Categorii

Sfânta Liturghie pentru comunitatea catolică filipineză (15 decembrie 2019)

Iubiți fraţi şi surori,

Celebrăm astăzi a treia duminică din Advent. În prima lectură profetul Isaia invită tot pământul să se bucure pentru venirea Domnului, care aduce poporului său mântuirea. El vine să deschidă ochii celor orbi şi urechile celor surzi, să-i vindece pe șchiopi şi pe muți (cf. 35,5-6). Mântuirea este oferită tuturor, însă Domnul manifestă o duioșie specială faţă de cei mai vulnerabili, cei mai fragili, cei mai săraci din poporul său.

Din cuvintele psalmului responsorial învățăm că există alți vulnerabili care merită o privire de iubire specială din partea lui Dumnezeu: sunt cei asupriți, cei flămânzi, cei închiși, cei străini, orfanii şi văduvele (cf. Ps 145,7-9). Sunt locuitorii din periferiile existențiale de ieri şi de astăzi.

În Isus Cristos iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu devine tangibilă: „orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați şi surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună” (Mt 11,5). Acestea sunt semnele care însoțesc realizarea Împărăției lui Dumnezeu. Nu sunetele de trâmbiță sau triumfurile militare, nu judecățile şi condamnările păcătoșilor, ci eliberarea de rău şi vestea de milostivire şi de pace.

Şi anul acesta ne pregătim să celebrăm misterul Întrupării, al lui Emanuel, pe „Dumnezeu cu noi” care săvârșește minuni în favoarea poporului său, îndeosebi a celor mai mici şi fragili. Aceste minuni sunt „semnele” prezenței Împărăției sale. Şi de vreme ce locuitorii din periferiile existențiale continuă să fie încă mulţi, trebuie să-i cerem Domnului să reînnoiască minunea Crăciunului în fiecare an, oferindu-ne pe noi înșine ca instrumente ale iubirii sale milostive faţă de cei din urmă.

Pentru a ne pregăti cum se cuvine pentru această nouă revărsare de har, Biserica ne oferă timpul Adventului, în care suntem chemaţi să trezim în inimi așteptarea şi să intensificăm rugăciunea noastră. În acest scop, în bogăția diferitelor tradiții, Bisericile particulare au introdus o varietate de practici devoționale.

În Filipine, de multe secole, există o novenă ca pregătire pentru Sfântul Crăciun numită Simbang-Gabi (Liturghia de noapte). Timp de nouă zile credincioşii filipinezi se adună în zori în parohiile lor pentru o celebrare euharistică specială. În ultimele decenii, grație migranților filipinezi, această devoțiune a depășit granițele naţionale şi a ajuns în atâtea alte țări. De mulţi ani se celebrează Simbang-Gabi şi în dieceza de Roma şi astăzi o celebrăm împreună aici, în bazilica „Sfântul Petru”.

Prin această celebrare vrem să ne pregătim pentru Crăciun după spiritul Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am ascultat, rămânând statornici până la venirea definitivă a Domnului, aşa cum ne recomandă apostolul Iacob (cf. Iac 5,7). Vrem să ne angajăm să manifestăm iubirea şi duioșia lui Dumnezeu faţă de toţi, în special faţă de cei din urmă. Suntem chemaţi să fim ferment într-o societate care adesea nu mai reușește să guste frumusețea lui Dumnezeu şi să experimenteze harul prezenței sale.

Şi voi, iubiți fraţi şi surori, care aţi părăsit ţara voastră în căutarea unui viitor mai bun, aveți o misiune specială. Credinţa voastră să fie „plămadă” în comunitățile parohiale de care aparțineți astăzi. Vă încurajez să înmulțiți oportunitățile de întâlnire pentru a împărtăși bogăția voastră culturală şi spirituală, lăsându-vă în acelaşi timp îmbogățiți de experiențele altora. Toţi suntem invitați să construim împreună acea comuniune în diversitate care constituie o trăsătură distinctivă a Împărăției lui Dumnezeu, inaugurate de Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Toţi suntem chemaţi să practicăm împreună caritatea faţă de locuitorii din periferiile existențiale, punând la dispoziție diferitele noastre daruri, aşa încât să reînnoim semnele prezenței Împărăției. Toţi suntem chemaţi să vestim împreună Evanghelia, Vestea Bună a mântuirii, în toate limbile, aşa încât să ajungă la cât mai multe persoane posibile.

Pruncul Sfânt pe care ne pregătim să-l adorăm, înfășat în scutece sărace şi pus într-o iesle, să vă binecuvânteze şi să vă dea forţa pentru a duce înainte cu bucurie mărturia voastră.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.