Categorii

Regina Coeli (12.05.2019)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În Evanghelia de astăzi (cf. In 10,27-30) Isus se prezintă ca adevăratul Păstor al poporului lui Dumnezeu. El vorbeşte despre raportul care-l leagă cu oile din turmă, adică discipolii săi, şi insistă asupra faptului că este un raport de cunoaştere reciprocă. „Oile mele – spune el – ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri niciodată” (v. 27-28). Citind cu atenţie această frază, vedem că lucrarea lui Isus se concretizează în câteva acţiuni: Isus vorbeşte, Isus cunoaşte, Isus dă viaţa veşnică, Isus păzeşte.

Bunul Păstor – Isus – este atent la fiecare dintre noi, ne caută şi ne iubeşte, adresându-ne cuvântul său, cunoscând în profunzime inimile noastre, dorinţele noastre şi speranţele noastre, precum şi eşecurile noastre şi dezamăgirile noastre. Ne primeşte şi ne iubeşte aşa cum suntem, cu valorile noastre şi defectele noastre. Pentru fiecare dintre noi El „dă viaţa veşnică”: adică ne oferă posibilitatea de a trăi o viaţă deplină, fără de sfârşit. În afară de asta, ne păzeşte şi ne conduce cu iubire, ajutându-ne să străbatem cărările întortocheate şi căile uneori riscante care se prezintă pe drumul vieţii.

La verbele şi la gesturile care descriu modul în care Isus, Bunul Păstor, se relaţionează cu noi, le corespund verbele care se referă la oi, adică la noi: „ascultă glasul meu”, „mă urmează”. Sunt acţiuni care arată în ce mod putem noi să corespundem atitudinilor duioase şi grijulii ale Domnului. De fapt, a asculta şi a recunoaşte glasul său implică intimitate cu El, care se consolidează în rugăciune, în întâlnirea inimă la inimă cu Învăţătorul divin şi Păstorul sufletelor noastre. Această intimitate cu Isus, acest a fi deschis, a vorbi cu Isus, întăreşte în noi dorinţa de a-l urma, ieşind din labirintul parcursurilor greşite, abandonând comportamentele egoiste, pentru a porni pe noile drumuri ale fraternităţii şi ale dăruirii de noi înşine, imitându-l pe El.

Să nu uităm că Isus este unicul Păstor care ne vorbeşte, ne cunoaşte, ne dă viaţa veşnică şi ne păzeşte. Noi suntem unica turmă şi trebuie numai să ne străduim să ascultăm glasul său, în timp ce cu iubire El cercetează sinceritatea inimilor noastre. Şi din această intimitate continuă cu Păstorul nostru, din acest colocviu cu El, provine bucuria de a-l urma lăsându-ne conduşi la plinătatea vieţii veşnice.

Să ne adresăm acum Mariei, Mama lui Cristos Bunul Păstor. Ea, care a răspuns prompt la chemarea lui Dumnezeu, să-i ajute îndeosebi pe cei care sunt chemaţi la preoţie şi la viaţa consacrată să accepte cu bucurie şi disponibilitate invitaţia lui Cristos de a fi cei mai direcţi colaboratori ai săi în vestirea Evangheliei şi în slujirea Împărăţiei lui Dumnezeu în acest timp al nostru.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

În multe ţări, astăzi se celebrează „Sărbătoarea mamei”. Aş vrea să trimit un salut drag tuturor mamelor, mulţumindu-le – aplauze mamelor, tuturor! – pentru lucrarea lor preţioasă în creşterea copiilor şi în tutelarea valorii familiei. Să ne amintim şi de mamele care ne privesc din cer şi continuă să vegheze asupra noastră cu rugăciunea. Gândul nostru se îndreaptă şi spre Mama noastră cerească, pe care o vom celebra mâine 13 mai, cu numele Stăpânei Noastre de la Fátima. Ei să ne încredinţăm pentru a continua cu bucurie şi generozitate drumul nostru.

Astăzi, duminica a IV-a din Timpul Pascal, duminica „Bunului Păstor”, este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, care în acest an are ca temă: „Curajul de a risca pentru promisiunea lui Dumnezeu”. Curajul de a risca pentru promisiunea lui Dumnezeu: a-l urma pe Isus este întotdeauna un risc, dar este nevoie de curaj. În toate comunităţile se fac rugăciuni îndeosebi pentru vocaţiile la preoţie şi la viaţa consacrată. Astăzi dimineaţă, în bazilica „Sfântul Petru”, am avut bucuria de a hirotoni nouăsprezece noi preoţi. În timp ce îi salut cu afect pe aceşti neo-prezbiteri împreună cu rudele şi prietenii lor, vă invit să-i amintim pe cei pe care Domnul continuă să-i cheme pe nume, aşa cum a făcut într-o zi cu apostolii pe malul lacului Galileii, pentru ca să devină „pescari de oameni”. Dintre aceşti nouăsprezece preoţi noi, am invitat doi ca să vă salute şi să vă binecuvânteze cu mine.

Vă salut pe voi toţi, familii, grupuri parohiale şi pe fiecare credincios care provin din Italia şi din diferite ţări. Îndeosebi, salut pelerinii din Texas şi pe cei din Valencia; credincioşii din Gela şi din Pistoia; tinerii de la Mir din Parma, scoutiştii din Cossato şi pe cei din Frosinone. Şi acum voi cere acestor noi preoţi să vă binecuvânteze împreună cu mine pe voi toţi.

[Binecuvântare]

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.