Categorii

Rugăciuni şi celebrări cu ocazia centenarului de la Fatima

„Arată-ne puterea mantiei tale ocrotitoare!”

Mesajul apariţiilor sfintei Fecioare Maria de la Fatima rămâne mereu actual şi reprezintă darul lui Dumnezeu şi pentru creştinii de astăzi, în ciuda celor 100 de ani care s-au scurs de atunci. Anul jubiliar al sanctuarului marian de la Fatima reprezintă o chemare a Domnului Isus Cristos şi a Bisericii sale pentru a ne apropia şi mai mult de calea privilegiată a unirii noastre cu Dumnezeu şi cu inima neprihănită a sfintei Fecioare Maria. Tocmai de aceea simbolul acestui centenar este inima neprihănită şi cuvintele sfintei Fecioare de la Fatima din cadrul apariţiei sale în luna octombrie a anului 1917: „Inima mea neprihănită va fi adăpostul tău şi calea care te va duce la Dumnezeu”.

Chemarea Bisericii Universale de a ne bucura de harul acestui aniversar se manifestă prin apropiata vizită a Sfântului Părinte papa Francisc la locul apariţiilor sfintei Fecioare, dar şi prin posibilitatea de a primi indulgenţa jubiliară în condiţiile menţionate în Scrisoarea pastorală „Indulgenţa plenară cu ocazia celebrării centenarului apariţiilor Maicii Domnului de la Fatima”. Întreaga Biserică se adăposteşte aşadar sub mantia ocrotitoare a reginei Rozariului de la Fatima, invocând darul de a se adăposti în inima neprihănită a Mariei şi de a găsi astfel calea către iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Şi Biserica noastră locală s-a încredinţat încă de la începutul anului civil 2017 sub ocrotirea Mamei cereşti şi se bucură să fie astfel în comuniune cu Sfântul Părinte şi cu toţi pelerinii care vor invoca în acest an jubiliar grija maternă a Fecioarei neprihănite.

Pentru a răspunde la această chemare comunităţile noastre vor avea ocazia de a aprofunda mai ales în perioada cuprinsă între 13 mai şi 13 octombrie elementele principale ale spiritualităţii mesajului de la Fatima: adorarea Sfintei Treimi, centralitatea preasfântului sacrament al Euharistiei, chemarea la convertire, faptele de pocăinţă, dimensiunea mariană a credinţei catolice, rugăciunea pentru convertirea păcătoşilor, pentru papa şi pentru pacea în lume, ispăşirea faţă de preasfânta inimă a lui Isus şi inima neprihănită a Mariei, precum şi solidaritatea fraternă.

Răspunsul concret la chemarea Domnului şi a Bisericii va consta în accentuarea practicilor de pietate, care reflectă spiritualitatea acestui centenar: rugăciunea sfântului Rozariu, adoraţia euharistică, devoţiunea primei sâmbete din lună şi devoţiunea la inima neprihănită a Mariei.

Pentru a fi în comuniune cu dorinţa Sfântului Părinte papa Francisc, cu sanctuarul sfintei Fecioare Maria de la Fatima şi cu toţi ceilalţi episcopi şi păstori din România precum şi cu toţi credincioşii Bisericii noastre locale, care o venerează pe Fecioara Maria, în acest an jubiliar, recomandăm şi cerem tuturor preoţilor şi responsabililor comunităţilor diecezei noastre de orice fel, să se îngrijească ca în acest an jubiliar:

– să aibă loc celebrări sau rugăciuni speciale în cinstea Fecioare Maria de la Fatima în fiecare zi de 13 ale lunii, începând din mai până în octombrie 2017;

– o statuie sau o icoană a Maicii Domnului, dacă este posibil cu chipul Fecioarei de la Fatima, să fie expusă spre venerare publică într-un loc de cinste al bisericii, în prezbiteriu, dar nu pe masa altarului sau în faţa acestuia, sau la un altar lateral;

– să se recite în toate ocaziile potrivite rugăciunea jubiliară de consacrare la regina Rozariului de la Fatima, precum şi rugăciunile jubiliare pentru papa şi pentru pacea lumii, pregătite şi recomandate de rectoratul sanctuarului, aşa cum ni le oferă în versiunea românească Oficiul pentru Liturgie al diecezei noastre:

Rugăciunea jubiliară de consacrare
Bucură-te, Maica Domnului, Fecioară Marie, regina Rozariului de la Fatima!
Tu eşti binecuvântată între femei, tu eşti icoana Bisericii înveşmântată cu lumina învierii, tu eşti cinstea neamului nostru, tu eşti izbânda asupra răului.
Tu, care ne prevesteşti iubirea milostivă a Tatălui,
Ne înveţi anunţul veştii bune a Fiului,
Şi eşti semnul focului arzător al Duhului Sfânt,
Învaţă-ne, în această vale de bucurii şi necazuri,
Adevărurile veşnice pe care Tatăl le dezvăluie celor mici.

Arată-ne puterea mantiei tale ocrotitoare.
În inima ta neprihănită, fii scăparea păcătoşilor
şi calea care conduce la Dumnezeu.
În unire cu fraţii mei,
în credinţă, speranţă şi iubire,
mă încredinţez ţie.
Prin mijlocirea ta şi în unire cu fraţii mei mă consacru lui Dumnezeu, o Fecioară a Rozariului de la Fatima!
Iar la finalul acestei vieţi, învăluit în lumina ce izvorăşte din mâinile tale,
Îl voi preamări pe Domnul în vecii vecilor! Amin.

Rugăciunea jubiliară pentru papa:

Doamne Isuse, Bunule Păstor al umanităţii, care ai încredinţat lui Petru şi urmaşilor săi misiunea de a-i întări pe fraţi în credinţă şi de a-i lumina prin ascultarea cuvântului, în unire cu cei care se roagă acolo unde păstoraşii de la Fatima au mărturisit o devoţiune profundă faţă de Sfântul Părinte şi o iubire vie pentru Biserică, te rugăm ca Duhul Înţelepciunii tale să îl lumineze pe papa Francisc în misiunea sa de urmaş al sfântului Petru. Milostivirea ta să îl ocrotească şi să îl întărească, mărturia credincioşilor tăi să îl încurajeze în misiunea sa, iar prezenţa duioasă a Fecioarei Maria să fie semnul iubirii tale pentru el. Să fie puternic în credinţă, curajos în speranţă şi plin de zel în iubire. Tu care fiind Dumnezeu, vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin

Rugăciunea jubiliară pentru pace

Dumnezeule, Tată sfânt, care ne-ai dăruit pacea ta prin Cristos şi prin el ai voit să ne conduci la inima ta, în unire cu cei care se roagă acolo unde Fecioara Maria ne invită să ne rugăm pentru pacea lumii şi unde îngerul păcii ne îndeamnă să îl adorăm doar pe Dumnezeu, fă te rugăm ca armonia să domnească între popoare, conducătorii acestora să afle căile dreptăţii, iar noi toţi să dobândim pacea inimii şi, prin mijlocirea reginei păcii, să putem construi o lume mai frăţească. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Roagă-te pentru noi sfântă Născătoare de Dumnezeu,
ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Cu bucuria, recomandarea şi cu dorinţa noastră de noi şi bogate binecuvântări cereşti:

Iaşi, 6 mai 2017

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.