Categorii

Regina Coeli (20.05.2018)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În sărbătoarea Rusaliilor de astăzi culmină timpul pascal, centrat pe moartea şi învierea lui Isus. Această solemnitate ne face să ne amintim şi să retrăim revărsarea Duhului Sfânt asupra apostolilor şi a celorlalţi discipoli, reuniţi în rugăciune cu Fecioara Maria în cenacol (cf. Fap 2,1-11). În acea zi a început istoria sfinţeniei creştine, pentru că Duhul Sfânt este izvorul sfinţeniei, care nu este privilegiul câtorva, ci este vocaţie a tuturor.

De fapt, prin Botez toţi suntem chemaţi să participăm la aceeaşi viaţă divină a lui Cristos şi, cu Mirul, să devenim martorii săi în lume. „Duhul Sfânt revarsă sfinţenie pretutindeni în sfântul popor credincios al lui Dumnezeu” (Exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, 6). „I-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfinţească şi să-i mântuiască pe oameni nu individual şi fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din ei un popor care să-l cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie” (Constituţia dogmatică Lumen gentium, 9).

Deja prin intermediul profeţilor din vechime Domnul a vestit poporului acest plan al său. Ezechiel: „Duhul meu îl voi pune în voi şi vă voi face să umblaţi după hotărârile mele, să păziţi şi să împliniţi judecăţile mele. […] Voi veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru” (36,27-28). Profetul Ioel: „Voi revărsa Duhul meu peste orice făptură: vor profeţi fiii voştri şi fiicele voastre […]. Ba chiar şi peste sclavi şi peste slujitoare voi revărsa Duhul meu în zilele acelea. […] Oricine va invoca numele Domnului va scăpa” (3,1-2.5). Şi toate aceste profeţii se realizează în Isus Cristos, „mijlocitor şi garant al revărsării perene a Duhului” (Liturghierul Roman, Prefaţă după Înălţare). Şi astăzi este sărbătoarea revărsării Duhului.

Din acea zi de Rusalii şi până la sfârşitul timpurilor, această sfinţenie, a cărei plinătate este Cristos, este dăruită tuturor celor care se deschid la acţiunea Duhului Sfânt şi se străduiesc să fie docili. Duhul este cel care ne face să experimentăm o bucurie deplină. Duhul Sfânt, venind în noi, înfrânge ariditatea, deschide inimile la speranţă şi stimulează şi favorizează maturizarea interioară în raportul cu Dumnezeu şi cu aproapele. Este ceea ce ne spune sfântul Paul: „rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea” (Gal 5,22). Toate acestea le face Duhul în noi. Pentru aceasta astăzi sărbătorim această bogăţie pe care Tatăl ne-o dăruieşte.

Să cerem Fecioarei Maria să dobândească şi astăzi Bisericii Rusalii reînnoite, o tinereţe reînnoită care să ne dăruiască bucuria de a trăi şi de a mărturisi Evanghelia şi „să reverse în noi o dorinţă intensă de a fi sfinţi pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu” (Gaudete et exsultate, 177).

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

Rusaliile ne duc cu inima la Ierusalim. Aseară am fost unit spiritual cu veghea de rugăciune pentru pace care a avut loc în acel oraş, sfânt pentru evrei, creştini şi musulmani. Şi astăzi continuăm să-l invocăm pe Duhul Sfânt pentru ca să trezească voinţă şi gesturi de dialog şi de reconciliere în Ţara Sfântă şi în tot Orientul Mijlociu.

Doresc să dedice o amintire deosebită iubitei Venezuela. Cer ca Duhul Sfânt să dea întregului popor venezuelean – întreg, guvernanţi, popor – înţelepciunea pentru a găsi drumul păcii şi al unităţii. Mă rog şi pentru deţinuţii care au murit ieri.

Evenimentul Rusaliilor marchează originea misiunii universale a Bisericii. Pentru aceasta astăzi este publicat Mesajul pentru Ziua Misionară Mondială. Şi îmi place să amintesc şi că ieri s-au împlinit 175 de ani de la naşterea Operei Copilăriei Misionare, care are protagonişti ai misiunii pe copii, cu rugăciunea şi micile gesturi zilnice de iubire şi de slujire. Mulţumesc şi îi încurajez pe toţi copiii care participă la răspândirea Evangheliei în lume. Mulţumesc!

Adresez salutul meu cordial vouă, pelerini veniţi din Italia şi din diferite ţări. Îndeosebi, studenţilor de la Colegiul Irabia-Izaga din Pamplona, grupului de la Colégio São Tomás din Lisabona şi credincioşilor din Neuss (Germania).

Salut Schola cantorum din Vallo della Lucania, credincioşii din Agnone şi pe cei din San Valentino in Abruzzo Citeriore, tinerii de la Mir din San Cataldo, Cooperativa socială „Giovani Amici” din Terrassa Padovana şi Institutul Şcolar „Caterina di Santa Rosa” din Roma, care sărbătoreşte cei 150 de ani ai săi.

_______________

ANUNŢARE A CONSISTORIULUI PENTRU NUMIREA DE NOI CARDINALI

Iubiţi fraţi şi surori!

Sunt bucuros să anunţ că la 29 iunie, voi ţine un consistoriu pentru numirea a 14 noi cardinali. Provenienţa lor exprimă universalitatea Bisericii care continuă să vestească iubirea milostivă a lui Dumnezeu tuturor oamenilor de pe pământ. În afară de asta, inserarea noilor cardinali în dieceza de Roma manifestă legătura indisolubilă dintre scaunul lui Petru şi Bisericile particulare răspândite în lume.

Iată numele noilor cardinali:

 1. Preafericirea Sa Louis Raphaël I Sako – Patriarh de Babilonia al caldeilor.
 2. E.S. Mons. Luis Ladaria – Prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei.
 3. E.S. Mons. Angelo De Donatis – Vicar General de Roma.
 4. E.S. Mons. Giovanni Angelo Becciu – Substitut pentru Afacerile Generale de la Secretariatul de Stat şi Delegat Special pe lângă Ordinul Militar Suveran de Malta.
 5. E.S. Mons. Konrad Krajewski – Elemozenier Apostolic.
 6. E.S. Mons. Joseph Coutts – Arhiepiscop de Karachi.
 7. E.S. Mons. António dos Santos Marto – Episcop de Leiria-Fátima.
 8. E.S. Mons. Pedro Barreto – Arhiepiscop de Huancayo.
 9. E.S. Mons. Desiré Tsarahazana – Arhiepiscop de Toamasina.
 10. E.S. Mons. Giuseppe Petrocchi – Arhiepiscop de L’Aquila.
 11. E.S. Mons. Thomas Aquinas Manyo – Arhiepiscop de Osaka.

Împreună cu ei voi uni la membrii colegiului cardinalilor: un arhiepiscop, un episcop şi un călugăr care s-au remarcat prin slujirea lor adusă Bisericii:

 1. E.S. Mons. Sergio Obeso Rivera – Arhiepiscop emerit de Xalapa.
 2. E.S. Mons. Toribio Ticona Porco – Prelat Emerit de Corocoro.
 3. R.P. Aquilino Bocos Merino – Claretian.

Să ne rugăm pentru noii cardinali, aşa încât, confirmând adeziunea lor la Cristos, Marele Preot milostiv şi fidel (cf. Evr 2,17), să mă ajute în slujirea mea de episcop de Roma pentru binele întregului sfânt popor credincios al lui Dumnezeu.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.