Categorii

Şantier în fermentare. Într-un interviu luat cardinalului Farrell: bilanţuri şi perspective ale Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă

Un „şantier abia deschis dar deja în fermentare, gata să primească provocările mereu noi pe care societatea le impune şi să mărturisească valorile Evangheliei şi magisteriul Bisericii despre tematici de mare actualitate pentru viaţa eclezială şi socială. Acesta este Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă, instituit de papa la 15 august 2016 şi condus de cardinalul prefect Kevin Joseph Farrell, care în acest interviu la L’Osservatore Romano face un bilanţ al activităţilor organismului şi indică perspectivele de lucru din noul an.

Puteţi trasa un prim bilanţ al activităţii dicasterului?

Un an este un timp scurt pentru o realitate complexă şi articulată ca aceea a noului dicaster, care cuprinde competenţele şi funcţiunile care au aparţinut până acum Consiliilor Pontificale pentru Laici şi pentru Familie, practic aproape întregul popor al lui Dumnezeu! Provocarea este formidabilă pentru că îndatoririle sunt „promovarea vieţii şi a apostolatului credincioşilor laici, îngrijirea pastorală a familiei şi a misiunii sale, conform planului lui Dumnezeu şi pentru tutelarea şi sprijinirea vieţii umane”, cum este scris în statut. Aşadar, mai mult decât despre bilanţ se poate vorbi despre şantier abia deschis, şi în sensul material, de vreme ce încă trebuie să fie efectuate lucrările de adaptare şi restructurare a locurilor pentru a putea avea tot personalul şi birourile în acelaşi etaj. La 1 septembrie a început slujirea efectivă secretarul, părintele Alexandre Awi Mello; la 7 noiembrie, papa le-a numit pe Linda Ghisoni subsecretar pentru secţiunea laici şi pe Gabriella Gambino subsecretar pentru secţiunea viaţă. Însă peste toate, ştirea cea mai semnificativă a fost vizita papei Francisc, la 30 octombrie. Salutându-l pe pontif şi mulţumindu-i, cu această ocazie, am prezentat că marea provocare pe care o înfruntăm este aceea de a intra într-o nouă mentalitate de muncă, de colaborare şi de slujire. Această nouă mentalitate comportă înainte de toate a raţiona în termeni de un singur dicaster, de un singur nou „corp”, compus e adevărat din diferite organe, dar care trăieşte, se mişcă şi acţionează ca un tot. În munca obişnuită şi zilnică multă – vizite ad limina ale episcopatelor, raport cu mişcări şi asociaţii laicale şi de pastoraţie familială – se evidenţiază îndeosebi misiunea de a coordona şi a organiza două mari evenimente: Ziua Mondială a Tineretului şi Întâlnirea Mondială a Familiilor.

Să pornim de la aceasta din urmă. Care sunt aşteptările pentru următoarea adunare programată în august în Irlanda?

Aşteptările sunt multe, nu numai pentru întâlnirea în sine ci şi pentru provocarea de a propune „Evanghelia familiei: bucurie pentru lume”, temă aleasă de papa Francisc pe fundalul exortaţiei apostolice post-sinodale Amoris laetitia. În scrisoarea pe care mi-a adresat-o, pontiful se întreba: „Familia continuă să fie veste bună pentru lumea de astăzi?”. Şi imediat adăuga: „Eu sunt sigur că da! Şi acest «da» este trainic întemeiat pe planul lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este «da»-ul său spus întregii creaţii şi inimii ei, care este omul”. Cu evenimentul de la Dublin este legată aşteptarea de a admira frumuseţea iubirii familiale concrete, formată din gesturi zilnice, din obişnuinţa de a spune „te rog, mulţumesc, scuze” şi din atenţia faţă de fragilitatea fiecăruia. Nutrim speranţa vie a prezenţei papei la zilele conclusive.

Cum vă pregătiţi pentru întâlnire?

