Categorii

Scrisoare către marele cancelar al Universităţii Pontificale Laterane cu ocazia inaugurării anului academic şi a instituirii noului curs de studii în „ştiinţe ale păcii”

Veneratului frate

Domnul cardinal Angelo De Donatis

Mare cancelar al Universităţii Pontificale Laterane

1. Dorinţa de pace care se înalţă de la familia umană a văzut întotdeauna Biserica străduindu-se în împlinirea oricărui efort pentru a colabora la eliberarea bărbaţilor şi femeilor de tragediile războiului şi pentru a alina consecinţele sale periculoase. Şi în timpul prezent, în care creşte necesitatea de a preveni şi a rezolva conflicte, Biserica, în lumina Evangheliei, se simte interpelată să inspire şi să susţină orice iniţiativă care să asigure diferitelor popoare şi ţări un drum de pace, rod al acelui dialog autentic capabil să stingă ura, să abandoneze egoisme şi autoreferenţialităţi, să depăşească dorinţe de putere şi de samavolnicie asupra celor mai slabi şi a celor din urmă.

Această intenţie presupune înainte de toate un efort educativ la ascultare şi la înţelegere, dar şi la cunoaşterea şi la studierea patrimoniului de valori, a noţiunilor şi a instrumentelor capabile să elimine tendinţele la izolare, la închidere şi la logici de putere care sunt aducătoare de violenţă şi distrugeri. Mijloace de conciliere, forme de dreptate de tranziţie, garanţii de dezvoltare sustenabilă, protecţie şi păzire a creaţiei sun astăzi câteva din instrumentele în măsură să deschidă drumul spre formele de soluţionare paşnică a conflictelor, să elimine carierismele şi poziţiile dominante şi să formeze astfel persoane dedicate fără rezervă slujirii cauzei omului.

Pentru a fi mediatoare credibilă în faţa opiniei publice mondiale Biserica este chemată să favorizeze „soluţionarea problemelor referitoare la pace, înţelegere, mediu, apărare a vieţii, drepturi umane şi civile” (Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 65). O misiune desfăşurată şi prin acţiunea pe care Sfântul Scaun o întreprinde în comunitatea internaţională şi în instituţiile sale lucrând cu instrumentele diplomaţiei pentru a depăşi conflictele cu mijloacele paşnice şi medierea, promovarea şi respectarea drepturilor umane fundamentale, dezvoltarea integrală a popoarelor şi ţărilor.

2. În urmărirea acestui obiectiv are un rol central lumea universitară, loc simbol al acelui umanism integral care are nevoie încontinuu să fie reînnoit şi îmbogăţit, pentru ca să ştie să producă o curajoasă reînnoire culturală pe care o cere momentul actual. Această provocare interpelează şi Biserica, ea care, cu reţeaua sa mondială de universităţi ecleziastice, poate „aduce contribuţia decisivă a drojdiei, a sării şi a luminii Evangheliei lui Isus Cristos şi a tradiţiei vii a Bisericii mereu deschise la noi scenarii şi la noi propuneri”, aşa cum am amintit recent în reformarea orânduirii studiilor academice în instituţiile ecleziastice (cf. Constituţia apostolică Veritatis gaudium, 2). Asta nu înseamnă desigur a altera sensul instituţional şi tradiţiile consolidate în realităţile noastre academice, ci mai degrabă a-i orienta funcţia în perspectiva unei Biserici mai marcat „în ieşire” şi misionare. De fapt, este posibil de înfruntat provocările lumii contemporane cu o capacitate de răspuns adecvat în conţinuturi şi compatibil în limbaj, înainte de toate adresându-se noilor generaţii. Aşadar, aceasta este misiunea care ne este încredinţată: să întrupăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru Biserica şi pentru omenirea din al treilea mileniu. Şi, făcând asta, este important ca studenţii şi profesorii să se simtă pelerini chemaţi să anunţe Vestea Bună tuturor neamurilor, nefiindu-le frică să rişte şi să viseze pacea pentru toate persoanele şi toate naţiunile.

3. De aceea, animat de dorinţa de a transpune în cadrul academic şi a înzestra cu metodă ştiinţifică acest patrimoniu de valori şi de acţiuni, institui pe lângă această Universitate Pontificală, care în mod specific participă la misiunea episcopului de Roma, un ciclu de studii în Ştiinţe ale Păcii, ca parcurs academic la care colaborează domeniile teologic, filozofic, juridic, economic şi social după criteriul inter- şi transdisciplinarităţii (cf. ibid., 4, c). De aceea, structura curiculară se va folosi de concursul învăţăturilor dat de facultăţile şi de institutele din Universitatea Laterană pentru a conferi gradele academice de bacalaureat şi de licenţă la încheierea primului ciclu trienal şi, respectiv a doi ani de specializare.

4. Prin intermediul dumneavoastră, domnule cardinal, încredinţez noul parcurs de studii Universităţii, încredinţând direcţiunea lui rectorului Universităţii, pentru ca să fie garantată o formare ştiinţifică specifică a preoţilor, consacraţilor şi laicilor. La Ştiinţele Păcii vor putea privi cu încredere episcopii diecezani, Ordinariii militari, Conferinţele Episcopale, superiorii şi superioarele diferitelor forme de viaţă consacrată, responsabilii de asociaţii şi mişcări ale laicatului, şi toţi cei care doresc, pentru a promova o pregătire adecvată de actuali şi viitori făcători de pace.

În faţa acestei misiuni doresc ca, în slujirea zilnică adusă Scaunului lui Petru, întreaga comunitate universitară de la Lateran – profesori, studenţi şi tot personalul – să se simtă implicată în a arunca seminţele culturii păcii. O lucrare c are începe cu ascultarea, profesionalitatea şi dedicarea, mereu însoţite de umilinţă, blândeţe şi voinţă de a se face totul pentru toţi.

Pun sub ocrotirea celor doi sfinţi predecesori ai mei, Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea, adevăraţi crainici ai păcii în lume şi care au contribuit mult la dezvoltarea magisteriului în acest domeniu, acest nou rod al grijii Bisericii, încredinţându-l Mariei Regina Păcii, pentru ca să ne ajute să înţelegem şi să trăim acea fraternitate pe care inima Fiului său o cere şi din care derivă pacea adevărată.

Din Vatican, 12 noiembrie 2018

Comemorarea fericitului Ioan al Păcii

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.