Categorii

PS Petru Gherghel: Iniţiative practice pentru Anul Jubiliar al Milostivirii

poarta-sfanta-iasiAnul Jubiliar al Milostivirii ne cheamă la o experienţă spirituală intensă, mai ales prin diferite forme de trăire asociativă, prin practicarea rugăciunii, a postului şi a carităţii.

Sfântul Părinte papa Francisc ne cere să nu încetăm de a alerga la tronul harului şi la experienţa întâlnirii cu cel care este întruchiparea milostivirii, prin practicarea faptelor de milostenie trupească şi sufletească despre care ne vorbesc toate mijloacele de comunicare şi care ne oferă posibilitatea de a trăi din plin bucuria întâlnirii în particular şi, mai ales, în forme asociative, cu Isus cel milostiv şi prin el, cu fraţii noştri, care au aşa de mare nevoie de iubirea şi afecţiunea noastră.

Ne bucurăm să ştim că întreaga dieceză este angajată într-un astfel de program de trăire specială pentru a experimenta din plin această milostivire divină.

Ne bucurăm, de asemenea, să constatăm că un număr tot mai mare de persoane s-au deschis şi se deschid mereu pentru a-l întâlni pe Dumnezeu în marea sa milostivire, după exemplul sfintei Faustina şi după modelul sfântului Ioan Paul al II-lea.

Grupul persoanelor care s-au decis împreună să se apropie de acest mister de milostivire divină din Dieceza de Iaşi, coordonat de câteva persoane devotate acestor practici şi de părintele Iosif Iacob, propune un program ce vine să concretizeze şi să diversifice devoţiunile către Isus Milostivul, urmând recomandarea sfintei Faustina.

Încurajăm toate iniţiativele în acest drum de cunoaştere şi trăire a acestei forme de evlavie şi vă recomandăm programul anexat pentru toţi cei care doresc să se simtă alături pe drumul creşterii în iubire şi milostivire.

Persoana de contact este părintele Iosif Iacob, iar programul poate fi aplicat în toate comunităţile noastre parohiale şi spirituale.

Sperăm ca din mijlocul poporului nostru credincios să se îndrepte spre ceruri un imn însufleţit de laudă, rugăciune şi trăire de iubire după marele mister al iubirii, concretizat în Isus cel milostiv.

De aceea recomandăm aceste practici de rugăciune şi trăire comunitară, mai ales în comunităţile unde cultul milostivirii divine are deja o frumoasă experienţă, ca astfel să devenim cât mai fideli, credincioşi plini de milostivire după chemarea lui Isus şi a Sfântului Părinte papa Francisc.

„Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv” (Lc 6,36).

Iaşi, 1 martie 2016

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

*

Anul Jubiliar al Milostivirii

Iniţiative

În Misericordiae vultus sunt specificate diferite iniţiative care să marcheze caracterul şi specificitatea acestui timp. Postul Mare este amintit ca un timp special pentru a trăi mai intens şi a experimenta milostivirea lui Dumnezeu prin meditarea textelor Sfintei Scripturi drept cale prin care este redescoperit chipul milostivirii; iniţiativa „24 de ore pentru Domnul” în vederea apropierii de sacramentul Reconcilierii; prezenţa duhovnicilor în confesionale aşteptând şi manifestând disponibilitate în primirea penitenţilor; trimiterea misionarilor milostivirii pentru cazurile rezervate Sfântului Scaun etc.

Grupul de rugăciune şi devoţiune către Milostivirea lui Dumnezeu îşi propune pe parcursul acestui an să acorde o atenţie specială şi să evidenţieze specificitate acestui timp prin următoarele iniţiative şi activităţi:

1. Continuarea rugăciunii din cadrul orei milostivirii, în fiecare zi în mod personal, iar duminica înaintea sfintei Liturghii de la ora 16.00.

2. Lectio divina cu textele evangheliei duminicale în fiecare zi de luni pentru grupul de rugăciune constituit în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. O posibilă sugestie de prezenţă a unor asemenea grupuri în diferite alte parohii ale diecezei. Sfântul Părinte numeşte grupurile de rugăciune „focare ale iubirii lui Dumnezeu”, „centrale ale milostivirii”. „Rugăciunea este o lucrare a milostivirii care doreşte să ducă totul la inima lui Dumnezeu. (…) Rugăciunea este un dar al credinţei şi al iubirii, o mijlocire de care este nevoie precum este nevoie de pâine. Într-un cuvânt, rugăciunea înseamnă a încredinţa Tatălui Biserica, persoanele, diferitele situaţii” (Discursul Sfântului Părinte papa Francisc adresat grupurilor de rugăciune, 6 februarie 2016). Caracteristicile unui grup de rugăciune: întâlniri periodice (cel puţin o dată pe lună), să se facă în cadrul unei comunităţi sau a unei biserici parohiale; să existe consimţământul episcopului; având un preot ca asistent spiritual.

3. Adoraţii euharistice în ultima duminică a fiecărei luni, care să fie organizate şi dedicate diferitelor categorii de credincioşi.

4. Începând cu duminică, 17 ianuarie, novena la Milostivirea Divină în pregătirea sărbătorii Milostivirii Divine din cea de-a doua duminică a Paştelui, novenă care, în biserica catedrală, se va recita în cadrul rugăciunii orei milostivirii de duminică.

5. O atenţie specială iniţiativei „24 de ore pentru Domnul” prin prezenţa unuia sau a mai multor preoţi, în funcţie de necesităţi, pentru celebrarea sacramentului Reconcilierii (în comunităţile parohiale invitarea unui confesor).

6. Participarea unei delegaţii la Congresul Milostivirii Divine de la Roma în perioada 31 martie – 4 aprilie.

7. Organizarea în zilele de 3-4 iunie a unui congres local al Milostivirii Divine care să se desfăşoare într-o biserică unde este prezentă şi poarta sfântă, cu invitaţi şi mărturii din alte dieceze şi chiar din afară.

8. Organizarea unui pelerinaj pe urmele sfintei Faustina în perioada 29 septembrie – 6 octombrie.

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.