Categorii

Resursa cea mai mare. A şaptesprezecea congregaţie generală

„Tinerilor, sunteţi gata să visaţi? Şi noi, episcopii, suntem gata să ne lăsăm deranjaţi de visele tinerilor şi să mergem cu ei pentru a realiza aceste vise de noutate şi de frumuseţe?”. Cu aceste provocări, lansate de arhiepiscopul Bruno Forte, s-a deschis în mod semnificativ la Sinod, în dimineaţa de sâmbătă 20 octombrie, prezentarea ultimelor paisprezece rapoarte ale cercurilor mici, cele referitoare la discuţia despre partea a treia din Instrumentum laboris: „A alege. Drumuri de convertire pastorală şi misionară”. Cu punerea la dispoziţie a acestor texte şi a modurilor sugerate pentru redactarea documentului final, s-a încheiat astfel faza cea mai consistentă şi angajantă a lucrării părinţilor sinodali. Va reveni acum comisiei care se ocupă de redactare să adune tot materialul de sugestii, experienţe, mărturii, obiecţii, împărtăşiri reieşite până acum. De marţea viitoare, părinţii vor putea studia proiectul de document final şi eventual să propună observaţiile lor.

A şaptesprezecea congregaţie generală, deschisă cu rugăciunea condusă de cardinalul Baldisseri (papa Francisc era absent datorită unei serii de audienţe programate la palatul apostolic), a înregistrat participarea a 235 părinţi şi a fost prezidată de cardinalul Bo.

Apoi arhiepiscopul Forte a inaugurat seria de intervenţii cu raportul cercului „Italian B”, în care au fost subliniate câteva lipsuri din text, pentru toate cea cu privire la referinţa semnificativă şi necesară la „lucrarea Duhului Sfânt”, „necunoscutul divin”. În faţa multiplelor provocări referitoare la universul tineretului, se „simte o necesitate generală de convertire pastorală” care să ducă Biserica de la o angajare „pentru” tineri la o Biserică în care tinerii „să aibă spaţiu la diferitele niveluri şi în procesele decizionale”.

Au fost patru „puncte nodale” evidenţiate de cercul mic „Italian A” (raportor arhiepiscopul Paglia) pentru a evita o listă nearticulată de propuneri: a da primatul vestirii evanghelice, a-i îndreptat pe tineri spre proximitatea faţă de cei săraci, a elabora o propunere organică de formare, a-i face să înţeleagă că Euharistia este locul privilegiat al evanghelizării.

Cardinalul Lacunza Maestrojuán a prezentat contribuţia cercului „Spaniol A” în care, între diferitele sugestii, a prezentat ideea unui soi de mandat final, cu ocazia liturghiei de încheiere a Sinodului, care să angajeze adunarea să pună în practică experienţa trăită în aceste zile.

Ce este de făcut concret pentru ca tinerii să pornească în urmarea lui Cristos? Este întrebarea la care a încercat să răspundă cercul „Francez A” (raportor episcopul Percerou). Subliniind importanţa de a valoriza rolul fundamental al familiei ca punct de plecare, unul dintre punctele sugerate a fost acele de a tinde la o educaţie integrală a tinerilor.

O chemare la o „convertire profundă în Duh” care să implice întreaga Biserică a venit după aceea de la cercul „Francez B” (raportor episcopul Béby Gnéba). La rândul său, episcopul Barron, raportor al cercului „Englez D”, a invitat, între altele, să fie susţinuţi şi ajutaţi tinerii ca să devină protagonişti „în arena seculară a lumii”, să lase un semn drept catolici în viaţa de fiecare zi. Tineri protagonişti şi nu numai obiect al evanghelizării: a vorbit despre asta, în numele cercului „Englez A”, arhiepiscopul Martin. „Trebuie să re-imaginăm parohiile şi structurile”, a spus el, pentru a valoriza ceea ce, în Biserică, este „resursa cea mai mare”.

De la fiecare cerc mic au venit sugestii pentru a aprofunda unele tematici fundamentale. De exemplu, a făcut asta cercul „Spaniol B” (raportor arhiepiscopul Parra Sandoval), care a atins teme precum valorizarea domeniului sexualităţii şi, alături de acesta, însoţirea faţă de cel care are orientări sexuale diferite, valorizarea rolului femeii, sprijinul dat şcolilor catolice sau, iarăşi, folosirea corectă a reţelei şi a noilor tehnologii.

Un decalog pentru „a reaprinde stelele pe cer şi în noaptea tinerilor” a fost propus, prin episcopul Fragnellio, din cercul „Italian C”: cateheză, itinerarii de viaţa spirituală, itinerarii de formare socială şi de formare teologică, programe de servicii concrete aduse omului, sprijin dat migranţilor, dialogul ecumenic şi interreligios, formarea la iubire şi la sexualitate, valorizarea liturgiei.

Cercul „German” (raportor episcopul Oster) a prezentat 24 de propuneri concrete pentru episcopi în favoarea tinerilor şi, mai ales, a cerut cuvinte clare cu privire la delictul abuzării copiilor. Nu ne putem întoarce acasă, a fost subliniat, fără o angajare clară de grijă faţă de victime.

Printre sugestiile făcute de cercul „Englez B” şi prezentate de episcopul Edwards a fost şi aceea pentru găsirea de noi modele de formare în seminarii. Şi dacă cercul „Portughez” (raportor episcopul Da Silva Mendes), a propus crearea unui observator mondial pentru tineri, cercul „Francez C”, cu raportorul său părintele Candoré, a scos în evidenţă că mai mult decât de un nou dicaster dedicat tinerilor este nevoie de o practică transversală care să prevadă participarea activă a tinerilor la toate dicasterele.

Aşa cum a reieşit din mai multe părţi, şi ultimul raport, cel al episcopului Dowd pentru cercul „Englez C” a amintit că acest sinod este numai începutul unui proces de dus în Bisericile particulare: flacăra a fost aprinsă şi trebuie menţinută vie.

(După L’Osservatore Romano, 21 octombrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.