Categorii

Scrisoarea Sfântului Părinte Francisc către toţi credincioşii pentru luna mai 2020

Iubiți fraţi şi surori,

Este aproape de acum luna mai, în care poporul lui Dumnezeu exprimă cu intensitate deosebită iubirea sa şi evlavia sa faţă de Fecioara Maria. Este tradiție, în această lună, să ne rugăm Rozariul acasă, în familie. O dimensiune, cea familială, pe care restricţiile pandemiei ne-au „constrâns” s-o valorizăm, şi din punct de vedere spiritual.

De aceea m-am gândit să propun tuturor să redescopere frumusețea de a se ruga Rozariul acasă în luna mai. Se poate face asta împreună, sau personal; alegeți voi în funcţie de situaţii, valorizând ambele posibilități. Însă în orice caz există un secret pentru a face asta: simplitatea; şi este ușor a găsi, şi pe internet, scheme bune de rugăciune de urmat.

În afară de asta, vă ofer textele a două rugăciuni către Sfânta Fecioară Maria, pe care veți putea să le recitaţi la sfârşitul Rozariului, şi pe care eu însumi le voi recita în luna mai, unit spiritual cu voi. Le ataşez la această scrisoare aşa încât să fie puse la dispoziția tuturor.

Iubiți fraţi şi surori, a contempla împreună faţa lui Cristos cu inima Mariei, Mama noastră, ne va face şi mai uniţi ca familie spirituală şi ne va ajuta să depășim această încercare. Eu mă voi ruga pentru voi, în special pentru cei mai suferinzi, şi voi, cu rugăminte, rugaţi-vă pentru mine. Vă mulţumesc şi vă binecuvântez din inimă.

Roma, „Sfântul Ioan din Lateran”, 25 aprilie 2020

Sărbătoarea sfântului Marcu evanghelist

Franciscus

______________

Rugăciune către Maria

O, Marie, tu strălucești mereu pe drumul nostru ca semn de mântuire şi de speranţă.

Noi ne încredințăm ție, Vindecătoarea bolnavilor, care lângă cruce ai fost asociată la durerea lui Isus, menținând fermă credinţa ta.

Tu, Mântuirea poporului roman, știi de ce anume avem nevoie şi suntem siguri că vei avea grijă pentru ca, aşa ca la Cana Galileii, să poată reveni bucuria şi sărbătoarea după acest moment de încercare.

Ajută-ne, Mamă a Iubirii Divine, să ne conformăm voinţei Tatălui şi să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferinţele noastre şi s-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce, prin cruce, la bucuria învierii. Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu disprețui rugăciunile noastre în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.

______________

Rugăciune către Maria

„Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu”.

În această situaţie dramatică, încărcată de suferințe şi de neliniști care se cuibăresc în lumea întreagă, ne îndreptăm spre tine, Născătoare de Dumnezeu şi Mama noastră, şi alergăm sub ocrotirea ta.

O, Fecioară Marie, îndreaptă spre noi ochii tăi cei milostivi în această pandemie de coronavirus şi întărește pe cei care sunt dezorientați şi plâng pentru cei dragi ai lor răposați, înmormântaţi uneori într-un mod care rănește sufletul. Sprijină pe cei care sunt neliniștiți pentru persoanele bolnave care, pentru a împiedica infectarea, nu pot să fie aproape. Revarsă încredere în cel care este în neliniște pentru viitorul nesigur şi pentru consecințele asupra economiei şi asupra locului de muncă.

Mamă a lui Dumnezeu şi Mama noastră, imploră pentru noi de la Dumnezeu, Tată al milostivirii, ca această încercare dură să se termine şi să revină un orizont de speranţă şi de pace. Ca la Cana, intervină la Fiul tău divin, cerându-i să întărească familiile bolnavilor şi victimelor şi să deschidă inima lor la încredere.

Ocrotește-i pe medici, pe infirmieri, personalul sanitar, pe voluntarii care în această perioadă de urgență sunt în linia întâi şi pun viaţa lor în pericol pentru a salva alte vieți. Însoţeşte truda lor eroică şi dăruiește-le lor forță, bunătate şi sănătate.

Fii alături de cei care noapte şi zi îi asistă pe bolnavi şi de preoţii care, cu grijă pastorală şi angajare evanghelică, încearcă să ajute şi să susțină pe toţi.

Sfântă Fecioară, luminează mințile bărbaților şi femeilor de știință, pentru ca să găsească soluții juste pentru a învinge acest virus.

Asistă pe responsabilii națiunilor, pentru ca să acționeze cu înţelepciune, grijă şi generozitate, ajutând pe cei cărora le lipsește necesarul pentru a trăi, programând soluții sociale şi economice cu clarviziune şi cu spirit de solidaritate.

Marie Preasfântă, atinge conștiințele pentru ca sumele uriașe folosite pentru a mări şi a perfecționa armamentele să fie destinate în schimb pentru a promova studii adecvate ca să prevină asemenea catastrofe în viitor.

Mamă preaiubită, fă să crească în lume sentimentul de apartenență la unica mare familie, având conştiinţa legăturii care îi unește pe toţi, pentru ca în spirit fratern şi solidar să venim în ajutorul atâtor sărăcii şi situaţii de mizerie. Încurajează fermitatea credinţei, perseverența în slujire, statornicia în rugăciune.

O, Marie, Mângâietoarea mâhniţilor, îmbrățișează pe toţi fiii tăi suferinzi şi dobândește ca Dumnezeu să intervină cu mâna sa atotputernică pentru a ne elibera de această epidemie teribilă, aşa încât viaţa să-şi poată relua în seninătate cursul său normal.

Ne încredințăm ție, care strălucești pe drumul nostru ca semn de mântuire şi de speranţă, o, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie. Amin.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.