Categorii

Sfânta Liturghie cu hirotoniri prezbiterale (22 aprilie 2018)

Duminică, 22 aprilie 2018, în duminica a IV-a a Paştelui şi a 55-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, Sfântul Părinte Francisc a prezidat în bazilica vaticană Sfânta Liturghie în cursul căreia a conferit hirotonirea prezbiterală la 16 diaconi, dintre care 6 de la Colegiul Diecezan Redemptoris Mater, 5 de la Seminarul Mare Pontifical Roman, 4 de la Familia Discipolilor, 1 de la Opera Don Orione.

Au concelebrat cu Sfântul Părinte: E.S. Mons. Angelo De Donatis, vicar general al Sanctităţii Sale pentru dieceza de Roma; E.S. Mons. Gianrico Ruzza, secretar general al vicariatului de Roma; episcopii auxiliari; superiorii Seminariilor interesate şi parohii celor care au fost hirotoniţi.

Omilia pe care Sfântul Părinte a rostit-o în cursul celebrării euharistice este în substanţă omilia rituală prevăzută în ediţia italiană a Pontificalului Roman pentru hirotonirea preoţilor, la care însă a adăugat câteva consideraţii proprii.

Fraţilor preaiubiţi,

Aceşti fii şi fraţi ai noştri au fost chemaţi la ordinul prezbiteratului. Să reflectăm la ce slujire vor fi ridicaţi în Biserică. Aşa cum ştiţi bine, fraţilor, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El şi întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toţi discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcţia sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învăţător, preot şi păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot aşa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli şi apoi pe episcopi şi pe succesorii lor, cărora în sfârşit i-au fost daţi drept colaboratori preoţii, care, uniţi cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemaţi în slujba poporului lui Dumnezeu.

După reflecţie matură şi rugăciune, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe aceşti fraţi ai noştri, pentru ca în slujba lui Cristos Învăţător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica, în popor al lui Dumnezeu şi templu sfânt al Duhului Sfânt.

De fapt, ei vor fi configuraţi lui Cristos mare şi veşnic preot, vor fi consacraţi ca adevăraţi preoţi ai Noului Testament şi cu acest titlu, care îi uneşte în preoţie cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu şi vor prezida acţiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

Cât vă priveşte pe voi, fraţi şi fii preaiubiţi, care urmează să fiţi promovaţi la ordinul prezbiteratului, luaţi în considerare că exercitând slujirea învăţăturii sacre veţi fi părtaşi de misiunea lui Cristos, unic Învăţător. Împărţiţi tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înşivă l-aţi primit cu bucurie, de când eraţi copii. Citiţi şi meditaţi cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce aţi citit, a învăţa ceea ce v-aţi însuşit în credinţă, a trăi ceea ce aţi învăţat.

Aşadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învăţătura voastră, bucurie şi sprijin pentru credincioşi şi parfumul vieţii voastre. Şi fie ca prin cuvânt şi exemplu să puteţi zidi casa lui Dumnezeu care este Biserica. Voi veţi continua lucrarea sfinţitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioşilor este făcută desăvârşită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine.

Aşadar, recunoaşteţi ceea ce faceţi. Imitaţi ceea ce celebraţi, pentru ca participând la misterul morţii şi învierii Domnului, să purtaţi moartea lui Cristos în mădularele voastre şi să umblaţi cu El în noutatea vieţii.

Prin Botez veţi agrega noi credincioşi la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinţei veţi ierta păcatele în numele lui Cristos şi al Bisericii. Şi aici mă opresc pentru a vă cere: vă rog, nu încetaţi să fiţi milostivi. Gândiţi-vă la păcatele voastre, la mizeriile voastre pe care Isus le iartă. Fiţi milostivi. Cu Untdelemnul sfânt veţi da alinare bolnavilor. Celebrând sfintele rituri şi înălţând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă şi de implorare, veţi deveni glasul poporului lui Dumnezeu şi al întregii omeniri.

Conştienţi că aţi fost aleşi dintre oameni şi constituiţi în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitaţi în veselie şi în caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos, tinzând mereu să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi nu vouă înşivă sau oamenilor, pentru alte interese. Numai slujirea adusă lui Dumnezeu, pentru binele sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. În sfârşit, participând la misiunea lui Cristos, Cap şi Păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajaţi-vă să-i uniţi pe credincioşi într-o unică familie pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Şi să aveţi mereu în faţa ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit ca să fie slujit ci ca să slujească şi ca să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.