Categorii

PS Petru Gherghel: Scrisoarea pastorală „Sub ocrotirea Mamei noastre cereşti”

icoana-cacica„Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu!”

Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, iubiţi credincioşi,

Biserica, fiind o mamă milostivă, urmând exemplul Tatălui ceresc care este „bogat în milostivire”, după ce ne-a făcut să ne întâlnim de atâtea ori în Anul Marelui Jubileu al Milostivirii, acum ne cheamă să nu uităm nicicând acest dar al iubirii, dar pe care să-l experimentăm în viaţa de zi cu zi, căci chiar dacă toate vor trece, milostivirea lui Dumnezeu nu va înceta niciodată.

Pentru aceasta, ascultând de îndemnul Sfântului Părinte, adresat întregii Biserici în ziua încheierii oficiale a Marelui Jubileu, vrem să le aducem aminte creştinilor noştri că nu trebuie să uite acest mare mister, ci să se bucure de el fără încetare, în toată viaţa. Poarta sfântă s-a închis, dar, pentru noi, rămâne mereu deschisă larg adevărata poartă a milostivirii, care este inima lui Cristos (cf. papa Francisc, solemnitatea Cristos, Rege, 20 noiembrie 2016).

Astăzi celebrăm cu bucurie începutul unui nou an civil 2017. E un mare dar pe care vrea să ni-l facă Dumnezeu cel milostiv şi iubitor.

Biserica Catolică, în virtutea misiunii sale de a oferi fiilor ei lumină pentru paşii ce trebuie făcuţi în viaţă, a stabilit ca prima zi a anului civil să fie închinată sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu, ca ea să mijlocească pentru lumea întreagă darul dumnezeiesc al păcii.

Aleasă de Dumnezeu pentru un har atât de mare, ca să-l nască în lume pe Mântuitorul întregii omeniri, pe principele păcii, Maria devine pentru toţi oamenii ocrotitoarea divină şi dătătoarea marelui dar al păcii, atât de mult dorită de întreaga lume şi atât de importantă pentru toţi locuitorii acestui pământ.

Atunci când papa Francisc a hotărât să declare jubileul extraordinar dedicat milostivirii divine 2015-2016, el a binevoit să concludă gândurile şi hotărârile sale spunând: „Acum gândul nostru se îndreaptă spre mama milostivirii. Dulceaţa privirii sale să ne însoţească în acest an sfânt, pentru ca toţi să putem redescoperi bucuria duioşiei lui Dumnezeu. Nimeni asemenea Mariei nu a cunoscut profunzimea misterului lui Dumnezeu făcut om. Totul în viaţa sa a fost plăsmuit de prezenta milostivirii făcută trup. Maica răstignitului înviat a intrat în sanctuarul milostivirii divine pentru că a participat intim la misterul iubirii sale” (MV 26).

Lângă cruce, Maria a fost martora cuvintelor de iertare care au ieşit de pe buzele lui Isus. Martoră directă la jertfa supremă, mai ales când se afla sub cruce, Maria atestă că milostivirea Fiului lui Dumnezeu nu cunoaşte margini şi ajunge la toti, fără a exclude pe vreunul.

Convinşi de această realitate, trebuie să ne încredem în ea şi în iubirea ei şi să ne îndreptăm spre ea mereu rugăciunile noastre, mai ales Salve Regina, cum spune papa Francisc, dar şi vestita rugăciune tradiţională Sub tuum praesidium (Sub ocrotirea ta), prin care să alergăm la ea fără încetare.

La încheierea Marelui Jubileu al Milostivirii, Sfântul Părinte papa a încredinţat întreaga Biserică ocrotirii şi milostivirii Maicii Domnului, dându-ne un exemplu ca şi noi să o facem, încredinţând grijii ei materne Biserica şi poporul nostru credincios.

