Categorii

Regina Coeli (26.05.2019)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Evanghelia din această a VI-a duminică din timpul pascal ne prezintă un text din discursul pe care Isus l-a adresat apostolilor la Ultima Cină (cf. In 14,23-29). El vorbeşte despre lucrarea Duhului Sfântul şi face o promisiune: „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu” (v. 26). În timp ce se apropie momentul crucii, Isus îi asigură pe apostoli că nu vor rămâne singuri: va fi mereu cu ei Duhul Sfânt, Mângâietorul, care îi va susţine în misiunea de a duce Evanghelia în toată lumea. În limba originală greacă, termenul „Mângâietorul” înseamnă acela care este alături, pentru a susţine şi a consola. Isus se întoarce la Tatăl, dar continuă să-i instruiască şi să-i însufleţească pe discipolii săi prin acţiunea Duhului Sfânt.

În ce anume constă misiunea Duhului Sfânt pe care Isus îl promite în dar? O spune el însuşi: „vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”. În decursul vieţii sale pământeşti, Isus a transmis deja tot ceea ce voia să încredinţeze apostolilor: a dus la împlinire Revelaţia divină, adică tot ceea ce Tatăl voia să spună omenirii cu întruparea Fiului. Misiunea Duhului Sfânt este aceea de a aminti, adică de a face să înţelegem în plinătate şi să ne inducă să punem în practică în mod concret învăţăturile lui Isus. Şi tocmai aceasta este şi misiunea Bisericii, care o realizează printr-un stil precis de viaţă, caracterizat de câteva exigenţe: credinţa în Domnul şi păzirea cuvântului său; docilitatea faţă de acţiunea Duhului, care îl face încontinuu viu şi prezent pe Domnul Înviat; primirea păcii sale şi mărturia adusă ei cu o atitudine de deschidere şi de întâlnire cu celălalt.

Pentru a realiza toate acestea Biserica nu poate să rămână statică, ci, cu participarea activă a fiecărui botezat, este chemat să acţioneze ca o comunitate în mişcare, însufleţită şi susţinută de lumina şi de forţa Duhului Sfânt care face noi toate lucrurile. Este vorba de a ne elibera de legăturile lumeşti reprezentate de vederile noastre, de strategiile noastre, de obiectivele noastre, care adesea îngreunează drumul de credinţă, şi să ne pună în ascultare docilă a Cuvântului Domnului. Astfel Duhul lui Dumnezeu este cel care ne conduce şi conduce Biserica, pentru ca să strălucească faţa ei autentică, frumoasă şi luminoasă, voită de Cristos.

Domnul ne invită astăzi să ne deschidem inima la darul Duhului Sfânt, pentru ca să ne conducă pe cărările istoriei. El, zi de zi, ne educă la logica Evangheliei, logica iubirii primitoare, „învăţându-ne toate” şi „amintindu-ne tot ceea ce ne-a spus Domnul”. Maria, pe care în această lună mai o venerăm şi o rugăm cu evlavie specială ca mamă cerească a noastră, să ocrotească mereu Biserica şi întreaga omenire. Ea care, cu credinţă umilă şi curajoasă, a cooperat pe deplin cu Duhul Sfânt pentru Întruparea Fiului lui Dumnezeu, să ne ajute şi pe noi să ne lăsăm instruiţi şi conduşi de Mângâietorul, pentru ca să putem primi Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l mărturisim cu viaţa noastră.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini: familiile, grupurile parohiale, asociaţiile.

Îndeosebi, salut credincioşii din Malta şi din Madrid, „Banda Juvenil 504” din Honduras, Opera Kolping din Germania.

Salut tinerii de la Mir din Genova – sunt mulţi! –, elevii de la şcoala „Caterina di Santa Rosa” din Roma, copiii şi tinerii din Torre Gaia şi credincioşii din Berchiddeddu cu corul „Laudato sii”.

Trimit un salut şi binecuvântarea credincioşilor polonezi, care participă la marele pelerinaj la Sanctuarul marian din Piekari Slaskie. Cu ocazia „Zilei Alinării”, îndrept un gând special spre cei care s-au adunat la Policlinica Gemelli pentru a promova iniţiative de fraternitate cu bolnavii.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere! Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.