Categorii

Sfânta Liturghie cu hirotoniri prezbiterale (17 aprilie 2016)

papa-hirotonireDuminică, 17 aprilie 2016, Duminica a IV-a a Paştelui şi a 53-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, Sfântul Părinte Francisc a prezidat în bazilica vaticană Sfânta Liturghie în cursul căreia a conferit hirotonirea prezbiterală la 11 diaconi, dintre care 9 provin din seminariile diecezane romane (Seminarul Pontifical Roman Mare, Almo Collegio Capranica, Colegiul Diecezan Redemptoris Mater, Seminarul Sfintei Fecioare Maria a Iubirii Divine) şi din alte două Colegii.

Au concelebrat cu Sfântul Părinte: cardinalul Agostino Vallini, vicar general al Sanctităţii Sale pentru Dieceza de Roma, E.S. Mons. Filippo Iannone, vicegerent, episcopii auxiliari, superiorii Seminariilor interesate şi parohii candidaţilor la preoţie. În cursul liturgiei hirotonirilor, Papa a ţinut omilia pe care o prezentăm în continuare. Omilia pe care Sfântul Părinte a rostit-o este în substanţă omilia rituală prevăzută de Pontificalul Roman pentru hirotonirea preoţilor, la care însă ca de obicei a adăugat câteva consideraţii personale.

Fraţilor preaiubiţi,

Aceşti fii şi fraţi ai noştri au fost chemaţi la ordinul prezbiteratului. După cum ştiţi bine, Domnul Isus este singurul Mare Preot al Noului Testament, dar în El a fost constituit popor sacerdotal şi întregul popor sfânt al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, dintre toţi discipolii săi, Domnul Isus a voit să aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcţia sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învăţător, preot şi păstor.

După reflecţie matură, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe aceşti fraţi ai noştri, pentru ca în slujba lui Cristos, Învăţător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos care este Biserica în popor al lui Dumnezeu şi templu sfânt al Duhului.

De fapt ei vor fi configuraţi lui Cristos Marele şi Veşnicul Preot, adică vor fi consacraţi ca adevăraţi preoţi ai Noului Testament şi cu acest titlu, care-i uneşte în preoţie cu Episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu, şi vor prezida acţiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

În ce vă priveşte pe voi, fii şi fraţi preaiubiţi, care urmează să fiţi promovaţi la ordinul prezbiteratului, luaţi seama că exercitând slujirea Doctrinei Sacre veţi fi părtaşi de misiunea lui Cristos, unic Învăţător. Împărţiţi tuturor Cuvântul lui Dumnezeu, acel Cuvânt pe care voi înşivă l-aţi primit cu bucurie. Comemoraţi istoria voastră, acel dar al Cuvântului pe care Domnul vi l-a oferit prin mama, prin bunica – aşa cum spune sfântul Paul –, prin cateheţi şi prin toată Biserica. Citiţi şi meditaţi cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce aţi citit, a învăţa ceea ce v-aţi însuşit în credinţă, a trăi ceea ce aţi învăţat.

Aşadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învăţătura voastră, bucurie şi sprijin pentru credincioşii lui Cristos parfumul vieţii voastre, pentru ca prin cuvânt şi exemplu – merg împreună: cuvântul şi exemplul – să zidiţi casa lui Dumnezeu, care este Biserica. Voi veţi continua opera sfinţitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioşilor este desăvârşită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea Sfintelor Taine.

Aşadar recunoaşteţi ceea ce faceţi. Imitaţi ceea ce celebraţi pentru ca participând la misterul morţii şi învierii Domnului, să purtaţi moartea lui Cristos în mădularele voastre şi să umblaţi cu El în noutatea vieţii. A purta moartea lui Cristos în voi înşivă şi a merge cu Cristos în noutatea vieţii. Fără cruce nu-l veţi găsi niciodată pe adevăratul Isus; şi o cruce fără Cristos nu are sens.

Cu Botezul veţi agrega noi credincioşi la poporul lui Dumnezeul. Cu sacramentul Pocăinţei veţi ierta păcatele în numele lui Cristos şi al Bisericii. Şi, vă rog, în numele aceluiaşi Isus Cristos, Domnul, şi în numele Bisericii, vă cer să fiţi milostivi, atât de milostivi. Cu untdelemnul sfânt veţi da alinare bolnavilor. Celebrând riturile sacre şi înălţând la diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă şi de implorare, vă veţi face glas al poporului lui Dumnezeu şi al întregii omeniri.

Conştienţi că aţi fost aleşi dintre oameni. Aleşi, nu uitaţi asta. Aleşi! Domnul e cel care v-a chemat, pe fiecare. Aleşi dintre oameni şi constituiţi în favoarea lor, şi nu în favoarea mea!

În comuniune filială cu Episcopul vostru, angajaţi-vă să-i uniţi pe credincioşi în unica familie pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin Cristos în Duhul Sfânt. Să aveţi mereu în faţa ochilor exemplul Bunului Păstor, care nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji; pentru a căuta şi a salva ceea ce era pierdut.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.