În această dorinţă a Sfântului Părinte şi în această speranţă ne-am bucurat să încredinţăm şi noi Biserica noastră locală cu toate componentele sale ocrotirii Maicii Domnului, încă din prima zi a noului an bisericesc, reînnoind cu multă însufleţire consacrarea întregului popor creştin după modelul fericitului nostru episcop Anton, care ne-a lăsat ca testament o binecuvântată consacrare şi o sfântă încredinţare ocrotirii şi mijlocirii ei plină de iubire şi milostivire.

Ceea ce am făcut în prima duminică din Advent, dorim să facem şi acum, în prima zi a anului civil, implorând cu mare încredere ocrotirea mamei noastre cereşti, cea care s-a umplut de Duhul Sfânt şi de milostivire, câştigând dreptul de a fi ocrotitoare puternică la tronul îndurării sale.

Lumea are nevoie de un asemenea ajutor şi de o asemenea ocrotire, căci numai aşa ne vom putea bucura de darul lui Cristos, care este cu adevărat chipul milostivirii Tatălui, cel îndelung răbdător şi plin de iubire.

Sfinţiile Voastre,

dragi şi iubiţi fraţi şi surori,

Bucurându-ne că am avut fericita ocazie de a avea un an jubiliar care ne-a introdus mai mult în misterul milostivirii divine şi în timpul căruia am primit un nou impuls pentru trăirea noastră de credinţă, vrem ca anul acesta să dăm un răspuns viu şi practic de mulţumire pentru toate darurile primite şi pentru bogăţia milostivirii de care ne-am făcut părtaşi prin grija întregii Biserici şi mai ales a papei milostivirii, papa Francisc.

În ziua cea dintâi a noului an civil, când o sărbătorim pe Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, vrem să reînnoim actul de încredinţare a Bisericii noastre locale sub ocrotirea Maicii noastre cereşti, rugându-ne cu toţii Sub tuum praesidium: „Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin”.

Privirea noastră pe tot parcursul acestui an o vom îndrepta mai departe spre Isus cel care ne arată iubirea sa pe cruce, dar să nu uităm să o facem împreună cu Maria, care priveşte la Isus şi ne reprezintă pe toţi, aşa cum ne vor aduce aminte imaginile care ne însoţesc în acest an civil, ca lait motiv, ca împreună „să creştem în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos”, aşa cum ne îndeamnă apostolul Petru în a doua scrisoare a sa (2Pt 3,18a).

Vom acorda, desigur, pe parcursul acestui an o atenţie deosebită sfintei Fecioare Maria, care ne va susţine în iubirea faţă de cel care ne-a iubit şi ne iubeşte până la dăruirea totală de sine. Să ne însoţească sfânta Fecioară Maria, care se afla lângă cruce. Ea ne-a născut acolo ca maică a Bisericii, care doreşte să-i adune pe toţi sub mantia sa. Sub cruce, ea l-a văzut pe tâlharul cel bun, primind iertare şi l-a luat pe ucenicul lui Isus ca pe un fiu al ei. Este Maica milostivirii, căreia ne încredinţăm: orice situaţie a noastră, orice rugăciune a noastră, îndreptată spre ochii ei cei milostivi, nu va rămâne fără răspuns (cf. papa Francisc, solemnitatea Cristos, Rege, 20 noiembrie 2016).

Vom avea motiv să ne asociem Mamei noastre cereşti pentru a-l lăuda pe Dumnezeu pentru toate darurile sale, spunând şi cântând şi noi: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul, căci lucruri mari mi-a făcut mie Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt” (Lc 1,46.49).

Cu Maria, mama lui Isus şi mama noastră, vom putea să trăim din plin credinţa şi vom putea să o transformăm în fapte de iubire şi milostivire, îndrep- tându-ne şi noi, cu ochi plini de milostivire, spre fraţii noştri.

Cu milostivul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de sus! Amin.

Iaşi, 1 ianuarie 2017

Petru Gherghel,

episcop de Iaşi

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.