Categorii

PS Petru Gherghel: Scrisoarea pastorală, Timpul – o valoare inestimabilă şi un dar divin

„Timpul fuge iremediabil.” (Virgiliu)

Istoria întregii omeniri, istoria noastră, a celor de azi, se desfăşoară într-un cadru de timp care, trebuie să recunoaştem, ne-a fost dat şi ne este oferit gratuit de bunul Dumnezeu, stăpânul timpului şi al istoriei, ca un semn de preţuire şi ca un dar ceresc ce ne însoţeşte întreaga viaţă.

Chiar dacă realitatea timpului depăşeşte capacitatea omului de a pătrunde în misterul său, constatăm însă că toată succesiunea mileniilor, a anilor şi a vieţii omului reprezintă o adevărată revărsare de bogăţie şi binecuvântare pentru întregul cosmos, pentru întreaga istorie şi pentru viaţa omului, singurul capabil, din voinţa Creatorului, să reflecteze asupra acestui adevăr şi singurul care este chemat să se folosească de el în împlinirea misiunii sale.

Dacă în cărţile ce privesc viaţa omului şi misterul său în istoria lumii găsim diferite definiţii despre timp, în „Cartea Cărţilor”, în Biblie, timpul este privit ca o succesiune de clipe puse la dispoziţia creaturii omeneşti, a poporului ales, pentru a ajunge în ţara făgăduită şi a dobândi fericirea deplină. Folosind acest dar făgăduit şi împărtăşit de Creator făpturii sale, timpul devine cheia împlinirii misiunii sale între trecut, prezent şi viitor. În acest sens, timpul ca dar rămâne o valoare inestimabilă pusă la dispoziţia omului în drumul său spre intrarea în climatul timpului veşnic din ceruri.

Este bine ca acum, la începutul unui nou an civil, să ne îndreptăm din nou, cu viu interes, spre acest adevăr plin de mister şi să ne întrebăm nu numai ce este timpul şi care este definiţia lui, ci mult mai mult, să ne interesăm să-l trăim şi să-l folosim spre desăvârşirea noastră spirituală.

Începutul noului an civil, după calendarul desfăşurării lunilor, zilelor, orelor şi a clipelor, este pentru fiecare om ce trăieşte pe acest pământ un fericit prilej de noi reflecţii şi consideraţii de ordin natural, ştiinţific şi spiritual.

E firesc ca, dând ascultare Sfintei Scripturi, încă de pe prima pagină a Vechiului Testament, să ne întâlnim cu noţiunea timpului, ca un rezultat al creaţiei din partea lui Dumnezeu, cel care a intervenit şi intervine la crearea şi desăvârşirea universului, a succesiunii diferitelor etape de desfăşurare a evenimentelor care au fost, sunt şi vor veni, până când „toate se vor transforma într-un cer nou şi un pământ nou”, după cum afirmă apostolul Petru în scrisoarea sa.

La o astfel de reflecţie suntem chemaţi în fiecare zi, să descoperim valoarea timpului şi mai ales să înţelegem şi să aprofundăm care este datoria noastră, a fiecăruia, în a-l folosi ca pe o „cheie de aur” oferită de Creator. Cu o astfel de cheie în mână, îl vom putea întâlni cu bucurie şi vom putea pătrunde, după capacitatea noastră limitată, în taina realităţii timpului şi în datoria desăvârşirii noastre pe pământ, pentru a trece în veşnicia fără de sfârşit, unde timpul se va transforma într-un prezent continuu – motiv de fericire adevărată şi nelimitată.

Dragi tineri,

Noul an, pe care l-am început în ziua de 1 ianuarie, reprezintă un nou dar oferit de către Creator omului de azi (care încă rămâne mai departe o „fiinţă necunoscută”, după expresia lui Alexis Carel), adică un nou început, aşteptat de întreaga societate, de poporul lui Dumnezeu şi mai ales de voi, cei care aveţi în faţă marele dar al vieţii şi al tinereţii.

Ştim cu toţii că privirea voastră este îndreptată spre viitor, că zilele pe care le trăiţi vă aşază într-un timp de aşteptare, căci ele vin şi trec pe neobservate.

