Categorii

Regina Coeli (24.05.2020)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, în Italia şi în alte țări, se celebrează solemnitatea Înălţării Domnului. Textul din Evanghelie (cf. Mt 28,16-20) ni-i arată pe apostoli care se adună în Galileea, „pe muntele hotărât lor de Isus” (v. 16). Aici are loc ultima întâlnire a Domnului cu ai săi, pe munte. „Muntele” are o puternică încărcătură simbolică, evocativă. Pe un munte Isus a proclamat Fericirile (cf. Mt 5,1-12); pe munți se retrăgea ca să se roage (cf. Mt 14,23); acolo primea mulțimile şi vindeca bolnavii (cf. Mt 15,29). Însă de această dată, pe munte, nu mai este Învățătorul cel care acționează şi învaţă, ci este Cel Înviat care le cere discipolilor să acționeze şi să vestească, încredinţându-le mandatul de a continua lucrarea sa.

Îi învesteşte cu misiune la toate neamurile. Spune el: „Așadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit” (v. 19-20). Conținuturile misiunii încredințate apostolilor sunt acestea: a vesti, a boteza, a învăța şi a merge pe calea trasată de Învățător, adică Evanghelia vie. Acest mesaj de mântuire implică înainte de toate obligația mărturiei – fără mărturie nu se poate vesti –, la care şi noi, discipolii de astăzi, suntem chemaţi pentru a da cont de credinţa noastră. În faţa unei misiuni aşa de angajante, şi gândindu-ne la slăbiciunile noastre, ne simţim nepotriviți, aşa cum s-au simţit cu siguranță şi apostolii înșiși. Însă nu trebuie să ne descurajăm, amintindu-ne de cuvintele pe care Isus le-a adresat lor înainte de a se înălța la cer: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (v. 20).

Această promisiune asigură prezența constantă şi mângâietoare a lui Isus printre noi. Însă în ce mod se realizează această prezență? Prin Duhul său, care conduce Biserica în mersul ei în istorie ca însoțitoare de drum a fiecărui om. Acel Duh care, trimis de Cristos şi de Tatăl, realizează iertarea păcatelor şi îi sfințește pe toţi cei care, căiți, se deschid cu încredere la darul său. Cu promisiunea de a rămâne cu noi până la sfârşitul timpurilor, Isus inaugurează stilul prezenței sale în lume ca Înviat. Isus este prezent în lume, dar cu un alt stil, stilul Celui Înviat, adică o prezență care se revelează în Cuvânt, în Sacramente, în acțiunea constantă şi interioară a Duhului Sfânt. Sărbătoarea Înălţării ne spune că Isus, deşi s-a înălțat la cer pentru a locui glorios la dreapta Tatălui, este încă şi întotdeauna printre noi: de aici derivă forţa noastră, perseverența noastră şi bucuria noastră, tocmai din prezența lui Isus printre noi cu puterea Duhului Sfânt.

Fecioara Maria să însoțească drumul nostru cu ocrotirea sa maternă: de la ea să învățăm dulceața şi curajul pentru a fi în lume martori ai Domnului înviat.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

Să ne unim spiritual cu credincioşii catolici din China, care celebrează astăzi, cu evlavie deosebită, sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria, Ajutorul creştinilor şi Patroană a Chinei, venerată în sanctuarul din Sheshan la Shanghai. Încredințăm călăuzirii şi ocrotirii Mamei noastre cerești pe păstorii şi credincioşii Bisericii catolice din acea mare ţară, pentru ca să fie tari în credinţă şi statornici în unirea fraternă, martori bucuroși şi promotori ai carității şi ai speranţei fraterne şi buni cetățeni.

Preaiubiţi fraţi şi surori catolici din China, doresc să vă asigur că Biserica universală, din care sunteți parte integrantă, împărtășește speranțele voastre şi vă susține în încercările vieţii. Ea vă însoţeşte cu rugăciunea pentru o nouă revărsare a Duhului Sfânt, pentru ca în voi să poată străluci lumina şi frumusețea Evangheliei, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Exprimându-vă vouă tuturor încă o dată afectul meu mare şi sincer, vă împart o Binecuvântare Apostolică specială. Fie ca Sfânta Fecioară Maria să vă păzească mereu!

În sfârşit, încredințăm mijlocirii Mariei Ajutătoare pe toţi discipolii Domnului şi toate persoanele de bunăvoință care, în acest timp dificil, în fiecare parte a lumii lucrează cu pasiune şi angajare pentru pace, pentru dialog între naţiuni, pentru slujirea săracilor, pentru păstrarea creației şi pentru victoria umanității asupra oricărei boli a trupului, a inimii şi a sufletului.

Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, dedicată anul acesta temei narațiunii. Fie ca acest eveniment să ne poată încuraja să relatăm şi să împărtășim istorii constructive, care ne ajută să înţelegem că toţi suntem parte a unei istorii mai mari decât noi şi că putem privi cu speranţă la viitor, dacă ne îngrijim cu adevărat ca fraţi unii de alţii.

Astăzi, în ziua Mariei Ajutătoare, adreseze un salut afectuos şi cordial salezienilor şi salezienelor. Îmi amintesc cu recunoștință formarea spirituală pe care am primit-o de la fiii lui don Bosco.

Astăzi ar fi trebuit să merg la Acerra, pentru a susține credinţa acelei populaţii şi angajarea celor care se dedică pentru a contrasta drama poluării în aşa-numitul Ținut al focurilor. Vizita mea a fost amânată; totuşi, trimit episcopului, preoţilor, familiilor şi întregii comunităţi diecezane salutul meu, binecuvântarea mea şi încurajarea mea, așteptând să ne întâlnim cât mai curând posibil. Voi merge acolo, cu siguranță!

Şi astăzi este a cincea aniversare a enciclicei Laudato si’, cu care s-a încercat să se atragă atenţia cu privire la strigătul Pământului şi al săracilor. Grație inițiativei Dicasterului pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, „Săptămâna Laudato si’”, pe care tocmai am celebrat-o, va răsări într-un An special de aniversare a Laudato si’, un An special pentru a reflecta asupra enciclicei, de la 24 mai anul acesta până la 24 mai anul viitor. Invit toate persoanele de bunăvoință să adere, pentru a ne îngriji de casa noastră comună şi de fraţii noştri şi surorile noastre mai fragili. Pe sit va fi publicată rugăciunea dedicată acestui An. Va fi frumos să o folosim pentru a ne ruga.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

_______________

RUGĂCIUNE

Dumnezeule iubitor,

Creatori al cerului, al pământului şi al tot ceea ce este în ele.

Deschide mințile noastre şi atinge inimile noastre,

pentru ca să putem fi parte din creație, dar al tău.

Fii prezent la cei nevoiași în aceste timpuri dificile,

în special cei mai săraci şi cei mai vulnerabili.

Ajută-ne să arătăm solidaritate creativă în înfruntarea

consecinţelor acestei pandemii globale.

Fă-ne curajoși în îmbrățișarea schimbărilor menite

pentru căutarea binelui comun.

Acum mai mult ca oricând, să putem simți că suntem cu toții

interconectați şi interdependenţi.

Fă în aşa fel încât să reușim să ascultăm şi să răspundem

la strigătul pământului şi la strigătul săracilor.

Fie ca suferinţele actuale să fie durerile nașterii

unei lumi mai fraterne şi sustenabile.

Sub privirea iubitoare a Mariei Ajutătoare,

te rugăm prin Cristos Domnul nostru.

Amin.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.