Categorii

Sfânta Liturghie cu hirotoniri prezbiterale (12 mai 2019)

Duminică, 12 mai 2019, în duminica a IV-a a Paştelui şi a 56-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, Sfântul Părinte Francisc a prezidat în bazilica vaticană Sfânta Liturghie în cursul căreia a conferit hirotonirea prezbiterală la 19 diaconi, dintre care 8 de la Colegiul Diecezan Redemptoris Mater, 8 de la Fraternitatea sacerdotală a Fiilor Crucii, 1 de la Seminarul Mare Pontifical Roman, 2 de la alte colegii.

Au concelebrat cu Sfântul Părinte: Eminenţa Sa cardinal Angelo De Donatis, vicar general al Sanctităţii Sale pentru dieceza de Roma; Eminenţa Sa cardinal Abril y Castelló Santos, arhipreot emerit al bazilicii papale „Santa Maria Maggior”; episcopii auxiliari; superiorii Seminariilor interesate şi parohii celor care au fost hirotoniţi.

Omilia pe care Sfântul Părinte a rostit-o în cursul celebrării euharistice este în substanţă omilia prevăzută pentru hirotonirea preoţilor, la care însă a adăugat câteva consideraţii proprii.

Fraţi şi surori preaiubiţi,

Aceşti fii ai noştri au fost chemaţi la ordinul prezbiteratului. Ne va face bine nouă tuturor să reflectăm cu atenţie la ce slujire vor fi ridicaţi în Biserică. Aşa cum ştiţi bine, fraţilor, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El şi întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toţi discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcţia sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învăţător, preot şi păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot aşa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli şi apoi pe episcopi şi pe succesorii lor, cărora în sfârşit i-au fost daţi drept colaboratori preoţii, care, uniţi cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemaţi în slujba poporului lui Dumnezeu.

După atâţia ani de reflecţie – reflecţia lor, reflecţia superiorilor, a celor care i-au însoţit pe acest drum –, astăzi s-au prezentat pentru ca eu să le confer ordinul sacerdotal.

De fapt, ei vor fi configuraţi lui Cristos mare şi veşnic preot, adică vor fi consacraţi ca adevăraţi preoţi ai Noului Testament şi cu acest titlu, care îi uneşte în preoţie cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu şi vor prezida acţiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului, adică în Euharistie.

Cât vă priveşte pe voi, fraţi şi fii preaiubiţi, care urmează să fiţi promovaţi la ordinul prezbiteratului, luaţi în considerare că exercitând slujirea învăţăturii sacre veţi fi părtaşi de misiunea lui Cristos, unic Învăţător. Aceasta nu este o asociaţie culturală, nu este un sindicat. Voi veţi fi părtaşi de slujirea lui Cristos. Împărţiţi tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înşivă l-aţi primit cu bucurie. Şi pentru aceasta citiţi şi meditaţi cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce aţi citit, a învăţa ceea ce v-aţi însuşit în credinţă, a trăi ceea ce aţi învăţat. Niciodată nu se poate face o omilie, o predică, fără multă rugăciune, cu Biblia în mână. Nu uitaţi de asta.

Aşadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învăţătura voastră: când vine din inimă şi se naşte din rugăciune, va fi atât de rodnică. Să fie bucurie şi sprijin pentru credincioşii lui Cristos şi parfumul vieţii voastre: oameni de rugăciune, oameni de jertfă, pentru ca voi prin Cuvânt şi exemplu să zidiţi casa lui Dumnezeu, care este Biserica. Şi voi veţi continua astfel lucrarea sfinţitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioşilor este făcută desăvârşită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine. Fiţi atenţi în celebrarea Euharistiei. Aşadar, recunoaşteţi ceea ce faceţi. Imitaţi ceea ce celebraţi, pentru ca participând la misterul morţii şi învierii Domnului, să purtaţi moartea lui Cristos în mădularele voastre şi să umblaţi cu El în noutatea vieţii. Domnul a voit să ne mântuiască în mod gratuit. El însuşi ne-a spus: „Daţi gratuit ceea ce aţi primit gratuit”. Celebrarea Euharistiei este culmea gratuităţii Domnului. Vă rog, nu o murdăriţi cu interese meschine.

Prin Botez veţi agrega noi credincioşi la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinţei veţi ierta păcatele în numele lui Cristos şi al Bisericii. Şi aici mă opresc pentru a vă cere: vă rog, nu încetaţi să fiţi milostivi. Milostivi precum Tatăl, aşa cu Isus a fost milostiv cu noi, cu noi toţi. Cu Untdelemnul sfânt veţi da alinare bolnavilor. Să pierdeţi timp în vizitarea bolnavilor şi a celor infimi. Celebrând sfintele rituri şi înălţând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă şi de implorare, veţi deveni glasul poporului lui Dumnezeu şi al întregii omeniri.

Conştienţi că aţi fost aleşi dintre oameni şi constituiţi în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitaţi în veselie şi în caritate, cu sinceritate, opera sacerdotală a lui Cristos, tinzând mereu să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi nu vouă înşivă. Bucuria sacerdotală se găseşte numai pe aceste drum, căutând să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu care ne-a ales. În sfârşit, participând la misiunea lui Cristos, Cap şi Păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajaţi-vă să-i uniţi pe credincioşi într-o unică familie. Iată apropierile proprii ale preotului: aproape de Dumnezeu în rugăciune, aproape de episcop care este părintele vostru, aproape de preoţime, de ceilalţi preoţi, ca fraţi, fără „a vă jupui” unul pe altul [a vorbi rău unii de alţii], şi aproape de poporul lui Dumnezeu. Să aveţi mereu în faţa ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit ca să fie slujit ci ca să slujească şi ca să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.