Categorii

Regina Coeli (22.04.2019)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, şi toată săptămâna, se prelungeşte în liturgie, şi în viaţă, bucuria pascală a învierii lui Isus, al cărui eveniment minunat l-am comemorat ieri. La Veghea Pascală au răsunat cuvintele rostite de îngeri lângă mormântul gol al lui Cristos. Ei le-au spus femeilor care au mers la mormânt în zorii primei zile după sâmbătă: „De ce-l căutaţi pe Cel Viu printre cei morţi? Nu este aici, a înviat” (Lc 24,5-6). Învierea lui Cristos constituie evenimentul cel mai răscolitor al istoriei umane, care atestă victoria Iubirii lui Dumnezeu asupra păcatului şi asupra morţii şi dăruieşte speranţei noastre de viaţă un fundament solid ca stânca. Ceea ce omeneşte era de negândit s-a întâmplat: „Isus din Nazaret […] Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii” (Fap 2,22.24).

În această luni „a Îngerului”, liturgia, cu Evanghelia lui Matei (cf. 28,8-15), ne duce din nou aproape de mormântul gol al lui Isus. Ne va face bine să mergem cu gândul la mormântul gol al lui Isus. Femeile, pline de teamă şi de bucurie, pleacă în fugă pentru a merge ca să ducă vestea discipolilor că mormântul era gol; şi în acel moment Isus se prezintă în faţa lor. Ele „s-au apropiat, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat” (v. 9). L-au atins: nu era o fantomă, era Isus, viu, cu carne, era El. Isus alungă din inimile lor frica şi le încurajează şi mai mult să vestească fraţilor ceea ce s-a întâmplat. Toate Evangheliile scot în evidenţă rolul femeilor, Maria Magdalena şi celelalte, ca prime martore ale învierii. Bărbaţii, înfricoşaţi, erau închişi în cenacol. Petru şi Ioan, anunţaţi de Maria Magdalena, fac numai o ieşire rapidă în care constată că mormântul este deschis şi gol. Dar femeile au fost primele care l-au întâlnit pe Cel Înviat şi care au dus vestea că El este viu.

Astăzi, iubiţi fraţi şi surori, răsună şi pentru noi cuvintele lui Isus adresate femeilor: „Nu vă temeţi; mergeţi şi vestiţi…” (v. 10). După riturile din Triduum-ul Pascal, care ne-au făcut să retrăim misterul morţii şi învierii Domnului nostru, acum cu ochii credinţei îl contemplăm înviat şi viu. Şi noi suntem chemaţi să-l întâlnim personal şi să devenim vestitorii şi martorii săi.

Cu vechea Secvenţă liturgică pascală, în aceste zile repetăm: „Cristos, speranţa mea, a înviat!”. Şi în El şi noi suntem înviaţi, trecând de la moarte la viaţă, de la sclavia păcatului la libertatea iubirii. Aşadar să lăsăm să ajungă la noi mesajul mângâietor al Paştelui şi să fim învăluiţi de lumina sa glorioasă, care risipeşte întunericul fricii şi al tristeţii. Isus înviat merge alături de noi. El se manifestă celor care-l invocă şi îl iubesc. Înainte de toate în rugăciune, dar şi în gesturile simple trăite cu credinţă şi recunoştinţă. Putem să-l simţim prezent şi împărtăşind momente de cordialitate, de primire, de prietenie, de contemplare a naturii. Această zi de sărbătoare, în care este obiceiul de a ne bucura de un pic de distracţie şi de gratuitate, să ne ajute să experimentăm prezenţa lui Isus.

Să cerem Fecioarei Maria să putem lua cu mâini pline pacea şi seninătatea, daruri ale Celui Înviat, pentru a le împărtăşi cu fraţii, în special cu cei care au mai multă nevoie de consolare şi de speranţă.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

Aş vrea să exprim din nou apropierea mea spirituală şi paternă de poporul din Sri Lanka. Sunt foarte aproape de iubitul meu frate, cardinalul Malcolm Ranjith Patabendige Don, şi de toată Biserica arhidiecezană din Colombo. Mă rog pentru foarte numeroasele victime şi răniţi şi cer tuturor să nu ezite să ofere acestei iubite naţiuni tot ajutorul necesar. De asemenea, doresc ca toţi să condamne aceste acte teroriste, acte inumane, care nu pot fi justificate niciodată. Să o rugăm pe Sfânta Fecioară Maria…

[Bucură-te Marie]

În climatul pascal care caracterizează ziua de astăzi, vă salut cu afect pe voi toţi, familii, grupuri parohiale, asociaţii şi pe fiecare pelerin, veniţi din Italia şi din diferite părţi ale lumii.

Urez fiecăruia să petreacă în credinţă aceste zile din Octava de Paşte, în care se prelungeşte comemorarea Învierii lui Cristos. Profitaţi de orice ocazie bună pentru a fi martori ai bucuriei şi ai păcii Domnului înviat.

Paşte fericit şi sfânt tuturor! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.