Categorii

Regina Coeli (2.04.2017)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Lunea după Paşte este numită „lunea îngerului”, conform unei tradiţii foarte frumoase care corespunde izvoarelor biblice despre înviere. De fapt, relatează Evangheliile (cf. Mt 28,1-10; Mc 16,1-7; Lc 24,1-12) că, atunci când femeile au mers la mormânt, l-au găsit deschis. Ele se temeau că nu pot intra pentru că mormântul fusese închis cu o piatră mare. În schimb era deschis; şi din interior un glas le spune lor că Isus nu este acolo, ci a înviat.

Pentru prima dată sunt rostite cuvintele: „A înviat”. Evangheliştii ne prezintă că această primă veste a fost dată de îngeri, adică mesagerii lui Dumnezeu. Există o semnificaţie în această prezenţă îngerească: aşa cum Întruparea Cuvântului a fost vestită de un înger, Gabriel, tot aşa şi pentru a vesti pentru prima dată Învierea nu era suficient un cuvânt omenesc. Era nevoie de o fiinţă superioară pentru a comunica o realitate aşa de tulburătoare, atât de incredibilă, încât probabil niciun om n-ar fi îndrăznit s-o rostească. După această primă veste, comunitatea discipolilor începe să repete: „Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon” (Lc 24,34). Este frumoasă această veste. Putem să o spunem toţi împreună acum: „Domnul a înviat într-adevăr”. Această primă veste – „Domnul a înviat într-adevăr” – cerea o inteligenţă superioară celei umane.

Ziua de astăzi este o zi de sărbătoare şi de convivialitate trăită de obicei cu familia. Este o zi de familie. După ce am celebrat Paştele se simte nevoia de a ne reuni iarăşi cu cei dragi şi cu prietenii pentru a face sărbătoare. Pentru că fraternitatea este rodul Paştelui lui Cristos care, cu moartea şi învierea sa, a înfrânt păcatul care-l despărţea pe om de Dumnezeu, pe om de sine însuşi, pe om de fraţii săi. Dar noi ştim că păcatul desparte mereu, face duşmănii mereu. Isus a dărâmat zidul de despărţire dintre oameni şi a restabilit pacea, începând să ţeasă ţesătura unei noi fraternităţi. Este atât de important în acest timp al nostru să redescoperim fraternitatea, aşa cum era trăită în primele comunităţi creştine. A redescoperi înseamnă a da spaţiu lui Isus care niciodată nu desparte, mereu uneşte. Nu poate exista o adevărată comuniune şi o angajare pentru binele comun şi pentru dreptatea socială fără fraternitate şi împărtăşire. Fără împărtăşirea fraternă nu se poate realiza o comunitate eclezială sau civilă: există numai un ansamblu de indivizi mişcaţi sau grupaţi de propriile interese. Însă fraternitatea este un har pe care-l oferă Isus.

Paştele lui Cristos a făcut să explodeze în lume un alt lucru: noutatea dialogului şi a relaţiei, noutate care pentru creştini a devenit o responsabilitate. De fapt Isus a spus: „Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii” (In 13,35). Iată pentru ce nu putem să ne închidem în privatul nostru, în grupul nostru, ci suntem chemaţi să ne ocupăm de binele comun, să ne îngrijim de fraţi, în special de cei mai slabi şi marginalizaţi. Numai fraternitatea poate garanta o pace durabilă, poate înfrânge sărăciile, poate stinge tensiunile şi războaiele, poate extirpa corupţia şi criminalitatea. Îngerul care ne spune: „A înviat” să ne ajute să trăim fraternitate şi noutatea dialogului şi a relaţiei şi preocuparea pentru binele comun.

Fecioara Maria, pe care în acest timp pascal o invocăm cu titlul de Regina cerului, să ne susţină cu rugăciunea sa, pentru ca fraternitatea şi comuniunea pe care le experimentăm în aceste zile de Paşte să poată deveni stilul nostru de viaţă şi suflet al relaţiilor noastre.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

În climatul pascal care caracterizează ziua de astăzi, vă salut cordial pe voi toţi, familii, grupuri parohiale, asociaţii şi pe fiecare pelerin, veniţi din Italia şi din diferite părţi ale lumii.

Urez fiecăruia dintre voi să petreceţi în seninătate aceste zile din Octava de Paşte, în care se prelungeşte bucuria învierii lui Cristos. Profitaţi de orice ocazie bună pentru a fi martori ai păcii Domnului înviat în special faţă de persoanele mai fragile şi dezavantajate. În această privinţă, doresc să asigur o rugăciune specială pentru Ziua mondială a conştiinţei cu privire la autism, care se celebrează astăzi.

Să invocăm darul păcii pentru întreaga lume, în special pentru populaţiile care suferă mai mult din cauza conflictelor aflate în desfăşurare. Reînnoiesc îndeosebi apelul meu pentru ca persoanele sechestrate sau private de libertate în mod nedrept să fie eliberate şi să se poată întoarce la casele lor.

O zi frumoasă! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere şi: „Domnul a înviat într-adevăr”.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.