Timpul în care trăiţi vă oferă posibilitatea de a vă apropia mai mult de Dătătorul-a-toate şi de a descoperi rolul pe care-l are timpul pentru orice tânăr, dar mai ales pentru tânărul creştin, care doreşte şi caută să descopere reţeta trăirii fericite şi a nemuririi, ca o împlinire a aspiraţiilor profunde ce se ascund în inima voastră.

Condiţia în care trăiţi şi de care vă bucuraţi vă oferă ocazia de a vă îndrepta spre viitor cu mult entuziasm şi speranţă, conştienţi că vouă, într-un chip deosebit, vi se oferă şansa de a aduce în lume o rază luminoasă privind timpul prezent şi idealul vieţii fericite.

Pe voi, dragi tineri, în special pe voi, în acest an dedicat vouă, vă cheamă Sfântul Părinte papa Francisc ca, zi de zi, ceas de ceas, să înaintaţi în iubire şi slujire, în angajare şi determinare, astfel încât trăirea şi entuziasmul vostru să vă transforme în „santinele vii ale dimineţii”, în purtătorii mesajului iubirii curate şi în martori ai bucuriei adevărate, pe care o veţi putea găsi în această lume atâta timp cât veţi păstra privirea spre cel care vrea să vă umple de curaj şi determinare, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu şi spre binele şi mângâierea celor lipsiţi de bucurii şi fericire.

Viaţa şi anii voştri cei frumoşi trebuie să fie mereu – dar mai ales în acest an binecuvântat, anul sinodului pentru voi şi cu voi – un sfânt prilej de a folosi timpul de care dispuneţi din darul lui Dumnezeu, dovada unei dăruiri generoase pentru a răspândi în lume o speranţă nouă şi un program intens de slujire, aşa încât clipele trecătoare de care dispuneţi să se transforme într-un timp plin de roade, ca să contribuiţi şi voi la făurirea „unui cer nou şi a unui pământ nou”, după prorocirea sfântului apostol Petru.

Vă îndemn să trăiţi din plin darul vieţii voastre şi al timpului pe care l-aţi primit cu atâta generozitate de la Domnul istoriei, pentru a deveni fără încetare, şi pentru alţii, o chemare la o trăire coerentă şi fericită a vieţii şi a timpului vostru.

Vă rog să primiţi un program ce vă va face să fiţi în lume adevăraţi şi entuziaşti căutători de timp şi de spaţiu, pentru o îmbogăţire spirituală vrednică de vocaţia voastră de tineri chemaţi să răspândiţi între oameni valoarea inestimabilă a darurilor lui Dumnezeu – program cuprins în cuvintele prietenei voastre, sfânta Tereza de Calcutta:

Caută timp pentru a medita.
Caută timp pentru a te ruga.
Caută timp pentru a zâmbi.
Este izvorul puterii.
Este cea mai mare putere de pe pământ.
Este muzica sufletului.
Caută timp pentru a te juca.
Caută timp pentru a iubi şi pentru a fi iubit.
Caută timp pentru a dărui.
Este secretul veşnicei tinereţi.
Este un privilegiu dat de Dumnezeu.
Ziua este prea scurtă pentru a fi egoişti.
Caută timp pentru a citi.
Caută şi găseşte timpul de a fi prieten.
Găseşte timp pentru a lucra.
Este izvorul înţelepciunii.
Este calea fericirii.
Este preţul succesului.
Caută şi găseşte timp pentru a fi caritabil.
Este cheia paradisului.

(Caută timp, inscripţie de pe zidul Casei Copiilor din Calcutta)

Înaintaţi cu bucurie, dragi tineri, spre Sinodul Episcopilor din octombrie, dedicat în mod special vouă, ca să vă bucuraţi din plin de marea misiune încredinţată vouă de a însufleţi lumea, chemată să treacă, cu bucurie şi siguranţă, de la clipele timpului prezent la bucuria veşniciei „timpului” din ceruri.

Cu dorinţe de mulţi ani, plini de roade bogate şi de fericire sfântă,

+ Petru Gherghel, episcop de Iaşi

1 ianuarie 2018

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.