Categorii

Regina coeli. Câmpia Libertăţii (Blaj), duminică, 2 iunie 2019

Iubiţi fraţi şi surori,

Înainte de a termina această Dumnezeiască Liturghie, doresc să vă salut încă o dată pe toţi cei prezenţi aici şi pe cei pe care i-am întâlnit în aceste zile, mulţumindu-vă tuturor pentru primirea călduroasă. Îi salut cu respect pe domnul preşedinte al Republicii şi pe celelalte autorităţi, exprimându-mi recunoştinţa sinceră pentru colaborarea rodnică în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea acestei vizite. Le sunt recunoscător Preafericirii Sale, patriarhul Daniel, Sfântului Sinod, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, care m-au primit în spirit fratern! Domnul să binecuvânteze această străveche şi distinsă Biserică şi s-o susţină în misiunea ei. [Apaluze] Să-i aplaudăm fratern pe ei pe toţi!

Adresez un salut plin de afecţiune şi de recunoştinţă Preafericirii Sale, cardinal Lucian Mureşan. Îi salut pe credincioşii Bisericii catolice, pe episcopi, pe preoţi, pe persoane consacrate şi pe credincioşi laici din Bucureşti şi din Iaşi, precum şi pe numeroşii pelerini veniţi la Şumuleu Ciuc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu, care mi-a dat posibilitatea de a mă ruga cu voi şi de a vă încuraja în lucrarea voastră de evanghelizare şi de mărturie a carităţii. Aici, la Blaj, pământ de martiriu, de libertate şi de milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii greco-catolice, care, de trei secole încoace, daţi mărturie, cu ardoare apostolică, despre credinţa voastră.

Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea ei maternă asupra tuturor cetăţenilor României care, de-a lungul istoriei, s-au încredinţat mereu mijlocirii ei. Maicii Domnului vă încredinţez pe voi toţi şi îi cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credinţă, pentru a înainta spre un viitor de progres autentic şi de pace şi, astfel, să contribuiţi la construirea unei patrii tot mai drepte şi fraterne. Regina Coeli…

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.