Categorii

Sfânta Treime – Anul C – lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Duhule Sfânt, revarsă-te cu putere.

Duhule Sfânt, fă ca să pot primi Vestea Bună.

Duhule Sfânt, dăruieşte-ne noi Rusalii pentru

a trăi Evanghelia personal şi în comunitate.

Amin.

TEXTUL BIBLIC: Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a zis: „Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. 14 El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. 15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.

1. LECTURA: Ce spune textul?

 

Câteva întrebări pentru o lectură atentă…

 • Ce le spune Isus discipolilor săi cu privire la ceea ce trebuie să le spună?
 • De ce acum nu pot să înţeleagă cuvintele lui Isus?
 • Cine le va face cunoscut Adevărul complet discipolilor?
 • Va vorbi de la sine şi la va revela adevăruri noi?
 • Care este originea acelor lucruri care va face cunoscute Duhul adevărului?
 • Ce relaţie există între Isus şi Tatăl?

Câteva piste pentru a înţelege textul

Mons. Damian Nannini

În lungul său discurs de rămas-bun (In 13-17) Isus a făcut multe revelări, însă acum le spune discipolilor săi că avea mult mai multe lucruri să le comunice însă ei acum nu le pot înţelege. Discipolii încă nu sunt pregătiţi pentru a înţelege ceea ce urmează să se întâmple cu Isus, pătimirea, moartea şi învierea sa.

Atunci îi anunţă că va veni „Duhul adevărului” care îi va duce la plinătatea adevărului. Expresia „Duhul adevărului” apare de trei ori în Evanghelia lui Ioan şi întotdeauna în contextul discursului de rămas-bun (In 14,17; 15,26 şi 16,13). Duhul adevărului se identifică cu Mângâietorul. Mângâietorul este cel care a fost chemat pentru a fi împreună ca să împlinească funcţia de a învăţa şi a aminti (cf. In 14,26). În aceste versete pe care le-am citit (In 16,12-15) se descrie a cincea promisiune cu privire la misiunea Duhului adevărului ca învăţător interior şi drept conducător pentru discipoli până la adevărul complet. Aşa cum bine notează G. Zevini, „textul, de valoare teologică excepţională, se desfăşoară în trei părţi paralele care se încheie fiecare dintre ele cu aceeaşi formulă în greaca originală: «Vă va vesti» (v. 13.14.15) şi cu o progresie tematică doctrinală despre cele trei persoane divine: Duhul, Cristos, Tatăl”.

Misiunea Duhului adevărului în raport cu discipolii se descrie ca referită la trecut şi la viitor. La trecut pentru că le va aduce aminte ceea ce a fost revelat prin cuvintele lui Isus cu privire la misterul lui Dumnezeu, pentru ca să aibă o înţelegere mai profundă a acestora; şi la viitor pentru că îi va conduce la adevărul deplin, complet; până acolo încât vor putea cunoaşte misterul lui Dumnezeu şi al lumii aşa cum îl cunoaşte Isus înviat şi glorificat. De asemenea putem vedea aici asistenţa Duhului dată Bisericii pentru a se menţine fidelă faţă de adevăr şi al actualiza în timpurile şi realităţile viitoare. În acest mod Duhul va revela gloria Fiului – îl va glorifica  – şi comuniunea sa cu Tatăl. Textul face referinţă la Tatăl ca izvorul oricărui adevăr şi al oricărei glorii, pe care o împărtăşeşte cu Fiul, cu Cristos, şi pe care Duhul adevărului îl va comunica discipolilor. Şi în acest mod revelează comuniunea intimă a celor trei persoane divine, cu propriile lor misiuni.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Astăzi trăim într-o cultură în care, în general, nu se acceptă că putem ajunge să cunoaştem adevărul. Şi în faţa atâtor opinii, falsităţi şi înşelăciuni, ajungem să renunţăm la căutarea adevărului. Adevărul despre Dumnezeu, despre noi înşine, despre viaţă şi lume.

Isus în Evanghelie ne încurajează să continuăm sau să reîncepem această căutare a adevărului, de vreme ce ne promite să ni-l dea pe Duhul adevărului, pe Duhul Sfânt, care ne va conduce până la găsirea lui şi să ne desfătăm cu el.

