Categorii

PS Petru Gherghel la patruzeci de ani de slujire şi păstorire

Preasfinţitul Petru Gherghel sărbătoreşte, la 21 februarie 2018, 40 de ani de când este în fruntea Bisericii locale de Iaşi: de la 21 februarie 1978 în calitate de administrator apostolic, numit de fericitul Paul al VI-lea, papă, şi de la 1 mai 1990, cu plinătatea Preoţiei, în calitate de episcop de Iaşi, numit de sfântul papă Ioan Paul al II-lea, până la acest fericit aniversar, al 40-lea, de slujire a Diecezei de Iaşi.

Numărul 40, ce corespunde acestei aniversări, ne duce cu gândul la simbolismul biblic, cu posibile referinţe la ceea ce au însemnat aceşti ani pentru Dieceza de Iaşi.

Numărul 40 indică o generaţie, dar şi o viaţă. Pentru literatura ebraică, acest număr indică, în mod general, cantitatea de timp trăită în prezenţa lui Dumnezeu. Apoi sunt 40 de ani petrecuţi de poporul ales în pustiu în timpul Exodului, sunt 40 de zile petrecute de Isus în pustiu după botezul său; sunt 40 de zile în care Isus înviat se arată ucenicilor săi, simbolizând că pentru toată viaţa prezentă şi cea viitoare va fi în mijlocul nostru Duhul Sfânt.

Privind retrospectiv cei 40 de ani de păstorire a Diecezei de Iaşi din partea Preasfinţitului Petru, la multiplele solicitări la care a fost supus în aceşti ani, putem spune că prezenţa lui în fruntea acestei porţiuni a poporului lui Dumnezeu, care se află în Moldova, a însemnat o viaţă pusă în slujirea totală a Bisericii, aşa cum de altfel este definit episcopul: prin instituire divină, el este urmaşul apostolilor, prin puterea Duhului Sfânt care i-a fost dăruit, fiind rânduit să fie păstor al Bisericii şi, asemenea apostolilor, să fie şi el învăţător în tot ceea ce priveşte credinţa, să fie slujitor al tainelor sfinte şi păstor care conduce turma ce i-a fost încredinţată (cf. Constituţia dogmatică Lumen gentium, 20).

Primind misiunea de a conduce poporul lui Dumnezeu în perioada deosebit de grea din timpul dictaturii comuniste, pentru 12 ani, şi apoi pentru alţi 28 de ani ca episcop, putem spune că se regăsesc aici şi pustiul auster cu încercările la care a fost supus poporul nostru, precum poporul ales în timpul Exodului, dar şi perioada caracterizată de prezenţa Mântuitorului înviat în mijlocul ucenicilor săi în timpul celor de 40 de zile, şi trimiterea Duhului Sfânt pentru reînnoirea Bisericii, cu promisiunea pe care şi-o ţine de a fi cu noi pentru toate zilele până la sfârşitul veacurilor. Şi pentru această perioadă a acţiunii Duhului Sfânt în Biserica noastră locală suntem cu toţii martori fericiţi, pentru că am avut şi un păstor care, asemenea lui Petru, a primit mandatul de la Cristos de a avea grijă de oile sale (cf. In 21,17), şi această grijă se concretizează prin multiplele realizări din cei 28 de ani de libertate pentru Biserică în România.

A fi păstor al turmei încredinţate este misiunea principală şi obiectivul slujirii episcopale. Misiunea episcopului constă în a se pune în atitudine de slujire pentru mântuirea creştinilor. În acest sens, el merge pe urmele lui Cristos, care a venit pentru a sluji şi a-şi da viaţa pentru răscumpărarea oamenilor (cf. Mc 10,45).

Misiunea de conducere conferită episcopului este o slujire pastorală, care tinde spre edificarea şi unitatea Bisericii. În centrul preocupărilor ecleziale ale episcopului nostru este dorinţa „ca toţi să fie una”. Episcopul reprezintă Biserica globală în referinţă la propria Biserică locală şi invers. Astfel el se pune în slujirea unităţii. El nu poate permite ca Biserica locală să se închidă în ea însăşi; el trebuie să facă astfel încât ea să se deschidă la Biserica Universală (catolicitate), astfel încât energiile şi carismele care îi sunt proprii să circule în mod liber prin toate venele Bisericii Universale, într-un adevărat schimb vital de daruri. Evanghelia este pentru întreaga omenire. Pentru toate aceste impulsuri şi energii „pastorale” descătuşate în vremurile mai bune pentru Biserica noastră locală, îi suntem recunoscători bunului nostru episcop Petru.

Patruzeci de ani de slujire intensă şi vizibilă a Bisericii şi de păstorire a poporului lui Dumnezeu pe calea evangheliei: pentru mulţi, o viaţă de om; pentru mulţi, care îi suntem contemporani, un adevărat miracol.

Ne asociem cu toţii, preoţi, persoane consacrate, seminarişti şi poporul credincios, martori ai împlinirilor istorice din cei 40 de ani de păstorire, pentru a-l înconjura pe Preasfinţitul părinte Petru cu afecţiunea şi rugăciunea noastră, rugându-l pe Domnul Cristos, păstorul cel bun, să-l răsplătească din belşug cu darurile sale pentru dăruirea totală cu care s-a pus în slujirea Bisericii, dorindu-i în continuare ocrotirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu Maria şi a sfântului Iosif.

Ad multos felicesque annos!

PS Aurel Percă,
episcop auxiliar

preluare de pe www.ercis.ro

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.