași” s-a desfășurat simpozionul național „Catolicii din Moldova și Centenarul Unirii de la 1918” găzduit în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași.

Evenimentul a fost deschis în seara zilei de 21 martie în capela Seminarului Romano-Catolic din Iași, la ora 19:00 când s-a celebrat vecernia pentru eroii căzuți în Primul Război Mondial. Celebrarea a fost condusă de părintele diacon Ghiuzan Iosif.

Ziua următoare a debutat cu o Sfântă Liturghie pentru acești eroi. Această Liturghie a avut loc în capela seminarului, la ora 07:00, fiind prezidată de părintele rector al seminarului, Mons. Benone Farcaș. Imediat după Liturghie a urmat micul dejun, pentru ca la ora 09:00 să înceapă sesiunea de conferințe.

În Aula Magna, la ora 09:00 s-a deschis această sesiune moderată de pr. dr. Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică. În introducere el a dat cuvântul invitaților săi speciali: PS Petru Gherghel, Episcop de Iași, PS Aurel Percă, Episcop Auxiliar de Iași, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, și Mons. Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, și totodată gazda acestui eveniment. Din cuvântările de salut ale acestora am descoperit valoarea temei discutată astăzi: rolul catolicilor în cadrul Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1918, fapte realizate nu de cei puțini pe care îi cunoaștem, ci de către cei mulți care au luptat fără a fi cunoscuți de nimeni. Printre aceștia se află și străbunicii noștri catolici.

Prima conferință, la ora 09:30, a fost ținută de prof. univ. dr. Mihai Dorin. Prelegerea sa „Proiectul Unirii și fundamentele modernizării României” a avut drept țel acela de a scoate la iveală fundamentul care a fost necesar pentru realizarea Unirii, acela al provocării modernizării intelectuale și culturale a României, acela al dezlipirii de ideologia imperialistă orientală și orientarea spre Occident. Acest lucru s-a realizat greu, dar nu a fost imposibil pentru că „România, țară mică, a avut oameni mari.

A urmat, la 10:00, conferința lect. univ. dr. pr. Fabian Doboș „Papa Benedict al XV-lea, PS Raymund Netzhammer și pr. Ulderico Cipolloni, mari personalități bisericești în timpul Primului Război Mondial”. Aceștia au fost semne pe pământ ale faptului că Dumnezeu, chiar și într-o lume a războiului, este iubire, este pace. Acest lucru s-a putut observa în munca papei Benedict al XV-lea, „profet al păcii”, și a celor doi păstori ai turmei creștine române din acel timp, PS Raymund Netzhammer și pr. Ulderico Cipolloni.

În continuare situația mai detaliată a catolicilor în această perioadă a Primului Război Mondială a fost prezentată începând cu ora 11:00 de către dr. Dănuț Doboș în cadrul conferinței „Dieceza Romano-Catolică de Iași în anii Primului Război Mondial”. El ne-a vorbit despre militarii catolici care s-au așezat în aceeași linie pe frontul de luptă cu frații lor români și care au luptat pentru țara lor și pentru dreptul lor la identitate românească. Printre acești eroi nu sunt doar cei de pe front, ci și cei care au luptat cu nefastele consecințe ale războiului, precum cei doi seminariști care și-au jertfit viața slujindu-i pe bolnavii de tifos de la spitalul Galata. În schimbul acestor jertfe ceea ce primeau ai noștri înaintași erau doar suspecții de spionaj. Acest adevăr al celor 27 de parohii catolice din acel timp a fost expus de părintele Cornel Cadar prin conferința „Preoții și parohiile catolice din Moldova în Primul Război Mondial” de la ora 11:30.

Cel ce a urmat la pupitru a fost prof. Anton Coșa de la Muzeul de Istorie Bacău, cu prelegerea „Eroii catolici din Moldova căzuți în Primul Război Mondial. Și ei au făurit Marea Unire de la 1918”. El a demonstrat că religia catolică nu a fost un impediment ca oștenii să-și împlinească datoria militară, ci a devenit un impuls către iubirea și slujirea patriei cu simț de răspundere și onoare. Iar o astfel de jertfă a unor astfel de oameni simple este fundația pe care s-a clădit Unirea de la 1918.

Programul de dimineață a fost încheiat cu o „memorie a fotografiilor” din 1918 oferită de conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu începând cu ora 12:30. El scos în evidență un alt eveniment al acelei vremi, o colecție de fotografii realizate în Dieceza de Iași în 1918 la cererea administratorului apostolic Ulderico Cipolloni. Aceste imagini au fost adunate într-un album scos de Editura „Sapientia” cu ocazia acestui centenar al Marii Uniri.

Programul de după amiază a început cu câteva aspecte al Marii Uniri în mediul catolic. Din acest punct de vedere, la ora 15:00, drd. pr. Petru Ciobanu ne-a vorbit despre „Catolicii din Basarabia după Marea Unire” care nu s-au unit doar cu România, ci și cu comunitatea catolică a Diecezei de Iași, dezlipindu-se de Tiraspol. Același lucru s-a petrecut și cu catolicii din Bucovina care, dezlipindu-se de Dieceza de Lember, au intrat în comuniune cu Dieceza de Iași, fapt prezentat de pr. Alois Moraru în cadrul conferinței „Catolicii din Bucovina după Marea Unire” la ora 15:30.

În continuare s-a vorbit despre cele povestite de catolicii bătrâni referitoare la aceste aspecte istorice. Prof. dr. Cătălin George Fedor în cadrul prelegerii „Memoria locuitorilor comunităților catolice din Moldova privitoare la Unirea de la 1918”, de la ora 16:30, a prezentat rezultatele unor interviuri luate bătrânilor din comunități catolice, prima generație după Marea Unire, despre identitatea lor românească și catolică. Aceste mărturii au căpătat un caracter mai particular în conferința prof. univ. dr. pr. Emil Dumea „Căzuți pentru patrie din satele Tămășeni și Adjudeni (județul Neamț)”.

Ciclul de prelegeri s-a încheiat cu un film documentar realizat de Departamentul de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iași care a sintetizat în 40 de minute întreaga situație a catolicilor în perioada Primului Război Mondial și al Marii Uniri. După vizionarea acestuia, PS Petru Gherghel împreună cu PS Aurel Percă au ținut să ofere un semn de recunoștință pentru eforturile celor ce au făcut posibil un astfel de eveniment și au comunicat hotărârea lor de a-i prețui pe eroii căzuți în Primul Război Mondial în întreaga dieceză în zilele de 27 iulie și 1 decembrie 2018.

Spre finalul zilei, simpozionul s-a încheiat așa cum a început, în capelă, în fața Domnului printr-o vecernie celebrată de părintele diacon Giurgică Ionuț Gabriel pentru cei căzuți pentru cauza României.

Fechetă Ciprian

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.