Categorii

Săbăoani: Încredinţarea mandatului catehetic

mandat-cateheticMiercuri, 21 septembrie 2016, în sanctuarul „Regina Sfântului Rozariu” din Săbăoani, PS Aurel Percă a încredinţat mandatul catehetic membrilor şi colaboratorilor Oficiului pentru Cateheză al Diecezei de Iaşi.

Două evenimente organizate de Oficiului pentru Cateheză au marcat reluarea activităţilor catehetice după o binemeritată perioadă de vacanţă.

La ora 15.00, la biroul oficiului din cadrul Centrului „Gaudium et Spes” din Traian, jud. Neamţ, în prezenţa invitaţilor şi ai membrilor oficiului, primul eveniment a trecut în revistă activităţile organizate în anul pastoral 2015-2016.

Pr. Mihai Roca a prezentat mai întâi motivele care au condus la alegerea unui an nivel zero – punct de plecare pentru noi iniţiative – apoi a expus raportul de activitate, menţionând că o importanţă deosebită a fost acordată proiectului „Tendinţe actuale în cateheză”, desfăşurat la nivel diecezan, care a cuprins o cercetare statistică descriptivă cu privire la iniţierea creştină şi la pregătirea pentru primirea sacramentului Căsătorie. De la cele analizate, privirea a fost îndreptată apoi spre noul an pastoral.

Sr. Agneza Ilinca şi prof. Maria Andrici au vorbit despre iniţiativele oficiului pentru anul pastoral 2016-2017, au prezentat structura tematică a noilor itinerarii de pregătire la Botez, Prima Sfântă Împărtăşanie, Mir şi Căsătorie şi au menţionat necesitatea unei temeinice structurări şi organizări a formării cateheţilor.

Al doilea eveniment care a marcat reluarea activităţilor catehetice s-a desfăşurat sub privirile Maicii Preasfinte din noul sanctuar din Săbăoani, la ora 17.00. Momentul de rugăciune prezidat de PS Aurel Percă a avut ca punct culminant încredinţarea mandatului catehetic următorilor membri şi colaboratori ai Oficiului pentru Cateheză: pr. Mihai Roca, pr. Mihail Farcaş, pr. Mihai Cojan, fr. Vicenţiu Ghiurca, sr. Agneza Ilinca, sr. Clara Dalvaru, sr. Margherita Forlani, prof. Maria Andrici, prof. Loredana Cojan, educ. Tereza Minuţ, educ. Alina Dinu şi domnul Marian Petrişor.

În cadrul cuvântului de învăţătură care a urmat textului din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani (10,9-15), proclamat de educ. Alina Dinu, şi pericopei luată din Evanghelia după sfântul Marcu (10,13-17), proclamată de pr. Iosif Antoci, Preasfinţitul Aurel Percă a adresat participanţilor un călduros salut, atât din partea episcopului Petru Gherghel, cât şi din partea nunţiului apostolic în România, Mons. Miquel Maury Buendía, care a vizitat frumoasa biserică din Săbăoani în cursul dimineţii.

Preasfinţitul Aurel Percă a ţinut să afirme că „la începutul unui nou an pastoral suntem invitaţi să continuăm aprofundarea credinţei noastre în Isus Cristos, iar în realizarea acestei misiuni, un rol important îl au cateheţii”. Totodată, i-a îndemnat pe cei prezenţi: „Să ne rugăm pentru cateheţi şi pentru întreaga noastră comunitate de credinţă, pentru întreaga Dieceză de Iaşi, pentru ca împreună să ne apropiem cu bucurie de Isus Cristos, Mântuitorul nostru”. Preasfinţitul a transmis cateheţilor şi mesajul nunţiului – un adevărat program pentru cateheţi – în care a subliniat în special următoarele trei puncte: înainte de toate, preotul şi catehetul nu trebuie să aibă nicio grabă, ci să fie întotdeauna oameni ai rugăciunii, mereu în prima bancă din biserică; contactul cu realitatea şi exemplul propriei vieţi sunt provocările actuale care vorbesc mult mai mult decât multe cuvinte, discursuri şi învăţături pe care ei ar putea să le transmită; întotdeauna şi fără nicio teamă, tinerilor să li se încredinţeze ceva de făcut şi să fie implicaţi în acele iniţiative catehetice şi pastorale care îi ajută să se vadă şi să se simtă parte activă din comunitatea de credinţă din care fac parte.

Având convingerea că activitatea catehetică cere dăruire şi responsabilitate, sr. Clara Dalvaru şi prof. Maria Andrici au înălţat rugăciuni către cer, încredinţând activităţile oficiului Maicii Preasfinte, pentru ca ea să călăuzească paşii cateheţilor în activităţile şi programele pe care le vor realiza.

Vii mulţumiri păstorilor Diecezei de Iaşi pentru grija şi atenţia manifestate pentru bunul mers al activităţilor catehetice. De asemenea, mulţumiri alese noii echipe a Oficiului pentru Cateheză, invitaţilor care au onorat cu prezenţa lor evenimentele organizate, în special pr. Egidiu Condac, directorul Centrului Diecezan Caritas, membrilor CID din Iugani, Hălăuceşti, Răchiteni şi Săbăoani, pr. Andrei Ciobănică, pr. Felix Roca, directorul Oficiului pentru Pastoraţia Copiilor şi a Tinerilor, doamnei înv. Anca Frona, preşedinte ACRO, domnişoarei Adriana Ianuş, preşedinte diecezan AC, reprezentanţilor din asociaţiile Acţiunea Catolică, Cercetaşii României şi Vicenţiu de Paul din Pildeşti şi Adjudeni.

Salutăm cu bucurie iniţiativa pr. Toma Encuţă, care a însoţit în pelerinaj la sanctuar un grup de 120 de credincioşi din Adjudeni, pentru a participa la momentul de rugăciune. Preţioase mulţumiri credincioşilor din Săbăoani, preoţilor şi persoanelor consacrate care au însoţit cu rugăciunea lor momentul încredinţării mandatului catehetic.

Pr. Mihai Roca

preluare de pe www.ercis.ro

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.