Categorii

Sfânta Liturghie pentru pelerinajul diecezelor din Olanda (15 noiembrie 2016)

papa-olandaMarţi 15 noiembrie 2016, la Altarul Catedrei din Bazilica Vaticană, a avut loc Sfânta Liturghie pentru pelerinajul diecezelor din Olanda cu ocazia Anului Jubiliar al Milostivirii. La sfârşitul celebrării euharistice, Sfântul Părinte Francisc a venit în bazilică şi a adresat salutul său participanţilor la pelerinajul jubiliar. Publicăm în continuare cuvintele Sfântului Părinte:

Iubiţi fraţi şi surori,

Sunt foarte bucuros să vă salut aici în Bazilica „Sfântul Petru” cu ocazia „Zilei Olandeze” a Jubileului Milostivirii. Este frumos că aţi venit împreună, păstori şi credincioşi din toate diecezele olandeze, într-un pelerinaj comun la Roma. În acest mod manifestaţi viaţa şi comuniunea Bisericii din Olanda şi unitatea cu Succesorul lui Petru.

Anul Sfânt ne face să intrăm şi mai mult în raport cu Isus Cristos, chipul milostivirii Tatălui. Nu ajungem niciodată să epuizăm acest mare mister al iubirii lui Dumnezeu! Este izvorul mântuirii noastre: toată lumea, noi toţi avem nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. Şi noi experimentăm bunătatea mântuitoare a lui Dumnezeu în mod deosebit în sacramentul Pocăinţei şi Reconcilierii. Spovada este locul în care se primeşte în dar iertarea şi milostivirea lui Dumnezeu, care a început transformarea fiecăruia dintre noi şi reforma vieţii Bisericii.

De aceea vă încurajez să deschideţi inimile voastre şi să vă lăsaţi plăsmuiţi de milostivirea lui Dumnezeu. Astfel veţi deveni la rândul vostru instrumente ale milostivirii. Îmbrăţişaţi de Tatăl milostiv care ne oferă mereu iertarea sa, veţi fi capabili să mărturisiţi iubirea sa în viaţa de fiecare zi. Bărbaţilor şi femeilor de astăzi le este sete de Dumnezeu, le este sete de bunătatea sa şi de iubirea sa. Şi voi, ca nişte „canale” ale milostivirii, puteţi ajuta la potolirea acestei sete; puteţi ajuta atâtea persoane să-l redescopere pe Cristos, Mântuitor şi Răscumpărător al omenirii; ca discipoli misionari ai lui Isus puteţi „iriga” societatea cu vestirea Evangheliei şi cu caritatea, mai ales faţă de cei mai nevoiaşi şi faţă de persoanele abandonate.

Vă încredinţez pe voi şi toată Biserica din Olanda ocrotirii materne a Mariei Preasfinte, Mama Milostivirii, şi vă binecuvântez din inimă. Vă rog, rugaţi-vă şi pentru mine.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.