Ca toate lucrurile din viaţă, drumul spre adevărul complet este lung şi, uneori, dificil. Nu există scurtături nici salturi pe acest drum şi este vorba de un proces; însă astăzi Isus ne încurajează să-l urmăm deoarece cu Duhul Sfânt ne asigură că vom ajunge să cunoaştem „cele trei mari adevăruri pe care toţi trebuie să le ascultăm mereu, iarăşi şi iarăşi”, pentru că sunt adevărurile care ne permit să construim pe ele o viaţă deplină şi fericită.

Aşa cum spune papa Francisc în Christus vivit, la nr. 130: „În aceste trei adevăruri – Dumnezeu te iubeşte, Cristos este mântuitorul tău, El trăieşte – apare Dumnezeu Tatăl şi apare Isus. Unde sunt Tatăl şi Isus, este şi Duhul Sfânt. El este cel care pregăteşte şi deschide inimile pentru ca să primească această veste, El este cel care menţine vie această experienţă de mântuire, El este cel care te va ajuta să creşti în această bucurie dacă-l laşi să acţioneze. Duhul Sfânt umple inima lui Cristos înviat şi de acolo se revarsă în viaţa ta ca un izvor. Şi când îl primeşti, Duhul Sfânt te face să intri tot mai mult în inima lui Cristos, pentru ca tu să fii tot mai plin de iubirea sa, de lumina sa şi de forţa sa”.

Şi Duhul Sfânt ne va conduce pentru ca să descoperim adevărul despre noi înşine: suntem chip şi asemănare a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu Treime, Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Da, suntem imagine a lui Dumnezeu Treime, a lui Dumnezeu care în intimitatea sa este COMUNIUNE DE PERSOANE. Şi în Treime fiecare persoană se defineşte prin relaţia cu celelalte, fiinţa sa personală este în dăruire de sine înseşi. Este clar aşadar că vom ajunge la cea mai mare realizare a noastră ca persoane în măsura în care trăim comuniunea şi dăruirea sinceră de noi înşine pentru ceilalţi din iubire.

În acest sens spunea papa Francisc la Angelus din 22 mai 2016: „Faptul de a fi creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu-comuniune ne cheamă să ne înţelegem pe noi înşine ca fiinţe-în-relaţie şi să trăim raporturile interpersonale în solidaritate şi în iubire reciprocă. Aceste relaţii se joacă, înainte de toate, în cadrul comunităţilor noastre ecleziale, pentru ca să fie tot mai evidentă imaginea Bisericii icoană a Treimii. Dar se joacă în orice alt raport social, de la familie la prietenii, la locul de muncă: sunt ocazii concrete care ne sunt oferite pentru a construi relaţii tot mai bogate din punct de vedere uman, capabile de respect reciproc şi de iubire dezinteresată. Sărbătoarea Preasfintei Treimi ne invită să ne angajăm în evenimentele zilnice pentru a fi plămadă de comuniune, de mângâiere şi de milostivire”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

 • Când mă rog, mă relaţionez cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în mod personalizat?
 • Contemplu Preasfânta Treime pentru a mă cunoaşte pe mine însumi şi vocaţia mea la comuniune?
 • Experimentez Preasfânta Treime ca „Familia divină” din care eu fac parte?
 • Mă străduiesc ca în comunitatea mea să trăim relaţii sănătoase şi fraterne, proprii ale unei familii bune, reflexie în lume a familiei trinitare?
 • Înţeleg că pentru a fi mai mult persoană trebuie să mă dăruiesc în iubirea faţă de alţii?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Mulţumesc, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, comuniune de Iubire.

Mulţumesc pentru că sunteţi familie şi pentru că mă invitaţi să locuiesc în voi.

Vă cer să caut mereu adevărul, chiar şi în situaţiile mai dificile.

Ca avându-vă în mine şi eu fiind în voi

să pot experimenta compania care nu mă lasă singur niciodată.

Dăruiţi-mi încă o dată curajul pentru a vesti Împărăţia,

pentru a trăi cu fraţii mei aventura de a fi şi a creşte în comunitate.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

„Tată, Fiu şi Duh Sfânt, faceţi-mă mereu docil în căutarea Adevărului”

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

În timpul acestei săptămâni mă angajez să caut şi să apăr adevărul în locurile mele frecvente: comunitate, colegiu sau facultate, acasă şi la locul de muncă.

„O, Dumnezeul meu, Treime pe care o ador, ajută-mă să uit total de mine pentru a mă statornici în Tine, nemişcat şi liniştit, ca şi cum deja sufletul meu ar fi în veşnicie”

Sfânta Elisabeta a Sfintei Treimi

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.