Categorii

Salut adresat delegației ecumenice a Bisericii luterane din Finlanda (17 ianuarie 2020)

Iubiți fraţi şi surori,

Vă adresez cordialul meu bun-venit cu cuvintele sfântului Paul: „Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos” (Rom 1,7). Mulţumesc episcopului Teemu pentru cuvintele sale, o invitaţie frumoasă la înțelegerea reciprocă în mijlocul multelor neînțelegeri de astăzi. Pelerinajul vostru ecumenic cu ocazia sărbătorii sfântului Henrik v-a condus la Roma şi anul acesta. Împreună voi sunteți – şi noi toţi suntem – pe drum în comuniunea de credinţă, pentru a ne încuraja şi a ne întări reciproc, în urmarea lui Cristos.

Duminica trecută am celebrat Botezul lui Isus, amintind de însuși Botezul nostru. Creștinul este o persoană care poate să aducă mulțumire pentru Botezul său; şi această recunoștință ne unește în comunitatea tuturor celor botezați. „Botezul pentru iertarea păcatelor”, pe care-l mărturisim în crezul niceno-constantinopolitan, este şi un apel clar la sfințenie.

Raportul grupului de dialog catolic-luteran pentru Suedia şi Finlanda, intitulat Justificarea în viaţa Bisericii, afirmă pe bună dreptate: „Cei care sunt deja botezați, împreună cu fraţii şi cu surorile, pot să dezvolte ocaziile lor de sfințenie, care derivă din justificarea comună în Cristos. Ca membre ale unicului şi aceluiași Trup mistic al lui Cristos, creştinii sunt uniţi unii cu alţii şi trebuie să poarte poverile unii altora. Deoarece Cristos a venit să răscumpere întreaga lume, şi Biserica şi pe fiecare creştin, atât laici cât şi hirotoniţi, au ca misiune aceea de a mărturisi Vestea Bună în viaţa lor zilnică” (nr. 203).

Şi ospitalitatea face parte din mărturia comună de credinţă în viaţa de toate zilele. Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, care începe mâine, ne indică această virtute ecumenică, şi mai ales ne-o recomandă. „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap 28,2), se citește în cartea Faptele Apostolilor, cu referință la locuitorii din insula Malta, care l-au primit pe apostolul Paul în mod ospitalier împreună cu sute de naufragiați.

Fiind creştini botezați, noi credem că Cristos vrea să ne întâlnească tocmai în acele persoane care în viaţa lor au naufragiat, în sens literal şi în sens figurat. Cel care oferă ospitalitate nu devine mai sărac, ci mai bogat. Oricine dăruiește, primeşte la rândul său. De fapt, omenia pe care o arătăm altora ne face în mod misterios părtași de bunătatea lui Dumnezeu făcut om.

Dragi prieteni finlandezi, ca mesageri de omenie, ca destinatari ai bunătății lui Dumnezeu întrupat, suntem pe drum împreună în comunitatea tuturor celor botezați. Creştinii sunt cei care pot să aducă mulțumire pentru Botezul lor. Această recunoștință leagă şi lărgește inimile noastre, le deschide la aproapele, care nu este un adversar ci fratele nostru iubit, sora noastră iubită. Comunitatea tuturor celor botezați nu este un simplu „a fi unii alături de alţii”, şi desigur nu este un „a fi unii împotriva altora”, ci vrea să devină un tot mai profund „a fi împreună”.

Ecumenismul spiritual şi dialogul ecumenic folosesc pentru a aprofunda acest „a fi împreună”. Fie ca acest „a fi împreună” să continue să crească, să se dezvolte şi să aducă rod în Finlanda. Pentru ca asta să se întâmple, îl rog pe Dumnezeu ca să vă dea din belșug harul său şi binecuvântarea sa. Vă rog, şi voi rugaţi-vă pentru mine. Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.