Categorii

PS Petru Gherghel: Scrisoarea pastorală „Act de mulţumire şi respectuoasă recunoştinţă”

Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui! (Ps 118,1)

Act de mulţumire şi respectuoasă recunoştinţă

Am trăit cu mare bucurie întâlnirea cu Sfântul Părinte papa Francisc, oaspete şi pelerin în ţara noastră şi în centrul Diecezei noastre, Iaşi. A venit ca păstor, dar şi ca prieten, cu un gând nobil de a ne aduna sub mantia şi braţele ocrotitoare ale Maicii Domnului de la Cacica, care ne-a întâmpinat cu iubire şi milostivire, ca să mergem împreună spre Isus Fiul ei şi Mântuitorul nostru.

Întregul popor credincios al Diecezei, împreună cu alţi credincioşi, mulţi din ţările şi diecezele vecine, având în frunte pe păstorii lor, au simţit chemarea şi au dat curs invitaţiei noastre: bătrâni şi tineri, familii şi copii, oaspeţi, fraţi şi surori din comunităţile catolice, ortodoxe şi de alte convingeri religioase. Înfruntând intemperiile vremii, au simţit în inimi glasul şi chemarea Maicii noastre cereşti şi au umplut străzile oraşului nostru, ca să fie martori la un moment de iluminare cerească adusă de Mesagerul păcii şi al iubirii, Sfântul Părinte papa Francisc, care, coborând din avion, a făcut să coboare peste toţi cei prezenţi razele binevoitoare ale soarelui – simbol al luminii cereşti – ce au apărut pentru a împrăştia norii şi pentru a însufleţi entuziasmul tuturor şi a mări bucuria coborâtă parcă din cer, din înălţimi, ca o răsplată cerească după clipele de potop ce se abătuseră asupra oraşului. Parcă nici nu se putea oferi acelui mare număr de pelerini ceva mai frumos şi mai grăitor!

Ne-am simţit într-o atmosferă de iubire, de comuniune şi de bucurie sufletească, uniţi cu înaintaşii noştri în credinţă, care au aşezat pe umerii noştri fragili bogăţia darurilor vieţii şi ale credinţei, moştenire şi tezaur sfânt pe care trebuie să-l apărăm şi să-l transmitem generaţiilor viitoare. Fără părinţii şi străbunii noştri, drumul vieţii şi al mărturiei noastre nu ar fi fost posibil!

Am simţit căldura Maicii Sfinte, ocrotitoarea poporului nostru, pe care papa a vrut să ne-o arate în acest fel, fericiţi fiind sub privirile ei gingaşe şi materne, ca să nu uităm că suntem cu toţii fraţi între noi şi fii ai aceluiaşi părinte ceresc.

Dragi fraţi şi surori, dragi pelerini, v-aţi adunat pentru câteva momente în jurul Sfântului Părinte papa Francisc: nu trebuie să uităm că am fost părtaşi la o sfântă şi binecuvântată întâlnire cu păstorul nostru sufletesc, convocaţi sub aripile ocrotitoare ale Mamei lui Isus şi ale Mamei noastre cereşti, care nu are altă menire decât să ne invite mereu lângă Fiul ei, Mântuitorul şi prietenul nostru divin.

Am primit în acel moment de har o sfântă declaraţie de iubire şi o mare chemare: Să mergem împreună spre a-l întâlni pe Cel care ne-a oferit o mamă, care ne cheamă să-l urmăm pe Fiul său, care este bucuria şi pacea noastră, Cristos Domnul şi Mântuitorul nostru, dornic să ne umple inima de un nou avânt pe drumul vieţii şi al credinţei noastre!

Cu această scrisoare îndreptăm spre fiecare membru al Bisericii noastre locale, spre fiecare preot şi păstor al poporului nostru, spre toţi şi spre fiecare în parte un cuvânt de preţuire şi recunoştinţă, spunând tuturor, împreună cu episcopul nostru auxiliar şi cu toţi colaboratorii noştri: Mulţumim!

Mulţumire pentru pregătirea acestui moment istoric!

Mulţumire pentru participarea la momentul întâlnirii cu Sfântul Părinte la Iaşi!

Mulţumire pentru tot efortul făcut, mai ales pentru jertfa de a înfrunta furtuna şi ploaia!

Mulţumire pentru mărturia de credinţă, împreună cu toţi ceilalţi pelerini prezenţi în inima oraşului nostru istoric!

Mulţumire pentru hotărârea de a merge mai departe pe urmele înaintaşilor noştri în credinţă, purtând peste veacuri tezaurul vieţii, al iubirii şi al credinţei din partea celor ce ni l-au oferit cu trăirea lor!

Laudă şi mulţumire tuturor!

Cinste şi preţuire copiilor, tinerilor, familiilor şi părinţilor noştri!

Cinste pentru toţi cei care ce ne-au stat alături în pregătirea acestui moment: preoţi, religioşi, seminarişti şi elevi şi atâţia voluntari!

Aleasă preţuire tuturor autorităţilor centrale precum şi autorităţilor locale, în frunte cu energicul primar, ing. Mihai Chirica, edilul acestui oraş istoric, cetate a culturii şi spiritualităţii româneşti.

Aceeaşi cinstire şi mulţumire tuturor celor care s-au implicat şi s-au oferit pentru buna orânduire a cadrului necesar desfăşurării acestei întâlniri de excepţie, o manifestare şi o întâlnire istorică, care prin munca şi efortul lor ne-au creat o atmosferă de familie, primind cu largă inimă pe toţi pelerinii şi oaspeţii din ţară, din judeţ şi de peste hotare, veniţi la acest eveniment!

Răsplăteşte, te rugăm, Doamne, pe toţi cei care ne-au făcut şi ne fac bine pentru numele tău!

Recunoştinţă filială papei Francisc, laudă şi mulţumire veşnică lui Dumnezeu şi Maicii Sfinte!

Iaşi, 4 iunie 2019

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.