Pregătirea acestei întâlniri este importantă în toate diecezele şi în parohii, tot atât ca şi celebrarea finală din Irlanda. În scurt timp vor fi publicate cele şapte cateheze internaţionale de pregătire, una pentru fiecare lună. Împletind textul din Amoris laetitia şi viaţa familiei din Nazaret, catehezele vor să arate actualitatea profetică a Evangheliei familiei. De la o privire concretă la familiile de astăzi (prima), la actualitatea Cuvântului lui Dumnezeu în cotidianul familial (a doua) pentru a ajunge la visul pe care-l are Dumnezeu pentru fiecare familie (a treia), şi acolo unde există fragilităţi şi slăbiciuni (a patra); familia este adevăratul generator al unei culturi noi, aceea a vieţii (a cincea), a speranţei (a şasea) şi a bucuriei (a şaptea).

În schimb cum înaintează organizarea ZMT 2019 la Panamá?

Încă de la început, drumul spre Panamá s-a caracterizat ca un pelerinaj marian, conform indicaţiile papei Francisc însuşi: „Este la inima mea ca voi tinerilor să puteţi merge nu numai comemorând trecutul, ci având şi curaj în prezent şi speranţă pentru viitor”. Sunt atitudinile tinerei femei din Nazaret. În etapele spre marea întâlnire a tinerilor, va fi fundamentală şi aceea a Sinodului Episcopilor, în octombrie, despre tema „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional”: un sinod special în temă dar şi în metodologia de consultare directă a tinerilor. Este clar, în intenţii şi în gesturi, că pontiful a trasat un parcurs de mare sintonie între sinod şi ZMT din Panamá. Mai concret au fost şi vor urma întâlniri între dicaster şi comitetul organizator local.

Ce zi va fi aceea din Panamá?

Ziua aceea care se va trăi va fi cu siguranţă o ZMT foarte mariană şi foarte centro-americană, conform imaginii folosite de secretarul nostru, părintele Alexandre. Mai în concret se lucrează la planificarea principalelor evenimente ale zilei, la realizarea unui fond de solidaritate, la găzduirea participanţilor, la catehezele pregătitoare, la compoziţia „rucsacului pelerinului” şi la tema vastă a comunicării. De multe luni, continuă pelerinajul simbolurilor ZMT; după Mexic, crucea tinerilor a fost în Cuba, în Santo Domingo, în Haiti; tocmai a ajuns în Porto Rico şi în curând va ajunge în tot Centrul Americii. Şi după cea din Roma în aprilie anul trecut – circa 270 participanţi, provenind din 103 ţări şi 44 mişcări şi comunităţi – sunt în curs de perfecţionare aspectele pastorale şi logistice ale celei de-a doua întâlniri internaţionale de pregătire a ZMT, care se va ţine de la 7 la 9 iunie 2019 în Panamá.

Aţi lansat recent materialul video Goodnews şi o newsletter în diferite limbi. Care este importanţa comunicării în strategia dicasterului?

Natura, istoria şi perspectivele dicasterului arată bogăţia conţinuturilor, varietatea subiecţilor implicaţi şi obiectivele de dobândit. Este vorba, ca s-o spunem cu un cuvânt rezumativ, de a contribui concret la noua evanghelizare. Cu cuvinte încărcate de semnificaţie, o spune scrisoarea apostolică Sedula Mater cu care papa Francisc a instituit dicasterul: „Noi înşine ne-am străduit prompt să dispunem orice lucru pentru ca bogăţiile lui Cristos Isus să se reverse corespunzător şi îmbelşugat printre credincioşi”. Pentru „a revărsa” Evanghelia, comunicarea este în mod structural necesară şi strategică pentru că este mereu în slujba conţinuturilor, făcând parte din însuşi procesul de construire a mesajului şi nu ca un simplu adaos al său.

Şi voi sunteţi într-un fel implicaţi în reforma comunicării voită de papa Francisc?

