Categorii

PS Iosif Păuleţ va reînnoi consacrarea Diecezei de Iaşi către Inima Neprihănită a Mariei în sărbătoarea Buna-Vestire

PS Iosif Păuleţ va reînnoi consacrarea Diecezei de Iaşi către Inima Neprihănită a Mariei în sărbătoarea Buna-Vestire. România va fi consacrată pentru prima oară Maicii Domnului la sanctuarul de la Fatima

În aceste timpuri de grea încercare pentru ţara noastră şi pentru lumea întreagă, creştinii, aşa cum au făcut-o întotdeauna în momentele grele, aleargă cu încredere filială la sfânta Fecioară Maria, spre a-i cere ajutorul, mijlocirea şi ocrotirea sa de mamă. Astfel, timp de trei zile, mulţi dintre credincioşii catolici din România s-au rugat sfântul Rozariu complet, recitând toate cele 20 de mistere.

Ca un act de profundă încredere în ajutorul lui Dumnezeu pe care nădăjduim să-l primim prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, miercuri, 25 martie 2020, în sărbătoarea Buna-Vestire, în numele tuturor preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor Diecezei de Iaşi, după sfânta Liturghie de la ora 18.00, Preasfinţitul Iosif Păuleţ va reînnoi consacrarea Diecezei de Iaşi către Inima Neprihănită a Mariei. În faţa altarului din catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, Excelenţa Sa va rosti aceeaşi rugăciune prin care fericitul nostru episcop martir Anton Durcovici consacra Eparhia de Iaşi Inimii Neprihănite a Mariei, la data de 22 august 1948. Toţi credincioşii diecezei noastre sunt invitaţi să se unească în rugăciune prin intermediul internetului, prin serviciul de transmisiuni al Episcopiei de Iaşi: www.ercis.ro/media; www.youtube.com/user/ercisro şi www.facebook.com/ercis.ro.

Acest act reprezintă, cu siguranţă, o expresie a devoţiunii multiseculare a creştinilor din Dieceza de Iaşi faţă de Sfânta Fecioară, dar, în acelaşi timp, şi un act de comuniune cu celelalte dieceze şi eparhii din România şi din alte ţări care astăzi, începând cu ora 20.30 (ora României), în cadrul unei celebrări care va avea loc la Fatima, vor fi consacrate Inimii Preasfinte a lui Isus şi Inimii Neprihănite a Mariei. Este vorba despre o iniţiativă a Conferinţei Episcopilor din Portugalia, luată în contextul răspândirii coronavirusului, la care au aderat mai multe ţări, printre care Spania, Polonia şi România. Este prima oară când România este consacrată Maicii Domnului la sanctuarul de la Fatima. În direct prin internet pot fi urmărite transmisiunile video de la Fatima, la adresa https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online, la ora 20.30 va începe Rozariul urmat de celebrarea de consacrare.

O rugăm pe Preasfânta Fecioară Maria să mijlocească de la Dumnezeu harurile de care avem nevoie şi să ne ocrotească în aceste momente delicate!

Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi!

Pr. Vasile Petrişor

* * *

Consfinţirea Eparhiei de Iaşi către inima neprihănită a Mariei

Rugăciune rostită în catedrala din Iaşi la 22 august 1948

Preasfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu şi mama noastră preaiubitoare, Eparhia de Iaşi, aruncată la picioarele tale, se consfinţeşte astăzi toată, în mod solemn inimii tale neprihănite, ca de acum înainte să domneşti pururi peste ea. Fecioară preacurată, Maica harului dumnezeiesc şi speranţa lumii, ascultă glasul copiilor tăi care te strigă într-ajutor şi primeşte închinarea noastră.

Fii totdeauna în mijlocul nostru cu harul ceresc şi cu binecuvântările tale, cu bunătatea şi ocrotirea ta de mamă. Fă ca în această eparhie să rămână mereu tare şi nezdruncinată credinţa în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în tine, neprihănita şi preasfânta, precum şi în Biserica sfântă catolică, împreună cu capul ei văzut, Sfântul Părinte papa, urmaşul lui Petru şi locţiitorul lui Cristos pe pământ. Menţine tu pururi trează şi sporeşte în sufletul credincioşilor nădejdea în bucuriile netrecătoare şi veşnice. Cu văpaia inimii tale aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de oameni, potoleşte cu puterea ta ura şi vrajba dintre fraţi. Vino în ajutorul nostru ca să ne supunem cu răbdare creştinească la ostenelile muncii şi la toate încercările vieţii; fii apărătoarea noastră în toate primejdiile şi ispitele, fii călăuza noastră, ca să nu ne abatem nicicând din calea poruncilor lui Dumnezeu şi ale sfintei Biserici.

Adu-ţi aminte, Fecioară preamilostivă, că din timpuri străvechi, mai bine de şapte veacuri, în această Eparhie a Moldovei, numele tău a fost proslăvit şi invocat fără încetare. Generaţiile şi-au transmis una alteia pe aceste plaiuri recunoştinţa pentru binefacerile tale şi încrederea în bunătatea fără margini a inimii tale neprihănite, iar sus în ceruri sufletele nenumărate, care în timpul vieţii lor pământeşti făceau parte din această eparhie, îţi înalţă cântece de slavă şi de mulţumire, pentru că prin tine au ajuns la mântuirea veşnică.

Nu, mamă, nu este cu putinţă, ca acum să-ţi îndepărtezi ochii tăi cei milostivi de la noi, copiii tăi. Ştim prea bine că suntem nevrednici de acest nume glorios, din pricina păcatelor noastre şi a jignirilor ce ţi le-am adus prin ele, dar la cine să alergăm pentru a dobândi iertare şi har, dacă tu ne vei respinge? Priveşte căinţa noastră sinceră şi primeşte-ne din nou în rândul copiilor tăi!

Îndeosebi, inimă neprihănită a Mariei, ţi se dăruiesc şi se consfinţesc astăzi prin noi toţi cei ce se află în întregul cuprins al Eparhiei de Iaşi. Ţi se consfinţesc cucernicii părinţi preoţi, săvârşitori ai sfintelor taine, împreună cu tinerii leviţi şi elevi ai seminariilor noastre, precum şi sufletele închinate Domnului şi ţie în viaţa călugărească. Ţi se dăruiesc astăzi copiii nevinovaţi atât de scumpi inimii tale de mamă; ţi se consfinţeşte tineretul atât de primejduit de înşelăciunile şi vicleşugurile duhului rău; ţi se încredinţează şi se consfinţesc credincioşii care se află în puterea vârstei şi gârboviţi de ani. Toţi ţi se consfinţesc ţie în această zi, fiecare în parte şi familiile lor, parohiile toate şi eparhia întreagă, în frunte cu episcopul său.

Primeşte, Fecioară preasfântă, rugile şi suferinţele noastre drept ispăşire şi pentru întoarcerea păcătoşilor, a fraţilor noştri rătăciţi, care atât de mult, prin fărădelegile lor, rănesc inima preasfântă a lui Isus şi inima ta de mamă! Iartă-i, mamă îndurătoare, că nu ştiu ce fac; du-i şi pe ei la limanul mântuirii. Dobândeşte-le lor şi nouă tuturor, prin bunătatea ta, harul ca într-o zi să fim cu toţii în cer împreună cu tine, pentru a cânta milostivirile inimii tale neprihănite şi a proslăvi laolaltă bunătatea Treimii Preasfinte, care prin inima ta de mamă a binevoit să ne scape de osânda iadului şi să ne ducă la mântuire. Amin.

Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi!

Anton Durcovici,
episcop de Iaşi

preluare de pe www.ercis.ro

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.