Este sub ochii fiecăruia cum reforma voită şi inaugurată de papă s-a referit, în mod vizibil, concret şi clarvăzător, la noul sistem comunicativ al Sfântului Scaun; la o reformă în căutarea unor „criterii şi modalităţi noi pentru a comunica Evanghelia milostivirii la toate neamurile, în inima diferitelor culturi, prin mass-media pe care noul context cultural digital le pune la dispoziţie”, aşa cum le-a spus Francisc participanţilor la adunarea plenară a Secretariatului pentru Comunicare. În cadrul nostru vrem să ne mişcăm pe aceeaşi linie, chiar dacă este o simplitate a mijloacelor şi resurselor. Sunt conştient că nu se improvizează comunicarea şi că are nevoie de pregătire, însoţire şi verificare; dar sunt şi încrezător pentru că vrem să ne inserăm în marele flux comunicativ deja în desfăşurare în fiecare domeniu al realităţii ecleziale, atât centrale cât şi periferice. Tocmai interesul răspândit faţă de realităţile particulare constituie o ocazie privilegiată pentru a construi şi a consolida relaţii cu diferitele conferinţe episcopale şi cu celelalte realităţi asociative implicate.

Al treilea domeniu al muncii dicasterului este viaţa. Asupra căror iniţiative lucraţi şi care sunt formele de colaborare cu Academia Pontificală pentru Viaţă?

Ar fi suficiente câteva referinţe la actualitate pentru a înţelege că tema tutelării şi sprijinului adus vieţii umane sunt esenţiale pentru competenţele explicite ale dicasterului nostru, chemat să susţină şi să coordoneze iniţiativele în favoarea procreării responsabile şi pentru „tutelarea vieţii umane de la zămislirea sa până la sfârşitul său natural”, pe baza nevoilor şi particularităţilor persoanei în diferitele faze evolutive. Asta aminteşte şi de raportul cu organizaţiile şi asociaţiile care ajută femeia şi familia să „primească şi să păzească darul vieţii şi să prevină recurgerea la avort”, precum şi sprijinul dat iniţiativelor pentru ajutorarea femeilor care au avortat. Călăuză la care nu se poate renunţa şi călăuză sigură sunt învăţătura morală catolică şi magisteriul Bisericii, alăturate şi susţinute de studiile despre marile teme de biomedicină şi drept referitoare la viaţa umană; o atenţie deosebită este datorată şi ideologiilor care se dezvoltă legate de viaţa şi de neamul omenesc. Acest spectru foarte amplu de teme şi competenţe este în comun cu alte organisme ale Sfântului Scaun – congregaţii şi academii – chiar dacă perspectiva noastră specifică este îndeosebi pastorală şi situată în cadrul familiei. Competenţă, cu privire la aceste teme, are Gabriella Gambino, subsecretar al secţiunii viaţă. Referitor la formele de colaborare cu Academia Pontificală pentru Viaţă, conform normelor din statut care o indică drept „legată cu acest dicaster, care se foloseşte de competenţa sa”, în afară de reprezentanţa delegatului nostru monseniorul Carlos Simón Vasquez în sânul consiliului director al Academiei, vor fi concordate câteva linii specifice de cercetare şi de racord.

Numirea celor două femei subsecretar se inserează în angajarea pentru valorizarea rolului femeii în Biserică. Ce spaţiu au femeile în activitatea dicasterului?

Deja statutul dicasterului spune că cei trei subsecretari sunt laici; actualmente mai lipseşte cel pentru secţiunea familie. Statutul mai spune că printre membrii dicasterului sunt „credincioşi laici, bărbaţi şi femei, celibatari şi căsătoriţi, angajaţi în diferite domenii de activitate şi provenind din diferitele părţi ale lumii, aşa încât să oglindească universalul caracter al Bisericii”. Pentru aceasta dicasterul este un loc privilegiat şi emblematic al Bisericii catolice unde femei şi bărbaţi colaborează împreună pentru binele întregii comunităţi ecleziale şi în care diferenţa dintre genuri nu este numai ocazie de colaborare, ci şi de coresponsabilitate efectivă. Actualmente personalul, între superiori, oficiali şi personal tehnic, este împărţit egal între bărbaţi şi femei; între acestea, în afară de cele două subsecretare, şi Marta Rodriguez responsabilă de secţiunea femeie din dicasterul nostru.

De Nicola Gori

(După L’Osservatore Romano, 12 ianuarie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.